တစ္သက္ မွာတစ္ ခါ ဖူးေျမာ္ ဖို႔ ခဲယဥ္းေလွ သာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ရဲ႕ အံေတာ္ (အနီးကပ္ပုံ)

တစ္သက္မွာ တစ္ခါ ဖူးေျမႇာ္ဖို႔ ခဲယဥ္းလွတဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရဲ႕ အံေတာ္ကိုဖူးလိုက္ပါ ကံထူးလို႔ဖ်ာပုံ သူဖ်ာပုံသား မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ တစ္ျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ ဖူးခ်ိန္တန္ ဖူးထိုက္လို႔. ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရလို႔ ထင္ပါၿပီ။ကြၽန္ေတာ္ကေလးဘဝတည္း က ဘိုးဘိုး ၊ဘြားဘြား၊ဘိုေဘး အစဥ္အဆက္ကတည္း က ဖ်ာပုံမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား အံ့ေတာ္ ႏွင့္ ဆံေတာ္တစ္ ဆူ ကိမ္းဝပ္ေနတယ္ လို႔ သိခဲ့ရပါတယ္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္

ေရွးေဟာင္းသမိုင္းအစဥ္ အလား အရ ေရွးက်တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြက အမည္ႏွစ္လုံးတည္း နဲ႔ အမည္ေပးခဲ့တဲ့ တခ်ိန္က မြန္ေဒသေတြေပါ့။ ပုဂံ၊ရန္ကုန္၊တြံေတး၊ဒလ၊သထုံ၊ဖ်ာပုံ၊ပုသိမ္၊စတဲ့ ေရွးက်တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့။အဲအထဲမွာ မြန္ဘုရင္မ်ား အဆက္ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ ဖ်ာ ပုင္း ဆိုတဲ့ ထမင္းေဈးၿမိဳ႕ကေလး တစ္ခုလည္း ပါဝင္ခဲ့တာေပါ့။က်ိဳက္ပတိုင္း ေစတီ ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ျမန္မာ သကၠရာဇ္(၆၀၀)ခုႏွစ္မွာ တည္ထားကိုး ကြယ္ခဲ့တယ္။

လုပ္ဥကုန္က်ိဳက္ခမြမ္ ေစတီေတာ္ကို ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၉၀၀)ခုႏွစ္ မွာ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ လုံးမွာ ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေပါင္း မ်ားစြာမွာခေရပင္ေဇာက္ထိုးပါက္တဲ့ ၿမိဳ႕ဆိုလို႔ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ပါဘဲ။ဖ်ာပုံက ေရွးဘုရင္ေတြ အဆက္ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့စဥ္ က ရန္ကုန္၊ဒလ အပိုင္းေပါ့။ဖ်ာပုံကို မြန္ဘုရင္အဆက္ဆက္ က ေအာင္ေျမလို႔ သက္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္၊ယုံၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။

ဖ်ာပုံကို မင္းေဘးေရေဘးအစရွိတဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ အေပါင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ ေရွ႕ထုံးနန္းစဥ္လာအရ။ဖ်ာပုံကို အလယ္တည့္တည့္ထား ၍ ကိုးနဝင္း႐ိုက္ၿပီး တည္ခဲ့ပါတယ္ေလ။ဖ်ာပုံကို ဗဟိုျပဳၿပီး ဖ်ာပုံပတ္ပတ္လည္မွာ ႀကီးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ႐ြာႀကီး (၉)႐ြာ၊ ေလးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ႐ြာႀကီး(၉)႐ြာ ပတ္ကာဝိုင္းလို႔တည္ခဲ့တာပါ။

ဥပမါအေနနဲ႔ ေျပာျပရင္…..သလိတ္ႀကီး၊သလိတ္ကေလး။အျခားႀကီး အျခာေလး၊မေငးႀကီး၊မေငးေလး၊စေသာ အဲဒိလိုလို ႀကီး နဲ႔ဆုံး ေလးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ႐ြာေတြ ေပါ့။ ေရွ႕အဆက္ဆက္ မြန္ အေခၚအေခါ ေတြက ယေန႔အခ်ိန္ က်န္ရစ္ေနဆဲပါ။ ေရွ႕ဘက္ကမ္း၊အေနာက္ဘက္ကမ္းေပါ့။အခုအေရွ႕ဘက္ကမ္းဆိုတာက မြန္ျပည္နယ္ ေရး စတဲ့ ေနရာကိုေခၚေဝၚသမုတ္ခဲ့တာေပါ့၊အေနာက္ဘက္ကမ္း ဆိုတာက ယခု ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ကို အေနာက္ဘက္ကမ္းလို႔ ေခၚေဝါ သမုတ္ ခဲ့တာပါ။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္

သမိုင္းကို ခဏေလး ထားလိုက္ပါေတာ့ ရွည္သြားမွာဆိုးလိုပါ။ အဲဒိအခ်ိန္မတိုင္ကတည္း က ဖ်ာပုံ မွာ ျမတ္စြာဘုရား အံေတာ္ႏွင့္ ဆံေတာ္ တစ္ဆူ ကိမ္းဝပ္ခဲ့တယ္ သမိုင္းရွိခဲ့တယ္၊၊အဲဒိသမိုင္း က ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္၊ဘယ္ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္ ။ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းက ေနၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ဆံေတာ္ ပင့္ခဲ့တာေလ။ အခု ဖ်ာပုံ ေကာ့မႉး-တြံေတး -ဒလ လမ္းတေလ်ာက္မွာေရွ႕ေဟာင္း ေစတီေတြ အေျမာက္အမ်ား၊အဲဒိလမ္းအတိုင္း မွာ ရွိတဲ့ ဆံေတာ္ႀကိဳေစတီေတာ္ ရွိတယ္တယ္ေလတြံေတးမွာေပါ့။

ထားလိုက္ပါေတာ့ အခုဖ်ာပုံမွာ ရွိတဲ့ အံေတာ္က ျမတတ္စြာဘုရား အံေတာ္ လို သိရတယ္။ဖ်ာပုံမွာ ကိမ္းဝပ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ရာေပါင္းမက ကိမ္းဝပ္ေနတာ ပါ။အံေတာ္ ဘယ္ကႂကြလာလည္း ဆိုေတာ့ ရေသႀကီးတစ္ပါး က ယခု သရက္ၿမိဳ႕နယ္ ေပါ့။အဲဒိအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ေတာႀကီးျဖစ္ေနရင္ ျဖစ္ေနမွာပါ။ အဲဒိၿမိဳ႕အပိုင္ ႐ြာကေလးတစ္႐ြာ ေတာထဲ တရားထိုင္အားထုတ္ေနစဥ္ ေတာ္နက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ထုံးျဖဳေစတီ အပ်က္ႀကီးထဲကေန ေရာင္ေတာ္ေတြ ကြန႔္ျမဴးေနလို႔ရေသႀကီးတစ္ပါးက

ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ရာ ဖ်ာပုံ ယခုမင္းေက်ာင္း၊ သိုသိုသိပ္သိပ္ ကိမ္းဝတ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ မသမားသူေတြရဲ႕ ခိုးယူလုယက္မႈေတြ ခံခဲ့ရမည္စိုးးရိမ္ေသာေၾကာင ့္္ ေရွးဘုရင္မ်ားနဲ႔ ရေသ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဆက္ ဆက္ လုံျခဳုံစိတ္ခ်ေသာ ေနရာေတြေျပာင္းေ႐ြ႕ကိမ္းဝပ္ ပူေဇာ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ ယခုဖ်ာပုံၿမိဳ႕ ေခ်ာင္းတြင္း ေက်း႐ြာ ျမတ္ဘုန္းပြင့္ျမတ္စြာဘုရား ႀကီး ပရဝန္း၌ သမိုင္းအရ ဖ်ာပုံမင္းေက်ာင္း မွ ေျပာင္းေ႐ြ႕ ကိမ္းဝပ္ေတာ္မူေနသည္မွာ နစ္ေပါင္းရာခ်ီေနပါၿပီ။

ယေန႔ ဘုန္းဘုန္းေလ်ာက္ထားၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခြင့္ ပူေဇာ္ခြင့္ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ သမိုင္းသုေသန ဦးစီးဌာန မွလည္း အံေတာ္အစစ္ မဟုတ္မဟုတ္ သုေတသနလုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္အံေတာ္အစစ္ျဖစ္ပါကလည္း နစ္ရာေထာင္ခ်ီကိန္းဝပ္ေနေသာဖ်ာပုံၿမိဳ႕ကေလးမွာေနာင္လာေနာင္သားမ်ားသာသနာျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားေပးပါရန္။

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းနင့္တကြ ပူေဇာ္ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ ရတဲ့ အခ်ိန္ ကံစပ္လို႔ သမိုင္းတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ႏိုင္ပါၿပီ။အတည္ျပဳဖို႔က သမိုင္းသုေတသန ကပါ။ဆက္လက္ၿပီး ေရွ႕ေဟာင္း သမိုင္းဝင္ေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 1 =