ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း) ၏ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာ (၁၆)ရက္မွ ၊ (၂၃)ရက္ အတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ယၾတာျပဳရန္ ေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံး အတြက္

၂၀၂၀ စက္တင္ဘာ (၁၆)ရက္မွ ၊ (၂၃)ရက္ အတြင္း

ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

(၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္ သည့္ ေကာင္းေသာ ေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာ ေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါ ေစသတည္း။ …. ။

မိတ္ေဆြတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳး မ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္ – ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း

ကိုဗစ္ႏိုင္တီး စေတးဟုမ္းကာလ ၊ ေအးျမစိုစြတ္ေသာ မိုးစက္မိုးေပါက္ မ်ားေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွား ရင္ခုန္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ မိုးေႏွာင္းကာလ စက္တင္ဘာလ၏ ေန႔ရက္မ်ား

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one − 1 =