တတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ထပ္မံေထာက္ပံ့ ေပးမည္

COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု ၅ ဒသမ ၆ သန္းကို က်ပ္ ၁၁၃ ဒသမ ၅၃၅ ဘီလ်ံက်ခံ၍ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေဇာ္ေဌးက အထက္ပါတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလမွာ ျပည္သူလူထုကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အေျခအေနေလး ဦးစြာတင္ျပလိုပါတယ္။ အဲေတာ့ သၾကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္ရွည္က စၿပီးေတာ့ ရိကၡာငါးမ်ိဳးေပါ့၊ ရိကၡာငါးမ်ိဳးကို ၅ ဒသမ ၃ သန္းလူဦးေရ။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေတာ့ အားလုံးေပါင္း ၇၁ ဒသမ ၁၀၃ ဘီလ်ံ က်ခံခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရိကၡာငါးမ်ိဳး မေဝေတာ့ဘဲနဲ႔ ႏွစ္ေသာင္းေပါ့ေနာ္၊ ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိတဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြ၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုကို ႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္ႀကိမ္ေပါ့၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၅ ဒသမ ၄ သန္းကို ႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္ႀကိမ္၊ ေလးေသာင္းနဲ႔ေထာက္ပံ့ခဲ့တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၁၈ ဒသမ ၁၁၂ ဘီလ်ံ က်ခံခဲ့ပါတယ္။ အခု ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေပါ့ေနာ္၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၅ ဒသမ ၆ သန္းကို တတိယအႀကိမ္အေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ရွိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုကို ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ ၁၁၃ ဒသမ ၅၃၅ ဘီလ်ံ က်ခံၿပီးေတာ့ မၾကာခင္ကာလမွာ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလ အတြင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္သည့္ စားေသာက္ကုန္ငါးမ်ိဳး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားအျဖစ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၉၀၈ ဒသမ ၀၈၅ ဘီလ်ံအထိ က်ခံသုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ စိုက္၊ ေမြး၊ ဆည္ေပါ့။ အဲဒီ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ကေနၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ ဒီကာလမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဝင္ေငြရဖို႔အတြက္ ဝင္ေငြတစ္နည္း တစ္လမ္းနဲ႔ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္း၊ ၿပီးရင္ ေက်း႐ြာမတည္ရန္ပုံေငြ စီမံကိန္း၊ ၿပီးရင္ သူတို႔အတြက္ ငါးမ်ိဳးေတြနဲ႔ ငါးသားေပါက္ေတြ ျဖန႔္ျဖဴးေပးတာတို႔၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုန္ထုတ္လမ္းနဲ႔ေက်း႐ြာ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းေတြ၊ အဲ့တာေတြကို အဲ့ေဒသမွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ Cash for Work ဒါမ်ိဳးေတြ ေဆာက္ခိုင္းတာ၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ ကေတာ့ လယ္ယာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္တာ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအတြက္ စိုက္၊ ေမြး၊ ဆည္ကေနၿပီးေတာ့ ေပးတာက ၉၂ ဒသမ ၆၁၂ ဘီလ်ံရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လူမႈကယ္ဆယ္ဝန္ႀကီးဌာနေပါ့။ လူကယ္ျပန္ဝန္ႀကီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ အသက္ ၈၀ ကေန ၈၀ ၾကား သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုေတြ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊ ပရဟိတေဂဟာေတြ၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာေတြ၊ ဒါေတြ ေထာက္ပံ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြကို ေထာက္ပံ့တယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပြဲေရွာင္စခန္း မ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူမ်ားအတြက္ စားေသာက္ကုန္ငါးမ်ိဳး ကုန္က်ေငြမ်ားကို အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိေသာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“IDP စခန္းေတြ၊ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းေတြမွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြက မူလတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းဝတ္စုံေတြ ေထာက္ပံ့တယ္။ မသန္စြမ္းသူေတြ ေထာက္ပံ့တယ္။ အနာႀကီးေရာဂါသည္ေတြ ေထာက္ပံ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လူကုန္ကူးခံရတဲ့ သားေကာင္ေတြေပါ့၊ လူကုန္ကူးခံရတဲ့လူေတြ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပေပါ့၊ အဲဒါေတြ ေထာက္ပံ့တာ အားလုံးေပါင္း ၃၅ ဒသမမ ၉၂၃ ဘီလ်ံ က်ခံခဲ့ပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ ေဆး႐ုံးေတြ ဒီကာလမွာ အဆင့္ျမႇင့္တင္တာ၊ ေဆးပစၥည္း၊ ေဆးကိရိယာ၊ ေနာက္ အကာအကြယ္ေတြေပါ့၊ PPE စသည္ျဖင့္ ဒါမ်ိဳးေတြဝယ္တာ၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြဝယ္တာ၊ အားလုံးေပါင္း ၂၆၇ ဒသမ ၉၀၃ ဘီလ်ံ က်ခံခဲ့ပါတယ္” ဟု သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မ်ား၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို သက္သာသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းအတြက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ က်ခံသုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေခ်းယူသူမ်ားအတြက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ က်ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်းျခင္းတြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၀ ရွိၿပီး COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ကာလတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၀၀ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကင္းလြတ္ခြင့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာႏွင့္ဆိုပါက က်ပ္ ၁၀၇ ဒသမ ၃၇၉ ဘီလ်ံ အစိုးရမွ က်ခံခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာၾကားသည္။

“ဒီအထဲမွာ ထူးျခားခ်က္က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေပါ့၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး က်ေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအစီအစဥ္နဲ႔ ပုဂၢလိကကို တင္ဒါေတြေခၚတယ္။ ဥပမာ မီးစက္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြ ေပးေဝတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ အစိုးရဆီကေန Gas ေတြ ဝယ္ၿပီးေတာ့ Gar Turbine ေတြ လည္ရတဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ယူနစ္ ၁၅၀ ေအာက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလိုက္ေတာ့ သူတို႔က အက်ဳံးမဝင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔အတြက္ ပါသြားေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ တင္ျပခ်က္ အရ ေထာက္ပံ့တာ ၁ ဒသမ ၅၁၈ ဘီလ်ံ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကားသည္။

unicode

တတိယအကြိမ် အဖြစ် အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် ကျပ်နှစ်သောင်း ထပ်မံထောက်ပံ့ ပေးမည်

COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း တတိယအကြိမ်အဖြစ် အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် ကျပ်နှစ်သောင်း ဖြင့် အိမ်ထောင်စု ၅ ဒသမ ၆ သန်းကို ကျပ် ၁၁၃ ဒသမ ၅၃၅ ဘီလျံကျခံ၍ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။

စက်တင်ဘာ ၄ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော်တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဇော်ဌေးက အထက်ပါတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

“COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလမှာ ပြည်သူလူထုကို နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနဲ့ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အခြေအနေလေး ဦးစွာတင်ပြလိုပါတယ်။ အဲတော့ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ရှည်က စပြီးတော့ ရိက္ခာငါးမျိုးပေါ့၊ ရိက္ခာငါးမျိုးကို ၅ ဒသမ ၃ သန်းလူဦးရေ။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ထောက်ပံ့ခဲ့တော့ အားလုံးပေါင်း ၇၁ ဒသမ ၁၀၃ ဘီလျံ ကျခံခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ရိက္ခာငါးမျိုး မဝေတော့ဘဲနဲ့ နှစ်သောင်းပေါ့နော်၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေ၊ အိမ်ထောင်စုတစ်စုကို နှစ်သောင်း နှစ်ကြိမ်ပေါ့၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၅ ဒသမ ၄ သန်းကို နှစ်သောင်း နှစ်ကြိမ်၊ လေးသောင်းနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တာ ကျွန်တော်တို့ ၂၁၈ ဒသမ ၁၁၂ ဘီလျံ ကျခံခဲ့ပါတယ်။ အခု နောက်တစ်ကြိမ်ပေါ့နော်၊ နောက်တစ်ကြိမ် ကျွန်တော်တို့က အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၅ ဒသမ ၆ သန်းကို တတိယအကြိမ်အနေနဲ့ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်စုတစ်စုကို နှစ်သောင်းနှုန်းနဲ့ ၁၁၃ ဒသမ ၅၃၅ ဘီလျံ ကျခံပြီးတော့ မကြာခင်ကာလမှာ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ရှိပါတယ်” ဟု ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလ အတွင်း ပြည်သူလူထုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည့် စားသောက်ကုန်ငါးမျိုး ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ အပါအဝင် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများအဖြစ် စုစုပေါင်း ကျပ် ၁၉၀၈ ဒသမ ၀၈၅ ဘီလျံအထိ ကျခံသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။

“နောက်တစ်ချက်ကတော့ စိုက်၊ မွေး၊ ဆည်ပေါ့။ အဲဒီ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကနေပြီးတော့ အထူးသဖြင့် ဒီကာလမှာ တောင်သူလယ်သမားတွေဝင်ငွေရဖို့အတွက် ဝင်ငွေတစ်နည်း တစ်လမ်းနဲ့ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် စပါးမျိုးစေ့ထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်း၊ ပြီးရင် ကျေးရွာမတည်ရန်ပုံငွေ စီမံကိန်း၊ ပြီးရင် သူတို့အတွက် ငါးမျိုးတွေနဲ့ ငါးသားပေါက်တွေ ဖြန့်ဖြူးပေးတာတို့၊ နောက်တစ်ချက် ကျွန်တော်တို့ ကုန်ထုတ်လမ်းနဲ့ကျေးရွာ အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းတွေ၊ အဲ့တာတွေကို အဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေနဲ့ Cash for Work ဒါမျိုးတွေ ဆောက်ခိုင်းတာ၊ နောက်တစ်ချက် ကတော့ လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်တာ စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက် စိုက်၊ မွေး၊ ဆည်ကနေပြီးတော့ ပေးတာက ၉၂ ဒသမ ၆၁၂ ဘီလျံရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ လူမှုကယ်ဆယ်ဝန်ကြီးဌာနပေါ့။ လူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ အသက် ၈၀ ကနေ ၈၀ ကြား သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ၊ ပရဟိတဂေဟာတွေ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာတွေ၊ ဒါတွေ ထောက်ပံ့တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို ထောက်ပံ့တယ်” ဟု ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။

ရခိုင်ပြည်နယ် အပါအဝင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ IDP စခန်းများနှင့် တိုင်ပွဲရှောင်စခန်း များတွင် နေထိုင်သည့် လူများအတွက် စားသောက်ကုန်ငါးမျိုး ကုန်ကျငွေများကို အိမ်ထောင်စုအလိုက် ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းထောက်ပံ့မှုများကို ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် ထောက်ပံ့ချိန်တွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိခဲ့သည့် IDP စခန်းများနှင့် တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းများကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။

“IDP စခန်းတွေ၊ တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေက မူလတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကျောင်းဝတ်စုံတွေ ထောက်ပံ့တယ်။ မသန်စွမ်းသူတွေ ထောက်ပံ့တယ်။ အနာကြီးရောဂါသည်တွေ ထောက်ပံ့တယ်။ နောက်တစ်ခါ လူကုန်ကူးခံရတဲ့ သားကောင်တွေပေါ့၊ လူကုန်ကူးခံရတဲ့လူတွေ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပပေါ့၊ အဲဒါတွေ ထောက်ပံ့တာ အားလုံးပေါင်း ၃၅ ဒသမမ ၉၂၃ ဘီလျံ ကျခံခဲ့ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ ဆေးရုံးတွေ ဒီကာလမှာ အဆင့်မြှင့်တင်တာ၊ ဆေးပစ္စည်း၊ ဆေးကိရိယာ၊ နောက် အကာအကွယ်တွေပေါ့၊ PPE စသည်ဖြင့် ဒါမျိုးတွေဝယ်တာ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဝယ်တာ၊ အားလုံးပေါင်း ၂၆၇ ဒသမ ၉၀၃ ဘီလျံ ကျခံခဲ့ပါတယ်” ဟု သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားသည်။

လက်ဘက်ရည်ဆိုင်များ၊ လမ်းဘေးစျေးသည်များကို သက်သာသည့်နှုန်းထားဖြင့် ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းအတွက် ကျပ်ဘီလျံ ၁၀၀ ကျခံသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း၊ အသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ချေးယူသူများအတွက် ကျပ်ဘီလျံ ၁၀၀ ကျခံခဲ့ကြောင်း၊ SME လုပ်ငန်းများအတွက် ထုတ်ချေးခြင်းတွင် ကျပ်ဘီလျံ ၂၀၀ ရှိပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာလတွင် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် တစ်ဧကလျှင် ကျပ်ငါးသောင်းနှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ခြင်းအတွက် ကျပ်ဘီလျံ ၆၀၀ ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့်ဆိုပါက ကျပ် ၁၀၇ ဒသမ ၃၇၉ ဘီလျံ အစိုးရမှ ကျခံခဲ့ကြောင်း ဦးဇော်ဌေးကပြောကြားသည်။

“ဒီအထဲမှာ ထူးခြားချက်က တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပေါ့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကျတော့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ ပုဂ္ဂလိကကို တင်ဒါတွေခေါ်တယ်။ ဥပမာ မီးစက်နဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေ ပေးဝေတာတွေရှိတယ်။ နောက် အစိုးရဆီကနေ Gas တွေ ဝယ်ပြီးတော့ Gar Turbine တွေ လည်ရတဲ့ဟာတွေ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော် တို့က တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ယူနစ် ၁၅၀ အောက် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်တော့ သူတို့က အကျုံးမဝင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့အတွက် ပါသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ တင်ပြချက် အရ ထောက်ပံ့တာ ၁ ဒသမ ၅၁၈ ဘီလျံ ရှိပါတယ်” ဟု ဦးဇော်ဌေး ပြောကြားသည်။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − thirteen =