ဇူလိုင္ (၂၁) ရက္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ဇူလိုင္ (၂၁) ရက္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္ၾကားၿပီးေနာက္ အေျခအေန အေပၚမႈတည္ၿပီး အလယ္တန္း အဆင့္ႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္မ်ားကို အဆင့္လိုက္ဖြင့္ လွစ္သြားရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခင္ မူလတန္းမွစတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ရန္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔စကားကို နားေထာင္ျခင္းသည့္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ မူလတန္းမွ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ အစား အထက္တန္းဆင့္ မွ ဖြင့္လွစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

“ဗဟိုေကာ္မတီက ဇူလိုင္ ၂၁ရက္ မွာဖြင့္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထြက္လာပါၿပီ။ အထက္တန္းကေနစဖြင့္ဖို႔ ဆိုတာလည္း ပါတယ္။ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေျပာသလို မူလတန္း ကေလးေတြ အစား အထက္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းသားေတြက ပိုနည္းတဲ့ အတြက္ Social Distancingလုပ္ရင္ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္မယ္ ဆိုတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ပါ’’ဟု ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္း ကေျပာသည္။လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အစိုးရ ေက်ာင္းအျပင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားပါ လိုက္နာ ရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာမႈမရွိပါက ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ဟု ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္းဆက္ ေျပာသည္။

“ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ထုတ္ျပန္ၿပီဆိုကတည္းက ထုတ္ျပန္ခ်က္ အတိုင္း အဆင့္လိုက္ဖြင့္ရမယ့္ အတန္းေတြ ကိုလည္း အဆင့္လိုက္ပဲဖြင့္ ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ပုဂၢလိကေက်ာင္းေရာ၊ ဘက ေက်ာင္းေရာ အားလုံးလိုက္ နာရမယ္။လိုက္နာမႈမရွိဘဲ တစ္စုံျပႆျဖစ္လာရင္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခံရမယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ဝင္းကေျပာသည္။ဆရာကိုင္သင္႐ိုးသစ္ စာအုပ္မ်ား ေစာစီးစြာရရွိထားေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းအခ်ိဳ႕က ေမလဆန္း ကစၿပီး အြန္လိုင္း သင္ၾကားလ်က္ ရွိၿပီး စိန္ေခၚမႈအမွန္တကယ္ရွိမည့္ဆိုပါက ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဘုန္ေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရအဖြဲ႕လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္ုေရးမႈး ဦးဝင္းႏိုင္က ျမန္မာ့တိုင္းႏွင့္ သီးျခား အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ေျပာသည္။

Credit myanmar.mmtimes

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 14 =