“ရွက္တတ္ ရင္ ထြက္” ဆုိၿပီး ရန္ကုန္ က အရာရွိေတြ ကုိ အဆုိေတာ္ ေဆာင္းဦးလႈိင္ ဒဲ့ေျပာၿပီ

“ရွက္တတ္ ရင္ ထြက္” ဆုိၿပီး ရန္ကုန္ က အရာရွိေတြ ကုိ အဆုိေတာ္ ေဆာင္းဦးလႈိင္ ဒဲ့ေျပာၿပီ

ရွက္တတ္ရင္ ထြက္ ဆုိၿပီး အဆုိေတာ္ ေဆာင္းဦးလႈိင္ ဒဲ့ေျပာၿပီ

“ရွက္တတ္ရင္ ထြက္…”

အရည္အခ်င္းလည္း မည္မည္ရရမရွိ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲ လည္းပါမလာသင့္၊ ကိုယ့္ပါတီပုံရိပ္အႀကိမ္ႀကိမ္ထိခိုက္ေစၿပီး အရပ္သားအစိုးရ သိကၡာက်စရာေတြ မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့၊ ရန္ကုန္ကအရာရွိေတြ အညံ့ဆုံးဘဲ ရွက္တတ္ရင္ထြက္

အခုမထြက္လည္း ၂၀၂၀ ၿပီးရင္ ျပန္ပါ မလာဖို႔ေတာင္းဆိုသြားမယ္။ စစ္အာဏာရွင္ လက္က်န္ေတြရွိေနေသးလို႔ ဒီေလာက္ဘဲေရးလိုက္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္မွာေနာင္ဘယ္ေတာ့မွစစ္အာဏာရွင္ေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြအတြက္ ေနရာမရွိေစခ်င္သလို၊ သာကူးေတြေဘးဖယ္၊ အင္မတန္ ညံ့တဲ့ ဒီမို ငဖားေတြလည္း ေနရာမရေစ နဲ႔

လူေတာ္ လူေကာင္း လူမွန္ေတြရေအာင္ ရွာၾကပါဗ်ာ။

ေဆာင္းဦးလႈိင္
၂၅.၅.၂၀၂၀

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − five =