ပိတ္ပင္ မႈမ်ား ေျဖေလ်ွာ့ၿပီးေနာက္ ကိုဗစ္ ကူးစက္မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား

ကိုဗစ္-၁၉ မပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ေျဖေလ်ွာ့ၿပီးေနာက္ ကူးစက္မႈ ျပန္လည္ျမင့္ တက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား…

ကမာၻတစ္ဝန္း ႏိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ မပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ကာလရွည္ပိတ္ပင္မႈမ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ဖြင့္ေပးၿပီးေနာက္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈမ်ား ျပန္လည္ျမင့္ တက္လာသည္ဟု စင္ကာပူအေျခစိုက္ CNA သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔ တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူအေရအတြက္ ျပန္လည္ျမင့္ တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

New Zealand’s Prime Minister Jacinda Ardern addresses a news conference at Parliament in Wellington, New Zealand, on April 20. Ardern said the country will ease restrictions to allow some parts of the economy to reopen.

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ေရာဂါ ပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ကနဦးအဆင့္ က်ယ္ျပန႔္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈ ျပန္တက္ လာၿပီးေနာက္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းမွ ဘားႏွင့္ ကလပ္မ်ားကို ျပန္ပိတ္ေန ရၿပီျဖစ္သည္။ သမၼတ မြန္ေဂ်အင္း၏ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာၾကားသည့္ မိန႔္ခြန္းတြင္ “ဒါက ၿပီးတဲ့ထိကို မၿပီးေသးဘူး” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး လူအုပ္စုလိုက္ ေရာဂါပိုးျပန္ေတြ႕ရျခင္းသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ မည္သည့္ အခ်ိန္မဆို မ်ားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ေၾကာင္းကို ျပသေနသည္ဟုလည္း သူက ထပ္မံေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားကို ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ဖြင့္ရန္ရွိေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ပညာေရးက႑ႀကီးၾကပ္သူမ်ားက တစ္ပတ္ၾကာေနာက္ဆုတ္ရန္ တင္ျပ ထားၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တြင္မူ ေရာဂါပိုး စတင္ျဖစ္ပြားပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူအေရအတြက္မွာ တစ္လအတြင္း ေတြ႕ရွိ သူဦးေရထက္ မ်ားေနခဲ့သည္။ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ကို ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္လေက်ာ္က ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္လည္း ပိတ္ပင္မႈ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း တစ္ခုအျဖစ္ မီးရထားဆက္သြယ္ေရးမ်ားစြာကို ေမလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ျပန္ဖြင့္ခဲ့သည္။ အျခား ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ျပန္ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ေရာဂါပိုးအသစ္ေတြ႕ရွိမႈ စံခ်ိန္တင္ တက္လာခဲ့ သည္ဟုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေရာဂါဒဏ္အျပင္းထန္ဆုံး ခံရသည့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ပတ္ၾကာ ပိတ္ပင္ကန႔္သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ကိုဗစ္-၁၉ ေတြ႕ရွိမႈ အေရအတြက္မွာ ၇၀ သာရွိသည့္ အေျခအေနသို႔ က်လာခဲ့သည္။

နယူးဇီလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ာဆင္ဒါ အာဒန္ႏွင့္ သူ(မ) ၏ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ေျဖေလွ်ာ့မႈတစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံ၏ ေျဖေလွ်ာ့မႈအဆင့္ထပ္ခ်ေပးရန္ ယုံၾကည္မႈရေစၿပီး လက္လီဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ား ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ဖြင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သတိေပးခ်က္မ်ား က်န္ရွိဆဲျဖစ္ၿပီး “ကိုဗစ္က ကြၽန္မတို႔နဲ႔ အတူရွိမေနဘူးလို႔ ကြၽန္မတို ႔ထဲက ဘယ္သူမွ ေသေသခ်ာခ်ာ မေျပာႏိုင္ပါဘူး” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဒန္ က သတိေပးခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္လည္း သားသတ္႐ုံ တစ္ခုတြင္ ေရာဂါပိုးပ်ံ႕ႏွံမႈ ေတြ႕ရွိရၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး ခ႐ိုင္တစ္ခုလုံးကို ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပန္လည္ခ်မွတ္ခဲ့မႈႏွင့္အတူ မေရရာမႈမ်ား ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ကန႔္သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အလတ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ေရာဂါပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္း တစ္ဖန္ျပန္ တက္လာသည္ကို ျပေနသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္း ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အေရးေပၚ အေျခအေနသတ္မွတ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံ၏ ေဒသအမ်ားစုတြင္ ယခုတစ္ပတ္ အတြင္း ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ဟု အစိုးရက ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပယ္ဖ်က္မႈၿပီးေနာက္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈ ျမင့္တက္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက အေရးေပၚအေျခအေနကို ျပန္လည္သတ္မွတ္မည္ဟုလည္း သတိေပး ခဲ့သည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ဒဏ္ အျပင္းထန္ဆုံး ႐ိုက္ခတ္ခံခဲ့ရသည့္ အီရန္တြင္လည္း ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ရက္သတၱပတ္ မ်ားစြာ လူသူကင္းမဲ့လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တီဟီရန္ရွိ ေဈးမ်ားႏွင့္ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ ျပန္လည္စည္ကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ကီယာႏူးရ္ ဂ်ဟန္ပိုကမူ ပုံမွန္အေျခအေနျပန္ေရာက္ၿပီဟု မစဥ္းစားသင့္ေသးေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း ေဒသတစ္ခုတြင္ ေသဆုံးမႈႏႈန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာသည့္အတြက္ ကန႔္သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပန္လည္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

crd : whitesone

unicode

ကိုဗစ်-၁၉ မပျံ့နှံ့ရန် သတ်မှတ် ထားသည့် ပိတ်ပင်မှုများ ဖြေလျှော့ပြီးနောက် ကူးစက်မှု ပြန်လည်မြင့် တက်လာသော နိုင်ငံများ…

ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နိုင်ငံ အများစုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ မပျံ့နှံ့ရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ကာလရှည်ပိတ်ပင်မှုများအနက်မှ အချို့ကို ပြန်လည်ဖွင့်ပေးပြီးနောက် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုများ ပြန်လည်မြင့် တက်လာသည်ဟု စင်ကာပူအခြေစိုက် CNA သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားသည်။

တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ နယူးဇီလန်နှင့် ဂျာမနီတို့ တွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်များအတွင်း ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအရေအတွက် ပြန်လည်မြင့် တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။

New Zealand’s Prime Minister Jacinda Ardern addresses a news conference at Parliament in Wellington, New Zealand, on April 20. Ardern said the country will ease restrictions to allow some parts of the economy to reopen.

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ရောဂါ ပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ကနဦးအဆင့် ကျယ်ပြန့်စွာ ထိန်းချုပ်လာနိုင်သော်လည်း မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံအတွင်း ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု ပြန်တက် လာပြီးနောက် ဆိုးလ်မြို့တော်အတွင်းမှ ဘားနှင့် ကလပ်များကို ပြန်ပိတ်နေ ရပြီဖြစ်သည်။ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း၏ မေလ ၁၀ ရက်နေ့က နိုင်ငံသို့ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းတွင် “ဒါက ပြီးတဲ့ထိကို မပြီးသေးဘူး” ဟု ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့ပြီး လူအုပ်စုလိုက် ရောဂါပိုးပြန်တွေ့ရခြင်းသည် ဗိုင်းရပ်စ် မည်သည့် အချိန်မဆို များစွာ ပျံ့နှံ့နိုင်ကြောင်းကို ပြသနေသည်ဟုလည်း သူက ထပ်မံပြောကြား ခဲ့သည်။

ဆိုးလ်မြို့တော်တွင် စာသင်ကျောင်း များကို မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြန်ဖွင့်ရန်ရှိနေသော်လည်း မြို့တော် ပညာရေးကဏ္ဍကြီးကြပ်သူများက တစ်ပတ်ကြာနောက်ဆုတ်ရန် တင်ပြ ထားကြသည်။

တရုတ်နိုင်ငံ တွင်မူ ရောဂါပိုး စတင်ဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့ခဲ့သည့် ဝူဟန်မြို့တွင် မေလ ၁၀ ရက်နေ့က ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအရေအတွက်မှာ တစ်လအတွင်း တွေ့ရှိ သူဦးရေထက် များနေခဲ့သည်။ ဝူဟန်မြို့ကို ပြီးခဲ့သည့် တစ်လကျော်က ပိတ်ဆို့မှုများ ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်လည်း ပိတ်ပင်မှု ပယ်ဖျက်ပေးခြင်း တစ်ခုအဖြစ် မီးရထားဆက်သွယ်ရေးများစွာကို မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်ဖွင့်ခဲ့သည်။ အခြား ပိတ်ပင်မှုများကို မေလ ၁၇ ရက်တွင် ပြန်ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် ရက်များအတွင်း ရောဂါပိုးအသစ်တွေ့ရှိမှု စံချိန်တင် တက်လာခဲ့ သည်ဟုလည်း အာဏာပိုင်များက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။

ရောဂါဒဏ်အပြင်းထန်ဆုံး ခံရသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများထဲမှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ခုနစ်ပတ်ကြာ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ တွေ့ရှိမှု အရေအတွက်မှာ ၇၀ သာရှိသည့် အခြေအနေသို့ ကျလာခဲ့သည်။

နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ် ဂျာဆင်ဒါ အာဒန်နှင့် သူ(မ) ၏ အစိုးရအဖွဲ့သည် ဖြေလျှော့မှုတစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံ၏ ဖြေလျှော့မှုအဆင့်ထပ်ချပေးရန် ယုံကြည်မှုရစေပြီး လက်လီဆိုင်များနှင့် စားသောက် ဆိုင်များ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြန်ဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သတိပေးချက်များ ကျန်ရှိဆဲဖြစ်ပြီး “ကိုဗစ်က ကျွန်မတို့နဲ့ အတူရှိမနေဘူးလို့ ကျွန်မတို့ထဲက ဘယ်သူမှ သေသေချာချာ မပြောနိုင်ပါဘူး” ဟု ဝန်ကြီးချုပ် အာဒန် က သတိပေးခဲ့သည်။

ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်လည်း သားသတ်ရုံ တစ်ခုတွင် ရောဂါပိုးပျံ့နှံမှု တွေ့ရှိရပြီးနောက် အနည်းဆုံး ခရိုင်တစ်ခုလုံးကို ပိတ်ပင်မှုများ ပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့မှုနှင့်အတူ မရေရာမှုများ ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအတွင်း ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုများ လျှော့ပေးခဲ့သော်လည်း ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးအချက်အလတ် ကိန်းဂဏန်းများက ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုနှုန်း တစ်ဖန်ပြန် တက်လာသည်ကို ပြနေသည်။

ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်များ အတွင်း ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ အရေးပေါ် အခြေအနေသတ်မှတ်ချက်ကို နိုင်ငံ၏ ဒေသအများစုတွင် ယခုတစ်ပတ် အတွင်း ပယ်ဖျက်ပေးမည်ဟု အစိုးရက မေလ ၁၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပယ်ဖျက်မှုပြီးနောက် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု မြင့်တက်သည့် လက္ခဏာရပ်များ တွေ့ရှိပါက အရေးပေါ်အခြေအနေကို ပြန်လည်သတ်မှတ်မည်ဟုလည်း သတိပေး ခဲ့သည်။

အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဒဏ် အပြင်းထန်ဆုံး ရိုက်ခတ်ခံခဲ့ရသည့် အီရန်တွင်လည်း ပိတ်ပင်မှုများ ပြန်လည်လျှော့ချပေးခဲ့ပြီး ရက်သတ္တပတ် များစွာ လူသူကင်းမဲ့လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည့် မြို့တော် တီဟီရန်ရှိ ဈေးများနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာများတွင် ပြန်လည်စည်ကားခဲ့သည်။ သို့သော် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကီယာနူးရ် ဂျဟန်ပိုကမူ ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်ပြီဟု မစဉ်းစားသင့်သေးကြောင်း သတိပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ဒေသတစ်ခုတွင် သေဆုံးမှုနှုန်း ပြန်လည်မြင့်တက် လာသည့်အတွက် ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မှုများ ပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့သည်။

crd : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × four =