တိုက္စစ္မႉး ေမာင္ေမာင္လြင္ ကို ကာမ လိမ္လည္ ရယူမႈ (ပုဒ္မ ၄၁၇) နဲ႔ တရားစြဲလိုက္တဲ့ ဒီဇိုင္နာ ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း

တိုက္စစ္မႉး ေမာင္ေမာင္လြင္ ကို ကာမ လိမ္လည္ ရယူမႈ (ပုဒ္မ ၄၁၇) နဲ႔ တရားစြဲလိုက္တဲ့ ဒီဇိုင္နာ ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း

တုိက္စစ္မႈး ေမာင္ေမာင္လြင္ ကို ကာမ လိမ္လည္ရယူမႈနဲ႔ တရားစဲြ လုိက္တဲ့ ဒီဇုိင္နာ ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း (ကုိယ္ဝန္ႀကီးနဲ႔ ထားခဲ့တာေတာ့ မေကာင္းပါဘူး))

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ေဘာလုံးသမား တိုက္စစ္မႉး ေမာင္ေမာင္လြင္ ကို ကာမလိမ္ လည္ရယူမႈ(ပုဒ္မ ၄၁၇)နဲ႔တရားစြဲလိုက္တဲ့ ဒီဇိုင္နာ ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ေဘာလုံးသမား ေမာင္ေမာင္လြင္ ကို လိမ္လည္လက္ထပ္မႈ(ပုဒ္မ ၄၁၇)နဲ႔ တရားစြဲထားပါတယ္…အခုကြၽန္မမွာ သူနဲ႔ရတဲ့ကိုယ္ဝန္ကို လြယ္ထားရေပမဲ့ ကိုယ္ဝန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ဘက္က လာေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး လုံးဝမရွိပါဘူး…လို႔ေျပာလာပါတယ္

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ေဘာလုံးသမား ေမာင္ေမာင္လြင္ ကို လိမ္လည္ လက္ထပ္မႈ(ပုဒ္မ ၄၁၇)နဲ႔ တရားစြဲ ထားပါတယ္…အခုကြၽန္မမွာ သူနဲ႔ရတဲ့ကိုယ္ဝန္ကို လြယ္ထားရေပမဲ့ ကိုယ္၀န္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ဘက္က လာေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး လုံးဝမရွိပါဘူး…လို႔ေျပာလာတဲ့ ဒီဇိုင္နာ ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 18 =