“သက္ေရာက္ ၿဂိဳလ္ တြက္နည္း” ( မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေဗဒင္ တြက္ၾကည့္လို႔ ရတဲ့ နည္း)

တစ္ႏွစ္တစ္ခါ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေဗဒင္တြက္ၾကည့္ ဖို႔ နည္းေလး ပါ။ တြက္နည္း မိမိေရာက္ ဆဲ အသက္ ကိုတည္ ၈ နဲ႔စားပါ။ အႂကြင္းကိုယူ၍ လက္ယာရစ္ ပါ။ ဥပမာ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ဆိုရင္ ၂၆ ယူရပါမည္။

ဥပမာ။ ။ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ တနလၤာသား၂၆÷၈=၂ ႂကြင္းသည္။ တနလၤာ သား ၂ ႂကြင္းျဖစ္၍ တနလၤာ သက္ေရာက္မွ စ၍ ၂ ကြက္ေျမာက္ကို ၾကည့္လွ်င္ အဂၤါ သက္ေရာက္ က်ေသာေၾကာင့္ အဂါသၤက္ေရာက္အေဟာကိုဖတ္ပါ။

တနလၤာသက္ေရာက္ ေသာမၿဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး စန္းပြင့္ျခင္း အေမြအႏွစ္ ဥစၥာမ်ားရတတ္ျခင္း ေမာင္ေကာက္ ရ သူေဌးေက်ာ္ကိန္းျဖစ္ လို႔ စီးပြားဥစၥာ ရတနာတိုးတတ္၍ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပ ေျမယာအေမြအႏွစ္ရတတ္ပါမည္။ အထက္လူႀကီးမ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားမူခံရတတ္ပါမည္။ ကဆုန္ ဝါေခါင္ တန္ေဆာင္မုန္းလ မ်ားတြင္ ၾကာသပေတး တနလၤာေန႔ သားမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္စီးပြား တိုးတတ္အဆင္ေျပႏိုင္ပါမည္။ အိမ္ေထာင္ က်တတ္မည္။ ေယာက်ၤားေလးဆိုလွ်င္ မိန္းကေလးႏွင့္ အခ်စ္နယ္လြန္တတ္ၿပီး မယူမျဖစ္ယူရတတ္မည္။ မယူခဲ့ေသာ္ေငြေလ်ာ္ရကိန္း ႀကဳံ တတ္ပါသည္။

အဂါၤ သက္ေရာက္ ပါပၿဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ၿငိမ္ ဗ်ာမ်ားရတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္မည္။ အဆင္မေျပ ပဋိပကၡမ်ား ႀကဳံေတြ႕ ရတတ္မည္။ လူမူေရးျပသနာမ်ား ေငြအတြက္ ခ်စ္သူျခင္းအဆင္မေျပမူ႔ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ရန္လိုမူ သူတပါးႏွင့္ခိုက္ရန္ျပသနာ ႀကဳံေတြ႕ရျခင္းမ်ား မေတာ္တဆေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ျခင္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ သင့္တတ္ျခင္း လက္ေအာက္ငယ္သား ေတာ္လွန္ျခင္း မိန္းကေလးအတြက္ႏွင့္ ျပသနာမ်ားေျဖရွင္းရျခင္း စက္ပစၥည္း ထြက္တတ္ ပ်က္တတ္ျခင္း ရန္ၿငိဳးရန္စရွာတတ္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕တတ္ပါမည္။ ခရီးတစ္ဆစ္ခ်ိဳး သြားရတတ္ပါမည္။

ဗုဒၶဟူးသက္ေရာက္ ေသာမၿဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး စန္းပြင့္ျ့ပီး အိမ္ေထာင္က်တတ္မည္။ အိုးသစ္အိမ္သစ္ ေနရာသစ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမ်ား ရာထူး အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပတိုးတတ္ ေငြေၾကးရွာေဖြလို႔ ေကာင္းခ်ိန္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားေပၚေပါက္တတ္ၿပီး ခ်စ္မူေရးရာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္ပါမည္။ အခ်စ္အတြက္နဲ႔ စကားမ်ား ရန္မ်ား မနာလို ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္း ခံရတတ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္က လာဘ္လာဘ မ်ား ဝင္လာတတ္ပါသည္။ လူလြတ္ျဖစ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ က်တတ္ပါမည္။ စိတ္ခ်မ္းသာရေသာခရီး ဘုရားဖူးခရီးသြားရတတ္ပါမည္။ ေက်ာက္နီ ပတၱျမား ရတနာ ေ႐ႊေငြ ရရွိေစမဲ့ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဒီႏွစ္ထဲတြင္ ရသေလာက္ ျပန္ထြက္တတ္ မၿမဲတတ္၍ သတိရွိဖို႔ လိုပါမည္။

စေနသက္ေရာက္ ပါပၿဂိဳလ္

ဇနကၠမင္းသား ကုန္တင္ေလွပ်က္၍ သမုဒၵရာေရျပင္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ကူးခပ္ ခဲ့ရတဲ့ ကိန္းလို႔ဆိုပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ အျမတ္အစြန္းမရွိဘဲ ဆုံးရႈံးတတ္ျခင္း မီး ခိုးသူ ပ်က္စီးျခင္း အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္အေျပမူမ်ား မိန္းမအတြက္ႏွင့္ လူမူေရးျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းရျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သပ္၍ တရားရင္ဆိုင္ရျခင္း အခ်ဳပ္ အေႏွာင္က်တတ္ျခင္း မေတာ္တဆ ေသြးထြက္သံယိုထိခိုက္မိတတ္ျခင္း ေခ်းငွားထားေသာေငြေၾကး ျပန္မရႏိုင္ျခင္းမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရးတြင္လဲ အေႏွာက္အယွက္ အဖ်က္အစီးမ်ား ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ေသာႏွစ္ျဖစ္၍ သတိထားသင့္ပါသည္။

ၾကာသပေတး သက္ေရာက္ ေသာမၿဂိဳလ္

တေပါင္း တန္ခူး ကဆုန္လတြင္ ေငြေၾကးလာဘ္႐ႊင္ေစပါမည္။ အလုပ္ အကိုင္မ်ား မဆင္ေျပစီးပြားေရးတိုးတတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ လူပ်ိဳအပ်ိဳျဖစ္လွ်င္ အခ်စ္ေရးစန္းပြင့္တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အေနာက္အရပ္ကခ်စ္သူေတြ႕တတ္ပါမည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပတဲ့ႏွစ္ျဖစ္မည္။ တစ္ခုသတိထားရမွာက အခ်စ္ကိုမယုံလြယ္ပါႏွင့္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ သားသမီးေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပ်က္ အရွက္ရတတ္ျခင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုခံရျခင္းမ်ား ခံရတတ္ပါသည္။ ကြဲကြာခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ ခ်စ္သူႏွင့္ ျပန္လည္အဆင္ေျပေပါင္းဖက္ရတတ္ပါသည္။

ရာဟုၿဂိဳလ္ ပါပၿဂိဳလ္

စီးပြားေရးက်ဆင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား အဆင္မေျပ ေငြေၾကးဆုံးရႈံး နစ္နာ တတ္ပါသည္။ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ အဆင္မေျပႏိုင္ အဝင္မရွိဘဲ အထြက္သာမ်ားေနတတ္ပါမည္။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား က်ေပ်ာက္ျခင္း အခိုးခံရျခင္း အၿပိင္အဆိုင္အတိုက္အခံမ်ားေပါျခင္း က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ေလနာ ရင္နာ ဝမ္းနာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္နာ မ်က္စိေရာဂါ ေလျဖတ္ျခင္း အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕တတ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ျပသနာခိုက္ရန္ႀကဳံျခင္း လူမ်ိဳးကြဲေၾကာင့္ဘဲ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတတ္အဆင္ေျပေစပါမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ၿငိမ္ႏိုင္ လင္မယားျခင္း ကြာရွင္းလမ္းခြဲရတတ္ပါသည္။ အထက္လူႀကီး ၿငိဳငင္အထင္လြဲ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ပ်က္စီး မိန္းမေၾကာင့္ ရန္ၿငိဳးထား အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အေနအထိုင္ အသြားအလာဆင္ျခင္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာသက္ေရာက္ ေသာမၿဂိဳလ္

အခ်စ္ေရး စန္းပြင့္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္၍ အိမ္ေထာင္ က်တတ္ပါမည္။ ေရွာင္လြဲ၍မရေအာင္ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းပါ။ အလုပ္အကိုင္ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရျခင္း အိုးသစ္အိမ္သစ္ ေနရာသစ္သို႔ေ႐ြ႕ေျပာင္းရျခင္း မင္းစိုးရာဇာမ်ားမွ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားခံရျခင္း ရပ္႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္လူႀကီးျဖစ္ရျခင္း ရပ္ေရး႐ြာေရး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ရျခင္း အႀကီးအကဲျဖစ္ရတတ္ျခင္း အလုပ္အကိုင္စီးပြားတိုးတတ္ ရတနာေ႐ႊေငြလာဘ္လာဘေကာင္းမ်ား တိုးပြားေစျခင္း မဂၤလာရွိေသာအမူကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရျခင္းမ်ား ဆန္ေရ စပါး ေ႐ႊေငြျပည့္စုံစြာ ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္းျဖစ္လွ်င္လဲ ေက်ာင္းေဆာင္ အလႉရွင္ေပၚလာပါမည္။

တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္ ပါပၿဂိဳလ္

တပို႔တြဲ တေပါင္းလမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအတြက္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ ရျခင္း မိခင္ ဖခင္က်န္းမာေရးညံ့တတ္ျခင္း ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေသာက အပူသင့္တတ္ျခင္း တန္ခူး ကဆုန္ ျပာသိုလမွာ သားသမီး ေဆြမ်ိဳးလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားေၾကာင့္ အမူအခင္းျပသနာမ်ားေျဖရွင္းရတတ္မည္။ အိုး အိမ္ေနရာ အလုပ္ေ႐ြ႕ေျပာင္းရ တတ္သည္။ သူခိုးအခိုးခံရျခင္း မီးအႏၲရာယ္ေပးျခင္း ခ်စ္သူေတြ႕လွ်င္လဲ မလြတ္လပ္ေသာခ်စ္သူမ်ိဳးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕တတ္ပါမည္။ တကယ္လို႔ ၾကာသပေတးသားသမီးက တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္က်တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ယာဥ္ကား စက္ပစၥည္း ဝင္ႏိုင္ပါသည္။

မိမိနာမည္ ေမြးသကၠရာဇ္အလိုက္ အေဟာထပ္မံကြဲျပားႏိုင္ ပါသည္။ သက္ေရာက္ တစ္ခုထဲက အဓိကမက်ေပမဲ့ ပါပၿဂိဳလ္စားၿပီး၊ ညံ့တဲ့သက္ေရာက္က်ေနရင္ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ သတိေလးထားလုပ္ပါ။

ဥပမာ ။ ။ အဂါၿဂႋဳလ္စား အဂါသၤက္ေရာက္၊ စေနၿဂိဳလ္စား စေန သက္ေရာက္၊ ရာဟုၿဂိဳလ္စား ရာဟုသက္ေရာက္၊ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္စား တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ေတြဟာ ဘုမၼိက်တဲ့ႏွစ္ေတြျဖစ္လို႔ အဲဒီႏွစ္ေတြမွာ အထူးသတိထားၿပီး ေငြေခ်းျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေတြ တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္ပါ။

ေငြလူလိမ္ခံရျခင္း၊ေငြေလ်ာ္ ရျခင္းမ်ိဳးေတြ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္တာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ၿငိမ္ၿငိမ္ေနပါ။ မိတ္ရင္းေဆြရင္း ယုံၾကည္ရတဲ့သူကို ေငြေခ်းေပးရင္ေတာင္မွ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျပန္ရဖို႔ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ခါတိုင္းထက္ပိုၿပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမူျပဳေပးပါ။

“သက္ေရာက္ ယၾတာမ်ား”

ယၾတာေမးထားသူမ်ား အတြက္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ သက္ေရာက္ယၾတာေခ်နည္းကို ျပန္မွ်ေဝပါသည္။

တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ ။ ။ သစ္သီး ( ၆ ) မ်ိဳး၊ ေရွာက္သီးသုပ္၊ယပ္ ( ၄ ) လက္ ၊ ေသာက္ေတာ္ေရ ( ၆ ) ခြက္ မိမိအိမ္ဘုရားမွာ လႉပါ။ မိမိအိမ္တြင္ရွိေနေသာ ေျမအိုးအပဲ့၊ပန္းအိုးအပဲ့ ၊မီးေခ်ာင္းအပ်က္မ်ား ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။ ဘဲဥ ျပဳတ္ ေခြးေလးေတြအား ေကြၽးပါ။

တနလၤာသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ကံေကာ္ ( ၂ ) ၫြန႔္၊ ႏွင္းဆီ ( ၇ ) ပြင့္ ႏွင့္ နန္းႀကီးသုပ္ ၊နံကထိုင္ ၊ႏြားႏို႔ ႏွင့္ ကိတ္မုန႔္ လႉေပးပါ။ မိမိအိမ္တြင္ရွိေသာ လြယ္အိတ္အေဟာင္း၊ အရက္ပုလင္းခြံမ်ားရွိလွ်င္ ရွာေဖြစြန႔္ပါ။ အာလူးနဲ႔ ဝက္သားခ်က္၍ အ႐ူးကို ထမင္းေႂကြးပါ။

အဂါသၤက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ႐ြက္လွ ( ၇ ) ၫြန႔္၊ ေ႐ႊထီး ( ၄ ) လက္၊ေရေတာ္သက္ေစ့၊ဆြမ္းသက္ေစ့၊ဆီမီးသက္ေစ့ လႉဒါန္းပူေဇာ္ရပါမည္။ မိမိအိမ္တြင္ နာရီေဟာင္း၊စက္ပစၥည္းေဟာင္းေတြရွိေနလွ်င္ ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ရပါမည္။

ဗုဒၶဟူးသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ ပိေတာက္ ( ၇ ) ၫြန႔္၊ ဒံေပါက္၊ေထာပတ္ထမင္း ၊ေပါင္မုန႔္ေထာပတ္သုပ္ လႉေပးပါ။ သခြါးသီးမွာ သြားၾကားထိုးတံ ၂၆ ေခ်ာင္း စိုက္၍ ေရတြင္ေမွ်ာေပးပါ။

စေနသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ အုန္းသီး၊ အုန္း ( ၁ ) ၫြန႔္ သေျပ ( ၆ ) ၫြန႔္၊ အုန္းသီးပါေသာ မုန႔္ ( ၆ )ခု လႉပါ။ စေနေန႔ ညေနေစာင္းမွာ လုံခ်ည္အေဟာင္း တစ္ထည္ ေရနံဆီေလာင္းၿပီး မီးရႈိ႕လိုက္ပါ။

ၾကာသပေတး သက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားတြင္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ၊ အုန္းသီးစိတ္၊ၾသဇာ ( ၃ ) ၫြန႔္၊ အုန္း ( ၆ ) ၫြန႔္၊ အုန္းစိမ္း ဆားသိပ္ လႉေပးပါ။ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနမွာ ပဲေၾကာ္ ေခြးေလးေတြအားေႂကြးပါ။တနလၤာေန႔ ညေနတြင္ ငါးလႊတ္ေပးပါ။

ရာဟု သက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားမွာ ခေရ ( ၆ ) ၫြန႔္၊ေကာ္ရည္ ေခါက္ဆြဲ၊ ေခါင္းေလာင္း၊ ၾကက္လွ်ာ ( ၆ ) လက္ လႉပါ။ ေသာၾကာေန႔ ညေနမွာ ဆိတ္သားဟင္းနဲ႔ ထမင္းၾကမ္းနယ္ၿပီး ေခြးေလးေတြအားေကြၽးပါ။ လမ္းဆုံမွာ သဲခင္းေပးပါ။

ေသာၾကာသက္ေရာက္။ ။ မိမိအိမ္ဘုရားမွာ ဇီးျပား၊ေပါက္စီ၊ စံပါယ္ပန္း၊ ဆီထမင္း လႉေပးပါ။ စေနေန႔ ညေနမွာ ထန္းလွ်က္ ( ၁၁ ) ခဲစကၠဴကန္ေတာ့ႏွင့္ ထုပ္၍ ေခြးေလးေတြကိုပစ္ ေပါက္ေႂကြးလိုက္ပါ။

တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္႐ြာမဟုတ္ဘဲ တျခားၿမိဳ႕ေရာက္ေနလို႔ စသည္ျဖင့္ ယၾတာလုပ္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ရင္ မလုပ္ျဖစ္ရင္လဲ စိတ္ခုေနစရာမလိုပါဘူး။

မိမိစိတ္ကိုအၿမဲၾကည္လင္ေအာင္ထိန္းၿပီး မိမိလက္လမ္းမွီသမွ် မိမိတတ္ႏိုင္သမွ်ေလး ကုသိုလ္ေလးေတြ လုပ္ေပးရင္လဲ အဆင္ေျပပါတယ္။

ဥပမာ။ ။ သြားရင္းလာရင္းနဲ႔ လမ္းမေပၚေရာက္ လာတဲ့ အေကာင္ငယ္ေလးေတြ ကို သူမ်ားတတ္ နင္းမိမွာ ဆိုးလို႔ လမ္းေဘးျပန္ခ်ေပးျခင္း၊ယာဥ္သြားလမ္းေပၚေရာက္ေနတဲ့ ခဲေတြ ေတြ႕ခဲ့ရင္ ဖယ္ေပးျခင္း၊မိမိရပ္ကြက္ ဒါမွမဟုတ္ မိမိလမ္းထဲမွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြရွိေနရင္ တစ္ခုခုနဲ႔ ညီညာေအာင္ လုပ္ေပးျခင္း၊ ေရအိုးစင္လႉျခင္း၊ေရတြင္းေရကန္ လမ္းတံတား အလႉခံ ဌာနေတြမွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပါဝင္လႉဒါန္းျခင္း၊ ရပ္ကြက္ထဲမွာရွိတဲ့ လမ္းေပၚက ေခြးေလးေတြကို အစာေကြၽးျခင္း၊ ခိုစာေကြၽးျခင္း၊ ငွက္ကေလးမ်ားလြႊတ္ေပးျခင္း၊ ငါးလြႊတ္ေပးျခင္း၊ ငါးစာေကြၽးျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတို႔ ဘုရား တို႔ ေရာက္ရင္လဲ တံမ်က္စည္းလွဲ ေရအိမ္သန႔္ရွင္းေပးျခင္း၊သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ကူညီေဖးမေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာဆိုရင္လဲ ကားစီးတာကအစ မိမိထက္ႀကီးသူကို ေနရာေပးျခင္း၊ျပည့္တဲ့အိုးကို ထပ္မျဖည့္ဘဲ အမွန္ တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ေနရာကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အလႉဒါန ျပဳေပးျခင္း စသည္ စသည္ျဖင့္ ခါတိုင္းထက္ပိုၿပီး လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ အစစအရာရာ အတြက္ ယၾတာလုပ္ၿပီးသလိုပါဘဲ ….

အစစအရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕၍ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး ေအးၿငိမ္းၾက ပါေစ…

ေဒၚျမျမႏြယ္ (ေဗဒင္ လကၡဏာ)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =