ျမန္မာျပည္ မွ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ သည္ ျပည္ပ မွ ဝင္ေရာက္ လာေသာ “သေႏၶထြန္းမ်ိဳးကြဲ” ဗားရွင္း ေျပာင္း ဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ႏိုင္

လက္ရွိ ျမန္မာ ျပည္တြင္း ကူးစက္ျပန႔္ ႏွံ႔ ေနေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါသည္ Second Wave ဒုတိယလႈိင္း လုံးဝ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဇြန္လ အိႏၵိယတြင္ ကူးစက္မႈ ၉၀ ရာႏႈန္းမွာ D614G ျဖစ္။ ဘဂၤလားဒက္ရွ္တြင္ ေန႔စဥ္ လူ ၄,၀၀၀ ခန႔္ အိႏၵိယတြင္ လူ ၇-ေသာင္းခန႔္အထိ ကူးစက္လွ်က္ရွိေန…

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀-ရက္ခန႔္မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈမွာ သိသာစြာ မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ Covid-19 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ SARS-CoV-2 မွ D614G ဗီဇေျပာင္းလွ်က္ ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ထက္ ကူးစက္မႈ ၁၀ ဆ ပိုမိုလွ်င္ျမန္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Second Wave ေခၚ ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈ႕ ဒုတိယလႈိင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ေရးသားေျပာဆိုၾကပါသည္။

Second Wave ဆိုသည္မွာ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မွာ ဗီဇေျပာင္းလဲၿပီး ျပည္ပခရီးသြားရာဇဝင္ မရွိသူ ျပည္တြင္းေနအခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ကူးစက္သည့္ အဆင့္ကို ဆိုလိုပါသည္။ ထိုအဆင့္တြင္ ေရာဂါ လကၡဏာေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကုထုံးေျပာင္းလဲရျခင္းႏွင့္ တီထြင္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးမ်ား မထိ ေရာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ အလြန္ရႈတ္ေထြးၿပီး အႏၲရာယ္ပို ႀကီးလာေလ့ရွိသည္။

D614G Coronavirus ကို လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ၌ စတင္ေတြ႕ရွိၿပီး လက္ရွိကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ထက္ ကူးစက္မႈ ၁၀-ဆ ပိုမိုလွ်င္ျမန္ေသာ mutated strain “ သေႏၶထြန္း မ်ိဳးကြဲ” ဗားရွင္းေျပာင္း ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ဤတြင္ အိႏၵိယပညာရွင္ မ်ား က D614G အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ယခုေတြ႕ ရွိသည္ ဆိုျခင္းမွာ မမွန္၊ အိႏၵိယတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ဧၿပီလကတည္းက ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသို႔လည္း ဗားရွင္းေျပာင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေရာက္ၿပီးေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ျငင္းဆိုသည္။ မူလ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္မွာ D အုပ္စု ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီလ၌ ဂ်ာမနီသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာစဥ္ G အုပ္စုျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က အိႏၵိယ၌ ပိုးေတြ႕လူနာ ၁၀၀ လွ်င္ ၄-၅ ဦးမွာ G အုပ္စုအျဖစ္ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဇြန္လ ေရာက္သည့္အခါ ၉၀ ရာႏႈန္းအထိ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ- မတ္လတို႔၌ အိႏၵိယတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္စြဲကပ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ခံရသူမ်ားမွာ ဥေရာပမွ ျပန္ေရာက္လာသူ G အုပ္စုျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

မေလးရွားတြင္ စတင္ေတြ႕ရွိရသည္ ဆိုေသာ Bloomberg ေရးသားခ်က္အ ရဆို လွ်င္လည္း D614G မွာ မေလးရွားေန စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးမွ အစျပဳျပဳ၍ ေနာက္ဆက္တြဲ ကူးစက္မႈ ၄၅ ခုတြင္ ေတြ႕ရွိရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူ ၁-ဦးႏွင့္ အျခား ၃-ဦးတြင္ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေလာေလာဆယ္ တြင္ အိႏၵိယ၌ ၂၄-နာရီအတြင္း ကူးစက္ခံရသူ ၆၉,၅၅၈-ဦး ရွိ ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ Reuters သတင္း၌ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဘဂၤလားဒက္ရွ္တြင္မူ ၂၄-နာရီအတြင္း ကူးစက္ခံရသူ ၂၁၃၁-ဦးရွိၿပီး ၃၂-ဦးေသဆုံးေၾကာင္း Dhaka Tribune သတင္း၌ ေတြ႕ရွိရသည္။ ကူးစက္ေသဆုံးႏႈန္း သည္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္တြင္ အနည္းငယ္ က်ဆင္းေသာ္လည္း အိႏၵိယတြင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ပုံမွန္ တိုးျမင့္ေနသည္ ဆို၏။

ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟူေဘးျပည္နယ္တြင္ 2019 n-CoV ဗိုင္းရပ္သစ္ေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားတို႔၌ “ ျပင္းထန္သက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ရမ္းေရာဂါ “ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

ယခင္ ႏိုင္ငံတကာသတင္း မ်ားအရ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဆိုင္ေနရသည္ဆိုေသာ D614G ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ ျပည္ပခရီးသြားရာဇဝင္မရွိသူ ျပည္တြင္းေန အခ်င္းခ်င္း ကူးစက္သည့္ Second Wave မဟုတ္ပဲ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ “သေႏၶထြန္း မ်ိဳးကြဲ” ဗိုင္းရပ္စ္ ဗားရွင္းေျပာင္း ကူးစက္မႈသာလွ်င္ျဖစ္ပါမည္။

ထိုသို႔ ဆိုလွ်င္ D614G သည္ မည္သည့္နည္း မည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္ ရွိလာပါသနည္း။

အိႏၵိယမွ ကုန္းလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ကူးစက္ခဲ့လွ်င္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း တို႔၌ ကူးစက္ခံရသူမ်ားစြာ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၇-ၾသဂုတ္ နံနက္ ၇-နာရီအထိ စစ္ကိုင္းတိုင္း ၂-ၿမိဳ႕နယ္၌ စုစုေပါင္း ၉-ဦး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ၅-ၿမိဳ႕နယ္၌ ၁၈-ဦးသာလွ်င္ေတြ႕ရွိရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၁၂-ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ အေရအတြက္ ၂၃၂-ဦးထက္ အလြန္နည္းပါသည္။ လူေနထူထပ္ျခင္း၊ လမ္းပန္းအဆက္အသြယ္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္ပိုင္း ေဝးလံေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းသည္ ၂၈-ရက္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဆုံရာျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္း (၃၀၁-ဦး) ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ပိုးေတြ႕လူနာအေရအတြက္၌ လွ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးဝင္လာပုံမွာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ မွ ျဖစ္လွ်င္ အျပန္အလွန္ေဆြမ်ိဳးသား ခ်င္းမ်ားရွိ ေနေသာ မြတ္စလင္ေက်း႐ြာမ်ား၌ ပိုးေတြ႕လူနာရွိ ေနရမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ထိုသို႔ သတင္းမရရွိပါ။

ရခိုင္ေျမာက္ဖ်ားတြင္ အကူအညီေပးေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ UN ႏွင့္ INGO အမႈ႕ထမ္း ၁၀-ဦးခန႔္သည္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ INGO တစ္ခုျဖစ္ေသာ Relief International, Myanmar Country Office ၏ ၂၃ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၂၀ ရက္စြဲပါ “အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပးျပန္ၾကားခ်က္ အရ” အရ ရက္သတၱ ၂-ပတ္အတြင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္း ၅-ခုသို႔ က်န္းမာေရးအကူအညီေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉-ခုႏွစ္မွ စ၍ မြတ္စလင္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ မေရာက္ေတာ့ဟု ဆိုထားပါသည္။ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ အနီးအနား စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚ၌သာ သြားလာခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

(၁၆-၈-၂၀၂၀ မွ ၂၇-၈- ၂၀၂၀ အထိ) ပိုးေတြ႕လူနာတြင္ ေမာင္ေတာသည္ ၁၉-ဦးရွိေနၿပီး၊ ေျမာက္ဦး ၁၄-ဦး၊ ေပါက္ေတာ ၁၄-ဦး၊ မင္းျပား- ေက်ာက္ေတာ္- ေျမပုံ- ဘူးသီးေတာင္- ေက်ာက္ျဖဴတို႔တြင္ ၅-ဦးမွ ၇-ဦးစီ ရွိေနၾကသည္။ ဤတြင္ ေရာဂါပိုး ေျခရာေကာက္ႏိုင္ရန္ လူအမ်ား စုၿပဳံေနထိုင္ၾကရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားအတြင္း လူအဝင္အထြက္ကို ျပန္လွန္ သုံးသပ္သင့္ပါသည္။

ယခုအတိုင္း ဆိုလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကူးစက္မႈလွ်င္ျမန္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါသည္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား၌ အေလးထားေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျခား ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားနည္းတူ Lockdown သတ္မွတ္ျခင္း၊ ကြာရန္တင္းခ်မွတ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကပ္ေရာဂါအား ခုခံကာကြယ္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

အစဥ္ေလးစားစြာျဖင့္ – HtayOung (OungMarine)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − three =