သိတဲ့သူ အလြန္ နည္း ေနေသး တဲ့ ျမန္မာ့႐ိုး ရာ ေ႐ႊဝင္/ေငြဝင္ နိမိတ္မ်ား

၁။အိမ္ထဲ ဖားခုန္ဝင္မူ ေငြရအံ့။

၂။ အိမ္ထဲ ပိတုန္းဝင္မူ ဧည့္သည္ လာအံ့။

၃။ အိမ္ထဲ ဓါးခုတ္ေကာင္ဝင္မူ ေပးကမ္းမည့္ ဧည့္သည္လာအံ့။

၄။အလံတင္ရမူ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ ျမင္အံ့။

၅။တင္လိုက္သည့္အလံ ျပန္ေလွ်ာက်မူ ေဘး ေတြ႕အံ့။

၆။ ေခြးလက္ေဆာင္ရမူ၊ အိမ္တြင္ ေခြးလာေနမူ မိတ္ေဆြ ေကာင္း ရအံ့။

၇။ ေခြးမဲလာ‌မူ ဥစၥာေပးမည့္ မိတ္ေဆြ ရအံ့။

၈။ ေခြးဝါလာမူ ေပ်ာ္႐ႊင္ေစမည့္ မိတ္ေဆြရအံ့။

၆။ ေခြးျဖဴလာေနမူ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ မိတ္ေဆြရအံ့။

၇။ခရီးသြားစဥ္ ႏြားႏွင့္တိုးမူ အလုပ္ကိစၥအဆင္ေျပအံ့။

၈။အက်ႌေျပာင္းျပန္ဝတ္မိမူ မထင္မွတ္ပဲ ေငြအေျမာက္အျမားရအံ့။

၉။အိမ္တြင္ ေၾကာင္မဲလာေနမူ မိတ္ေဆြက သစၥာေဖာက္အံ့။

၁၀။ ကေၾကာင္ျဖဴ လာေနမူ အသက္ေဘး ႀကဳံအံ့။

၁၁။ ေၾကာင္ဝါလာေနမူ ကံဆိုးၿပီးမွ ကံေကာင္း လာအံ့။

၁၂။ အိမ္ထဲလိပ္ျပာ ဝင္မူ သတင္းထူး သတင္းေကာင္း ၾကားအံ့။ ေမာင္းထုတ္မိလွ်င္ နိမိတ္ပ်ယ္အံ့။ သတ္လွ်င္ ကံဆိုးအံ့။

၁၃။နားယားမူ တစ္စုံတစ္ေယာက္ သင့္အေၾကာင္း ေျပာေနအံ့။

၁၄။ဘယ္ဖက္ နားယားမူ အေကာင္းေျပာအံ့။

၁၅။ ညာဖက္နားယားမူ အဆိုးေျပာအံ့။ (မည္သူေျပာေနေၾကာင္း မွန္ေအာင္မွန္းႏိုင္လွ်င္ အယားေပ်ာက္သည္)

၁၆။မည္သည့္ေနရာ ေႁမြေတြ႕ေတြ႕ ကံေကာင္းအံ့။ သတ္မိလွ်င္ ထိုနိမိတ္ပ်ယ္အံ့။ (ေရွ႕မွကန႔္လန႔္ျဖတ္သြားမူ သင္လတ္တေလာလုပ္မည့္ကိစၥ အမွားျဖစ္အံ့။ ၾကန႔္ၾကာအံ။)

၁၇။ပင့္ကူအိမ္တြင္ သင့္ နာမည္ တစ္လုံးလုံး ေပၚေနမူ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပအံ့။

၁၈။အိမ္ထဲ ဌက္ဝင္လာမူ ေငြဝင္အံ့။

၁၉။အိမ္ထဲ ဌက္သိုက္ လာဆြဲမူ ခ်မ္းသာအံ့။

၂၀။ ကေလးေမြးသည့္ေန႔ သက္တံ့ထြက္မူ ထိုကေလး ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္အံ့။

၂၁။မဂၤလာေဆာင္သည့္ေန႔ သက္တံ့ထြက္မူ ထိုအိမ္ေထာင္ သာယာအံ့။ (သက္တံ့ႏွစ္ထပ္ထြက္လွ်င္ အလြန႔္အလြန္ကံေကာင္းအံ့)

၂၂။ ဘယ္လက္ ယားမူ ေငြဝင္အံ့။

၂၃။ ညာလက္ ယားမူ ေငြထြက္အံ့။

၂၄။ လျပည့္ေန႔မွာ ေငြဝင္မူ ဥစၥာ တိုးအံ့။

၂၅။ထမင္းစားစဥ္ တစ္စုံတေယာက္က ေငြလာေပးမူ ေငြအေျမာက္ အျမား ထပ္ဝင္အံ့။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =