“ေမလ” အတြက္ မီတာခ ( ၇၅ ) ယူ နစ္ ထပ္ မံ ကင္းလြတ္ ခြင့္ေပး ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

“ေမလ” အတြက္ မီတာခ ( ၇၅ ) ယူ နစ္ ထပ္ မံ ကင္းလြတ္ ခြင့္ေပး ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ကိုဗစ္ ကာလ အတြင္း ေမ လ အတြက္ မီတာခ ေကာက္ခံ မႈ ကို (၇၅) ယူနစ္ ထပ္မံ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးလိုက္တယ္ လို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန က ေၾကညာခဲ့ပါ တယ္။

ေမ ၁၅ ရက္အထိ မီတာခကို ၇၅ ယူနစ္အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမယ္ လို႔ ဝန္ႀကီး ဌာနက ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယခုထပ္မံၿပီး ၇၅ ယူနစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳ ခဲ့တာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ယူနစ္ ၁၅၀ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိ မွာပါ ။

အဲဒီ ကင္းလြတ္ခြင့္ဟာ အိမ္သုံး အမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သုံးစြဲတဲ့ ျပည္သူေတြ ၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႕ ျပည္တြင္း လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ ( သံ႐ုံးမ်ား ၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမပါ ) ရရွိမွာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။

အစိုးရအေန နဲ႕ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကာလ ကို ေမ ၁၅ ရက္ အထိ မူလက သတ္မွတ္ခဲ့ေပမယ့္ ေမ ၃၁ ရက္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ခဲ့တာေၾကာင့္ မီတာခေတြ အခု လို ေလ်ာ့ေပါ့ေပး ခဲ့ တာပါ ။

Source – M O E E

Credit – One News

Add a Comment

Your email address will not be published.

seventeen − fourteen =