“ေအာင္သမာဓိေ႐ႊဆိုင္” ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ဆန္းဝင္း ေျပာျပတဲ့ ခ်မ္းသာခ်င္ သူမ်ား အတြက္ …

“ေအာင္သမာဓိေ႐ႊဆိုင္” ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ဆန္းဝင္း ေျပာျပတဲ့ ခ်မ္းသာခ်င္ သူမ်ား အတြက္ …

ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ဖင္ၿမဲမွ (၁) ေက်ာက္သူေဌး တေယာက္ကေျပာဘူူးပါတယ္ သူ ခုလိုခ်မ္းသာခဲ့တာ ဖင္ၿမဲလို႔ပါတဲ့ ရွင္းျပအုန္းလို႔ ဆိုေတာ့ ငါပြဲ စားဘတုန္းကေပါ့… ငါေက်ာက္တူးတဲ့တြင္းသားကေန ပြဲစား ပြဲစားကေန ဝယ္ေရာင္း ေနာက္ ကုန္သည္ေက်ာက္သူေဌးျဖစ္ေအာင္ ပန႔္ပိုး ခဲ့တာ ဖင္ၿမဲ ခဲ့လို႔ဘဲကြ တြင္းတူးတုန္းက တြင္းထဲမွာ ငါဖင္ၿမဲတယ္ အလုပ္ႀကိဳးစားေတာ့ သေဌးကခ်စ္တယ္ ေဘာက္ဆူးေပးတယ္ ေက်ာက္နဲနဲ နားလည္လာေတာ့ ရတဲ့ပိုက္ဆံေလး နဲ႔ ပြဲစားလုပ္တယ္..

ပြဲစား လုပ္ေတာ့လည္း ငါပြဲစားတန္းမွာ အခ်ိန္ မွန္မွန္ ထိုင္ေနက်ေနရာမွာ အၿမဲအေရာက္သြား မွန္မွန္ထိုင္ေတာ့ ေက်ာက္ေရာင္းခ်င္သူေတြက ငါထိုင္ေနက်ေနရာမွာမၿမဲလာရွာတယ္ အၿမဲေတြ႕ေတာ့ ငါကိုဘဲအားကိုးၾက ေရာင္းၾက ဝယ္ၾကရင္နဲ႔ အျမတ္ရၿပီးလုပ္ငန္း အဆင္ေျပ ခ်မ္းသာလာတာဘဲအဲ အခုလို လုပ္ငန္းႀကီး လာေတာ့ အိမ္မွာဖင္ၿမဲၿပီး တယ္လီးဖုန္းဖြင့္ၿပီး အၿမဲေစာင့္ေနရတာပါဘဲလို႔ရွင္းျပပါတယ္ ဖင္ၿမဲတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္အလုပ္ခ်ိန္မွာဘယ္မွမသြားဘဲအလုပ္မွာအာ႐ုံစိုက္ အေလးထားတာကိုဆိုလိုတာပါဒီလိုဘဲ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ အားလုံး အလုပ္ထဲမွာစိတ္ၿမဲ ဖင္ၿမဲၾကရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္သူ တေယာက္ျဖစ္မွာပါ

လူမႈ႕ေရးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနၿပီး အလုပ္မွာ အားထည့္မႈ႕နည္းေနသူမ်ား အတြက္ရည္႐ြယ္ပါတယ္ (ေနာက္ဆက္၂ တြဲဆက္ေရးပါအုန္းမည္) စာတစ္လုံးေၾကာင့္ ဖင္ၿမဲႏိုင္ၾကပါေစ

crd : panpyoelat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 19 =