ဥေရာပ တိုက္ရွိ လူ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ေက်ာ္ ( ၇၅ သန္းမွ သန္း ၂၀၀ ) အထိ ေသဆုံးခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ သမိုင္းတြင္ အဆိုးဆုံး ႏွင့္ အထင္ရွားဆုံး ကပ္ေရာဂါ…..

Black Death သည္ ကမာၻ႔သမိုင္း တြင္ အဆိုးဆုံး ႏွင့္ အထင္ရွားဆုံး ကပ္ေရာဂါ ဆိုက္ကပ္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။

Black Death အား Great Plague, the Black Plague, or the Plague ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။

ေအဒီ ( ၁၃၄၆ မွ ၁၃၅၃ ) အခ်ိန္ထိ ဥေရာပ ေဒသ အမ်ားအျပား ႏွင့္ ေျမထဲပင္ လယ္ေဒသ တြင္ ပလိပ္ေရာဂါ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ဥေရာပ တိုက္ ရွိ လူ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ေက်ာ္ ( ၇၅ သန္းမွ သန္း ၂၀၀ ) အထိ ေသဆုံးခဲ့လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္ ။

ထိုကပ္ေဘးက်ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ ႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္ ( a cycle ) ကို Black Death ဟုရည္ၫႊန္း ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္ ။ ပလိပ္ေရာဂါ ပိုးမ်ားအား အမဲေရာင္ရွိသည့္ ႂကြက္ (Black Rats ) မ်ားမွ အဓိက သယ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္ ။

ပလိပ္ေရာဂါသည္ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ကာ ေရာဂါျဖစ္သည့္ လူနာမ်ားမွာ အျပင္းဖ်ားၿပီး ေခတ္မွီကုထုံး ႏွင့္မကုသလွ်င္ လူနာ ၆၀% မွာ ၅ – ရက္အတြင္း ေသဆုံးေလ့ရွိတတ္သည္ ။

ထိုပလိပ္ေရာဂါသည္ ထိုအခ်ိန္က ကုသရန္ေဆးဝါးမရွိဘဲ ၁၈ -ရာစုအစ အထိျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။ ဥေရာပ တြင္ ေနာက္ဆုံး ပလိပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ၿမိဳ႕မွာ ၁၇၂၂ အခ်ိန္က ျပင္သစ္နိင္ငံ မာေဆးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ ။

ေခတ္သစ္ ပလိပ္ေရာဂါသည္ ေအဒီ ၁၉ -ရာစု ေႏွာင္းပိုင္း ႏွင့္ ၂၀ -ရာစု အစ တြင္ တဖန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း လူအေသ အေပ်ာက္မွာ မ်ားျပားမႈ မရွိခဲ့ေပ ။

Black Death အစBlack Death မည္ကဲ့သို႔ စတင္ခဲ့သည္ကို သိပြံပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားမွေသခ်ာတိက်စြာ မသိရွိၾကပါ ဘူး ။ ထိုအခ်ိန္က ပလိပ္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ားသည္ မ်က္လွည့္ဆန္ဆန္ အလွ်င္အျမန္ ျပန္႔ႏွံ႔ ခဲ့သည္ ။

ဥေရာပ တိုက္သားမ်ားမွ ထိုေရာဂါ သည္ တ႐ုတ္ေဒသ မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ပိုးလမ္းမ တေလွ်ာက္ ခရီးသြားမ်ားမွတဆင့္ ဥေရာပၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟုယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္ ။

ျဖစ္နိင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ပလိပ္ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္လာသည္ ႂကြက္မ်ား အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသ မွ တဆင့္ ႐ုရွားေတာင္ပိုင္း Black sea , Caspian sea ေဒသ သို႔ေရာက္ရွိကာ ထိုမွတဆင့္ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဥေရာပ ေဒသ သို႔ ျပန္႔ႏွံ႔လာခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္ ။

၁၃၄၆ – ခုႏွစ္တြင္႐ုရွားေတာင္ပိုင္းေဒသ၌ လူတြင္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ Black Sea ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေရာမ အင္ပါယာ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ျပန္႔ႏွံ႔လာခဲ့သည္ ။

ေရာဂါပိုးမ်ားကို ခရီးသြားကုန္သည္ မ်ားမွ သယ္ေဆာင္ၿပီး ၁၃၄၇ တြင္ အီဂ်စ္နိင္ငံ အလက္ဇန္းဒါးၿမိဳ႕ သို႔ျပန္႔ႏွံ႔လာခဲ့သည္ ။ ၁၃၄၈ အခ်ိန္တြင္ လစ္ဗ်ားနိင္ငံ Damascus ၿမိဳ႕၊ ၁၃၄၉ တြင္ အီဂ်စ္အေပါ ္ပိုင္း သို႔ေရာဂါျပန္႔ႏွံ႔ လာခဲ့သည္ ။

ထိုမွတဖန္ အီတလီနိင္ငံ Venetian ၊ Genoese ၊ Pisa ၊ Florence ၊ Rome ၊ Venice ေဒသ ၊ ထိုမွတဆင့္ ဂ်ာမဏီ ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ၊ စပိန္နိင္ငံ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕ ၊ ျပင္သစ္နိင္ငံ မာေဆးၿမိဳ႕ ၊ ထိုမွတဆင့္ ၁၃၄၉ တြင္ အဂၤလန္ၿမိဳ႕မ်ား သို႔ ေရာဂါျပန္႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္ ။

၁၃၄၈ မွ ၁၃၅၃ အခ်ိန္အတြင္း ဂ်ာမန္ေဒသ အမ်ားအျပား ႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပ ေဒသ တြင္ ထို ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။

ပလိပ္ေရာဂါ လူအမ်ားအေပၚ ကူးစက္မႈအား ဆရာဝန္မ်ားမွ ေရာဂါေဗဒ အျမင္ ျဖင့္၎ ၊ ပေရာဂ ကုဆရာမ်ားမွ ဘာသာေရး အျမင္ျဖင့္၎ ေတြးေတာရႉျမင္ခဲ့ၾကသည္ ။

တခ်ိဳ႕က အျပစ္ရွိလူမ်ားအား ဘုရားမွ အျပစ္ေပးသည္ဟု၎ ၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း လူ႔ခႏြာထဲမွ ခံနိင္ ရည္စြမ္းရည္ အားနဲ၍ဟု၎ ယူဆခဲ့ၾကသည္ ။

တခ်ိဳ႕မွလည္း ထိုေရာဂါ အား ၾကာပြတ္မ်ားကိုသုံးကာ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး လူနာမ်ားအား ကုသေလ့ ရွိၾကသည္ ။

႐ိုမန္ေဒသရွိ ဆရာဝန္မ်ားမွ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဓါတ္သဘာဝမ်ား ညီမွ်မႉမရွိသျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည္ ၊ ထိုေၾကာင့္ ထို ေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးျခင္းမရွိေစရန္ ခြန္အားရွိသည့္ အစားအစာမ်ား စားျခင္း ၊ ခႏၶာကိုယ္အားေဆးရည္မ်ားလိမ္းၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားမႈ မရွိေအာင္ ေနသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္ ။

ထိုပလိပ္ေရာဂါသည္ ၁၄ -ရာစုအကုန္ ၁၅ -ရာစု အေရာက္တြင္ စတင္ခ်ိန္ကကဲ့သို႔ ျပင္ထန္ျခင္း ၊ ေရာဂါအႀကီးအက်ယ္ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္းမရွိေတာ့ပဲ တားဆီးလာႏိုင္ခဲ့သည္ ။

ပုလိပ္ေရာဂါ သည္ ေႏြရာသီ ႏွင့္ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ ပို၍ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္းသိလာၾကသည္ ။ လူေနထူထပ္သည့္ ေဒသမ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိလာၾကသည္ ။

အဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးေရာဂါ ကာကြယ္သည့္နည္းဟု နားလည္လာၾကသည္ ။ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားကို ၿမိဳ႕မ်ားမွေန၍ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း ၊ အထူးကုသ သည့္ ဆရာဝန္ မ်ား သူနာျပဳမ်ားငွားရမ္းကာခြဲျခား ကုသျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည္ ။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါတ္ဝန္းက်င္ အား သန္႔ရွင္းစြာ ထားျခင္း ၊ ကာကြယ္ေဆး ျဖန္းျခင္း စသည့္ ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ပို၍ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိနားလည္လာၾကသည္ ။

၁၆ -ရာစု အခ်ိန္တြင္ ဥေရာပေဒသ ၌ ကူးစက္တတ္သည့္ အနာ ေရာဂါမ်ား မပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ တားဆီးသည့္ ( Quarantines ) အလုပ္ကို အထူးအေလးထားလာၾကသည္ ။

ပုလိပ္ေရာဂါ အားအထူးကုသသည့္ ေဆး႐ုံမ်ားေပၚလာခဲ့သည္ ။ ၁၇ -ရာစုတြင္ ေဒသ ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားသည္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ေဒသမွ လာေရာက္ေသာ ခရီးသြားမ်ားအား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခံၿပီးမွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားျပဳလာၾကသည္ ။

ထိုကဲ့သို႔ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပ ေဒသတြင္ ထိုေရာဂါ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္ ။

ပလိပ္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကြယ္ လာျခင္း

၁၅၃၀ခုႏွစ္ အခ်ိန္တြင္ ဥေရာပ ေဒသ ၌ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ စတင္ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္ ။ အဂၤလန္ ေဒသ၌ ၁၆၆၅ အခ်ိန္တြင္၎ ၊ အေနာက္ ဥေရာပ ေဒသတြင္ ၁၇၂၂ အခ်ိန္တြင္၎ ေနာက္ဆုံး အေနျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။ ပလိပ္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမႈ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သီအိုရီ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္ ။

တခ်ိဳ႕က ပလိပ္ေရာဂါ ပိုး သယ္ေဆာင္တတ္သည့္ Black Rats( ႂကြက္အမဲ ) အားတိုက္ခိုက္ရန္ ပို၍ႀကီးမားသည့္ Brown Rats ( အညိဳေရာင္ႂကြက္ ) မ်ားအား အစားထိုးေမြးျမဴခဲ၍ဟုဆိုသည္ ။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ႂကြက္မ်ားသယ္ေဆာင္သည့္ ပလိပ္ ေရာဂါ ပိုးမ်ားသည္ သူ႔အလိုလို မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္ ။

သို႔ေသာ္လည္း ၁၉ – ရာစုအထိ ဆရာဝန္ မ်ား သည္ ထို ပလိပ္ေရာဂါ ကို မည္သည့္ သေႏၶမ်ိဳးေစ့ မွျဖစ္ပြားလာသည္ကို နားမလည္ၾကပဲ ကာကြယ္ေဆးလည္း မရွိခဲ့ေပ ။

ပလိပ္ေရာဂါ ၏ သက္ေရာက္မႈ

Black Death ႏွင့္ တျခား ပလိပ္ေရာဂါ၏ အက်ိဳးဆက္မွာ အလြန္မ်ားျပားခဲ့သည္ ။ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ လူမ်ား ( အမ်ားအားျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား ၊ ကြၽန္မ်ား ၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ) သည္ အဆိပ္ခပ္ၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရသည္ ။

ထိုအခါ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ ျဖန္ေျဖမႈမ်ားျပဳလုပ္လာရသည္ ။ ေနာက္ပိုင္းလူမ်ိဳးေရးျပသနာ ျဖစ္ပြားလာကာ ေရာဂါမရွိသည့္ ဂ်ဴးမ်ားလည္း အတိုက္အခိုက္ခံလာရသည္ ။

Black Death ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္သည္ ဥေရာပ တြင္ ေက်ာက္႐ြံ႕မႈ ႏွင့္ ရက္စက္မႈမ်ား ေရာေထြးေနသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္ ။ ေနာက္ဆုံး ဥေရာပ တြင္ လူဦးေရ ၃ ပုံ ၁ ပုံ ေလ်ာ့နည္း သြားခဲ့သည္ ။

တခ်ိဳ႕ ဥေရာပၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူဦးေရ တဝက္ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္း သြားခဲ့သည္ ။ လူဦးေရ ၁၂၀၀၀ ခန္႔ေနထိုင္သည့္ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ လူ ၇၀၀၀ ခန္႔ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္ ။

လူဦးေရ ၉ – ေသာင္းခန္႔ေနသည့္ အီတလီနိင္ငံ Florence ၿမိဳ႕ တြင္ လူ ၄ – ေသာင္းခန္႔ ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္ ။ လူဦးေရ ၁သိန္း ၈ ေသာင္းရွိသည့္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ လူ ၅ – ေသာင္းခန္႔ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္ ။

ၿမိဳ႕အမ်ားအျပားတြင္ ေသဆုံးသူမ်ားကို အစုလိုက္အၿပဳံ လိုက္ အလ်င္အျမန္ ျမဳပ္ႏွံရန္ အတင္းအက်ပ္စီစဥ္ခဲ့ၾကရသည္ ။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္ ၊ အလုပ္သမား ၊ စစ္သား ၊ ဆရာဝန္ စသည္ျဖင့္ လူတန္းစားေပါင္းစုံ ေသဆုံးသူမ်ားထဲ တြင္ပါဝင္ခဲ့သည္ ။

ဥေရာပ ေဒသ ၏ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ၊ စစ္အင္အားစသည္ျဖင့္ အဖက္ဖက္မွက်ဆင္းခဲ့သည္ ။ Black Death ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဘာသာေရး ႏွင့္ ေဆးပညာ နယ္ပါယ္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္ ။

ျပသနာမ်ားကို ပုပ္ရဟန္းမင္းမ်ားမွ ဘာသာေရးအျမင္ ႏွင့္ေျဖရွင္း ခဲ့သျဖင့္ ဘာသာေရးျပန္လည္ ထြန္းေတာက္လာခဲ့သည္ ။ ထိုအခ်ိန္က ပလိပ္ေရာဂါ ကို ကာကြယ္တားဆီးရာတြင္ ထင္ရွားသည္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး St. Roch ျဖစ္သည္ ။

အမွန္ေတာ့ပလိပ္ေရာဂါ ကို တိုက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ ပထမဆုံး အေရးႀကီးအေတြးအေခၚမွာ လူအမ်ားအား ေရာဂါႀကိဳ တင္ ကာကြယ္ ရန္ ႏွင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ တားဆီးသည့္ ( Quarantines ) အလုပ္ မ်ားျဖစ္သည္ ။ ၁၈၈၀ အခ်ိန္ေရာက္မွ ဥေရာပ တြင္

Cholera အမည္ရ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အဓိက ေရာဂါမ်ားကို ကုသသည့္ ေဆးေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ ။

ထိုေဆးကို ဂ်ာမန္ ပညာရွင္ Robert Koch မွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္ ။ သူသည္ ၁၉၀၅ – ခုႏွစ္တြင္ႏိုဘယ္ဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီး ေခတ္သစ္ ေရာဂါပိုးမႊားအတတ္ပညာ ( bacteriology ) ပညာရပ္၏ ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ ။

Academy Page

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 14 =