ကိုဗစ္ ကာလ အတြင္းမွာ ” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ” ႐ုပ္ရွင္ ကို ႐ိုက္ကူး ေနၾကတဲ့ ပုံရိပ္ မ်ား ထြက္ေပၚ

ကိုဗစ္ ကာလ အတြင္းမွာ ” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ” ႐ုပ္ရွင္ ကို ႐ိုက္ကူး ေနၾကတဲ့ ပုံရိပ္ မ်ား ထြက္ေပၚ

ကိုဗစ္ ကာလ အတြင္း ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးမႈ အေျခအေန ပုံရိပ္မ်ား ကို ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ ၏ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဆပ္ေကာ္မတီ (၇) ခုျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔မွာ ထပ္မံဖြဲ႕စည္း ခဲ့ပါတယ္။

ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ စတင္ ႐ိုက္ကူးေရး မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီးစက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး ရက္ေပါင္း (၈၈) ရက္ ႐ိုက္ကူး ခဲ့ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ တစ္ကားလုံး၏ (၈၀%) ခန႔္ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ္လည္း Editing လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ (VFX) မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

COVID-19 ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ ျပန္လည္ ႐ိုက္ကူးခြင့္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္က်န္ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ႐ိုက္ကူးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

crd : panpyoelat