Civid-19 ဒုတိယလႈိင္း နဲ႔ အ ေရး ႀကီး တဲ့ ကိ စၥ …

အ ခု ျဖစ္ လာ တဲ့ Covid – 19 ဒု တိ ယ လႈိင္း က ပ ထ မ လႈိင္း ထက္ ပို ႀကီး တယ္ ။ ထူး ျခား တဲ့ ေျပာင္း လဲ မႈ ေတြ မ ျဖစ္ ေပၚ လာ ခဲ့ ႏိုင္ ဘူး ဆို ရင္ ေနာက္ ထပ္ တ တိ ယ လႈိင္း ေတြ စ တု တၳ လႈိင္း ေတြ ျဖစ္ လာ အုံး မွာ ပါ ။ထူး ျခား တဲ့ ေျပာင္း လဲ မႈ ဆို တာ ကာ ကြယ္ ေဆး တိ တိ က် က် ေပၚ မ လာ ရင္ ေျပာ တာ ။

တ ေန႔ ( ၅ ၊ ၉ ၊ ၂၀၂၀ ) က ျပည္ က ျပန္ လာ ေတာ့ ေမွာ္ ဘီ အ ေရာက္ မွာ Ambul ance ကား ေတြ အ နည္း ဆုံး အ စီး ၂၀ ထက္ မ က ျပန္ ဖက္ ကို တန္း စီ ၿပီး အ သံ ေပး ဆန္ တက္ သြား တာ ျမင္ လိုက္ ရ တယ္ ။ ဘယ္ ၿမိဳ႕ ကို သြား တာ လဲ ေတာ့ မ သိ ဘူး ။

Covid 19 က က မာၻ ေပၚ မွာ ေပ်ာက္ သြား စ ရာ အ ေၾကာင္း မ ရွိ ေတာ့ ဘူး ။ ဒါ ေၾကာင့္ ကု သ ေဆး ထက္ ေက်ာက္ ေရာ ဂါ ကာ ကြယ္ ေဆး တို႔ ပို လီ ယို ကာ ကြယ္ ေဆး တို႔ လို တစ္ က မာၻ လုံး ရွိ လူ တိုင္း ကာ ကြယ္ ေဆး အ သုံး ျပဳ ႏိုင္ ၿပီး မွ သက္ သာ ေတာ့ မယ္ ။

အ ခု ျဖစ္ လာ တဲ့ ဒု တိ ယ လႈိင္း က အ ခန႔္ မ သင့္ ရင္ တ ျခား က မာၻ႔ႏိုင္ ငံ ေတြ ကို ေတာ့ မ ေျပာ လို ေပ မယ့္ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ အ တြက္ ေတာ့ အ ႏၲ ရယ္ ရွိ ၿပီး သ တိ ထား ၾက ရ မယ္ လို႔ ျမင္ တယ္ ။

ပ ထ မ အ ႀကိမ္ ျဖစ္ တုန္း က လူ နည္း နည္း ေလး ပဲ ျဖစ္ လို႔ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ က ေအာင္ ျမင္ တယ္ လို႔ ေႂကြး ေၾကာ္ ႏိုင္ ခဲ့ ေပ မယ့္ အ ခု ဒု တိ ယ လႈိင္း မွာ ထိန္း ရ ခက္ ေန တာ ေတြ႕ ရ တယ္ ။

Covid 19 က ေရာ ဂါ ျဖစ္ တာ နဲ႔ စာ ရင္ အ ေသ အ ေပ်ာက္ က နည္း ေတာ့ ျမန္ မာ ေတြ သိပ္ အ ေလး မ ထား သ လို ျဖစ္ ေန တာ လည္း ေတြ႕ ရ တယ္ ။ရာ ခိုင္ ႏႈန္း အား ျဖင့္ ေတာ့ Covid 19 က အ ေသ အ ေပ်ာက္ နည္း တယ္ ဆို ေပ မယ့္ သက္ ႀကီး ႐ြယ္ အို ေတြ နဲ႔ ေရာ ဂါ အ ခံ ရွိ တဲ့ သူ ေတြ အ တြက္ ေတာ့ အ သက္ အ ႏၲ ရယ္ စိုး ရိမ္ ရ ပါ တယ္ ။ အဲ့ ဒီ လူ ေတြ အ ေသ အ ေပ်ာက္ မ်ား ပါ တယ္ ။

လူ ငယ္ ေတြ ျဖစ္ ၿပီး ျပန္ ေကာင္း သြား တာ ၊ ျဖစ္ တာ ေတာင္ မ သိ ၾက တာ ေတြ က ကိုယ္ ခံ အား ေကာင္း ေန ၾက လို႔ ပါ ။ Covid 19 က ျဖစ္ ၿပီး သြား ၿပီ ဆို ရင္ အ သက္ မ ေသ ေပ မယ့္ ေနာက္ ဆက္ တြဲ က်န္း မာ ေရး ထိ ခိုက္ မႈ ေတြ ေၾကာင့္ ေရ ရွည္ မွာ ငယ္ ငယ္ ႐ြယ္ ႐ြယ္ နဲ႔ နာ တာ ရွည္ ေရာ ဂါ သည္ လို တ ေရွာင္ ေရွာင္ ျဖစ္ သြား ႏိုင္ တဲ့ ျပ ႆ နာ မ်ိဳး ရွိ ေန တယ္ ။

ေနာက္ တ ခု သ တိ ထား ရ မွာ က အ ခု ဒု တိ ယ လႈိင္း နဲ႔ အ တူ ၿပိဳ က် လာ မွာ က ႏိုင္ ငံ နဲ႔ ႏိုင္ ငံ သား ေတြ ရဲ႕ စီး ပြား ေရး ပဲ ။ ေသ ခ်ာ ေပါက္ ထိ ခိုက္ လာ ပါ လိမ့္ မယ္ ။

ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ မွာ အ လုပ္ ျပဳတ္ မယ့္ ဝန္ ထမ္း ေတြ ေပၚ လာ ႏိုင္ ၿပီး ႏိုင္ ငံ တ ကာ ကု မၸ ဏီ ေတြ ႐ုတ္ သိန္း သြား ႏိုင္ မယ့္ ကိ စၥ ေတြ အ ထိ ေတြး ၿပီး တြက္ ဆ ျပင္ ဆင္ ထား ၾက ဖို႔ လို လာ ပါ လိမ့္ မယ္ ။

ဘာ အ လုပ္ မွ မ ရွိ လည္း အ ခ်ိန္ တ န္ ရင္ လ ခ ထုတ္ လို႔ ရ တဲ့ အ စိုး ရ ဝန္ ထမ္း ေတြ မွ တ ပါး ႏိုင္ ငံ ျခား ကု မၸ ဏီ ဝန္ ထမ္း ေတြ ၊ စက္ ႐ုံ အ လုပ္ ႐ုံ ဝန္ ထမ္း ေတြ ၊ အ ငွား ယာဥ္ ေမာင္း ေတြ ၊ ေန႔ စား ဝန္ ထမ္း ေတြ အ ပါ အ ဝင္ လမ္း ေဘး ေဈး သည္ ေတြ အ ထိ ႐ိုက္ ခတ္ လာ လိမ့္ မယ္ ။

ႏိုင္ ငံ တ ကာ က ေထာက္ ပံ့ ေပး တဲ့ ေငြ ေၾကး ေတြ ကို အ စိုး ရ က တစ္ အိမ္ ေထာင္ ကို ႏွစ္ ေသာင္း ေပး တယ္ ဆို တာ မ်ိဳး က မ မွ် တ သ လို အ လုပ္ လည္း မ ျဖစ္ ဘူး ။ လုံး ဝ နီး ပါး အ ခြန္ အ ခ ေတြ ေလ်ာ့ ခ် ေပး ဖို႔ အ ထိ ေတြး ထား ျပင္ ဆင္ ထား သင့္ တယ္ ။

အ စိုး ရ ရပ္ တည္ လို႔ ရ ေအာ င္ ျပည္ သူ ၿပိဳ လဲ ေပး ရ မယ္ ဆို တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး မ ျဖစ္ ေအာင္ လည္း သ တိ ထား ရ ပါ မယ္ ။ အ ခက္ အ ခဲ ကို ကိုယ့္ နည္း ကိုယ့္ ဟန္ နဲ႔ ရ သ လို ေျဖ ရွင္း ေန ၾက တဲ့ ျပည္ သူ ေတြ ျပန္ မ ဆပ္ ႏိုင္ မယ့္ အ တိုး ေတြ ထပ္ ယူ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ အ ေႂကြး ကင္း တဲ့ သူ ေတြ တ ေျဖး ေျဖး ရွား လာ ၾက မယ္ ။

တ ေန႔ က မ ႏၲ ေလး ဖက္ မွာ လုပ္ ငန္း ႀကီး လုပ္ ေန တဲ့ သူ တ ခ်ိဳ႕ အ ေႂကြး ေၾကာင့္ ႐ုံး ေရာက္ ဂတ္ ေရာက္ နဲ႔ အ ခက္ ေကာ အ ရွက္ ေကာ ရင္ ဆိုင္ ေန ရ တဲ့ ကိ စၥ ၾကား ခဲ့ ရ တယ္ ။ လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ မွာ အ ရင္း ေကာ အ တိုး ပါ မ ေပး ႏိုင္ လို႔ ကိုယ့္ ပိုင္ ဆိုင္ မႈ ကို လာ သိမ္း မယ့္ အ ခ်ိန္ အ ထိ စိတ္ ဆင္း ရဲ စြာ နဲ႔ ထိုင္ ေစာင့္ ေန ၾက ရ တဲ့ သူ ေတြ တ ေျဖး ေျဖး တိုး လာ တာ ျမင္ ရ တယ္ ။

ကို ဗစ္ ကာ လ မ တိုင္ ခင္ က ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ က တစ္ ႏွစ္ ကို ႏိုင္ ငံ ျခား ေဆး ထြက္ ကု တဲ့ ေငြ က အ ေမ ရိ ကန္ ေဒၚ လာ သန္း ၄၅၀ ခန႔္ ရွိ ခဲ့ တယ္ ။ အ ခု အဲ့ ဒီ လူ ေတြ ေဆး ထြက္ ကု လို႔ မ ၾက ရ ေတာ့ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ ေဆး ကု သ တဲ့ က ႑ မွာ အ မ်ား ႀကီး အ က်ိဳး ျဖစ္ လာ တယ္ ။ သ ေဘာ က ဆ ရာ ဝန္ ေတြ ေဆး ႐ုံ ေဆး ခန္း ေတြ အ က်ိဳး အ ျမတ္ မ်ား ခဲ့ တ ယ္ ။

Covid 19 ကာ လ မွာ ဆ ရာ ဝန္ ေတြ ေဆး ႐ုံ ေဆး ခန္း ေတြ က လြဲ ရင္ က်န္ တဲ့ အား လုံး စီး ပြား ေရး က်ဳံ႕ ၿပီး အ ခက္ ေတြ႕ ခဲ့ ေပ မယ့္ အ စိုး ရ က က ႑ ေပါင္း စုံ ကို ေထာက္ ပံ့ မ ေပး ႏိုင္ ခဲ့ ဘူး ။ Covid 19 ေခ်း ေငြ ကို အ တိုး နည္း နည္း နဲ႔ ခ် ေပး ခဲ့ ေပ မယ့္ ဆင့္ ပါ စပ္ ႏွမ္း ပက္ က ႑ အား လုံး ကို မ သက္ ေရာက္ ပါ ဘူး ။

ႏို ဝင္ ဘာ ေ႐ြး ေကာက္ ပြဲ အ တြက္ UEC က ဒီ လ ( စက္ တင္ ဘာ ) ၈ ရက္ ေန႔ က စ ၿပီး မဲ ဆြယ္ ခြင့္ ေပး လိုက္ တယ္ ။ ( မ နက္ ဖန္ ေပါ့ ။ )( ျပည္ သူ ေတြ အ တြက္ စီး ပြား ေရး က်န္း မာ ေရး ေတြ အ ေရး ႀကီး ေပ မယ့္ ႏိုင္ ငံ ေရး သ မား ေတြ အ တြက္ က ေတာ့ အာ ဏာ ထက္ အ ေရး ႀကီး တာ မ ရွိ ပါ ဘူး ။ စ ကား ခ်ပ္ ။ )

က်န္း မာ ေရး ဌာ န က ေတာ့ လူ ၅၀ ထက္ မ ပို ရ ဘူး ေျပာ တယ္ မ ေတြး တတ္ ပါ ဘူး ဘယ္ အ ရာ က ပို အ ေရး ႀကီး လဲ ဆို တာ ကို ပါ ။
Covid 19 ဒု တိ ယ လႈိင္း က ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ ကို ေသ ခ်ာ ေပါက္ ထိ ခိုက္ ေအာင္ ႐ိုက္ ခတ္ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ Covid 19 က ကူး စက္ ခံ ရ ၿပီး ခ ႏၶာ ကိုယ္ ထဲ မွာ တစ္ လ ေက်ာ္ အ ထိ ရွိ ေန ႏိုင္ ေသး တယ္ လို႔ ဆို တယ္ ။

ဘယ္ အ တိုင္း အ တာ အ ထိ ႐ိုက္ ခတ္ မ လဲ မ သိ ေပ မယ့္ အ သက္ အ ႏၲ ရယ္ အ ပါ အ ဝင္ စီး ပြား ေရး လူ မႈ ေရး က ႑ ေတြ အား လုံး အ တြက္ ပါ အ ေရး ႀကီး တယ္ လို႔ သ တိ ေပး ခ်င္ ပါ တယ္ ။

source : မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၆ ၊ ၉ ၊ ၂၀၂၀

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =