လူတိုင္း မွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ရွိပါတယ္။ မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ ေနသလဲ သိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ။

လူတိုင္းစိတ္ဝင္စားဆုံး တစ္ခု႔ ရွိပါတယ္။ အေရး ႀကဳံရင္ အားကိုး ရွာစၿမဲပါ။

တခါတရံ အလြန္အမင္း သတၱိရွိပါတယ္ ဆိုတဲ့သူေတြေတာင္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ႀကဳံေတြ႕ လာရင္ အားငယ္ေၾကာက္စိတ္ေတြ ဝင္လာတက္ပါတယ္။

အဲ့လို အခ်ိန္အခါ မ်ိဴးမွာ အားက္ုးရွာတက္ပါတယ္။ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးအား တိုင္တည္တက္သိမွတ္သမွ် ဂါထာ ေတြ႐ြတ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔ အားမရဘူး ဆိုပါေတာ့၊ မိမိအားေစာင့္ေရွာက္ ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ ရွိတာပဲ၊ ဘာအေရးလဲ၊ ဘာ ေၾကာက္ရမလဲ။

မိမိအေစာင့္က ဖယ္ရွားပစ္လိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ကို ႀကိဳတင္သိၿပီး ကိုးကြယ္ခ်င္မွာပဲ။ မိမိအားေစာင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ကို မဟာဘုတ္အရ တြက္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ မိမိအားေစာင့္ေရွာက္ေနေသာပုဂၢိဳလ္ကို ယုံၾကည္စြာကိုးကြယ္ႏိုင္ပါက ရန္အေပါင္းကင္းကြာ လာဘ္႐ႊင္အက်ိဴးမ်ား ခံစားရၿပီး လိုရာဆႏၵျပည့္ဝပါလိမ့္မယ္။ မိမိအား ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ပါလိမ့္မယ္။

တြက္နည္း

ေမြးတဲ့ ခုႏွစ္ လ ရက္ ေန႔ နာရီ တို႔ကို မဟာဘုတ္ (၅) ခြင္ ခ်ရပါမယ္။

၁။ မူလ သကၠရာဇ္ကိုတည္ (၇) နဲ႔စား ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္ တိုင္ထူပါ။

၂။ ေမြးတဲ့လကို တန္ခူးလမွစ၍ ေရတြက္ရတဲ့ သခ်ၤာကို (၇) နဲ႔ စား ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ။

၃။ ေမြးတဲ့ရက္ကို လျပည့္ေက်ာ္ရင္ (၁၅) နဲ႔ ထပ္ေပါင္း ၿပီး ရတဲ့ နံပတ္ကို (၇) နဲ႔စား အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္ တိုင္ထူပါ။

၄။ ေမြးတဲ့ေန႔ကို မဟာဘုတ္တိုင္ထူပါ။

၅။ ေမြးတဲ့အခ်ိန္ကို (၇) နဲ႔စား ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္ တိုင္ထူပါ။ (မိနစ္စြန္းလွ်င္ နာရီမွာ (၁) တိုးရပါမယ္)

၆။ အဲ့ဒီမဟာဘုတ္ (၅) ခြင္မွာ မူလဘုတ္ ေဟာခြင္ (မူလ သကၠရာဇ္ ေမြးနံ) ႒ာနက ၿဂိဳလ္ေလးလုံးကိုယူၿပီး သခ်ၤာအရ ေပါင္း ေမြးနံပါ သခ်ၤာကိုပါ ထပ္ေပါင္း၊ ၿပီးရင္ (၇) နဲ႔စားပါ။ ရတဲ့အႂကြင္းကို မဟာဘုတ္တိုင္ျပန္ထူပါ။

အေျဖေဟာကိန္း ေတြကေတာ့

တနဂၤေႏြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ထြက္ရပ္ေပါက္ လူပုဂၢိဳလ္ စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ထူးႀကီးမ်ား ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဘဝကဖခင္ အတိပ္ဘဝကဖခင္ ဝိဇၨာႀကီးမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

တနလၤာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ ဘဝေဟာင္းက မိခင္ လက္ရွိဘဝမွာ ကြယ္လြန္သြားေသာမိခင္ ႀကီးေဒၚ အေဒၚ လကၡဳမီး မယ္ေတာ္မ်ားကေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

အဂၤါ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ေအာက္နတ္(၃၇)မင္း ေဇာ္ဂ်ီမ်ား ႐ုကၡစိုးမ်ား မကြၽတ္မလြပ္သူမ်ား ( ပရေလာက သား မ်ား ) စႏၵီမယ္ေတာ္ ဂႏၶဗၺ နတ္မင္းမ်ားကေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူး ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဝိဇၨာႀကီးမ်ား ( ထုံက်င့္ရၿပီးသြားေသာပုဂၢိဳလ္အားလုံး ) ေရေစာင့္နတ္ ႐ြာေစာင့္နတ္႐ုကၡစိုးနတ္ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရဟန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ ပါတယ္။

ၾကာသပေတး ျဖစ္ခဲ့ရင္ ျဗဟၼာႀကီးမ်ား ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွင္သီဝလိ ရွင္ဥပဂုတၱ ရွင္ဗာကူလစေသာ ရဟႏၲာမ်ား အထက္လမ္း ဂိုဏ္းဆရာမ်ားျပဒါး ဝိဇၨာ အင္းဝိဇၨာ မ်ားကေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

ေသာၾကာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ သူရႆတီမယ္ေတာ္သံေသ ဝိဇၨာႀကီးမ်ား မိခင္ဘက္ က အဖြား ကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္တဲ့ သမီးမယ္ေတာ္ မ်ားေစာင့္ေရွာက္ ပါတယ္။

စေန ျဖစ္ခဲ့ရင္ (၃၇) မင္း ေအာက္နတ္မ်ား မကြၽတ္မလြတ္ေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္ (ပရ ေလာကသား မိမိႏွင့္ေဆြမ်ိဴးေတာ္စပ္ဘူးသူ) ေလာကီက်င့္စဥ္နဲ႔က်င့္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သမထနဲ႔ ကိစၥ ၿပီးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

ယုံၾကည္ျခင္း မယုံၾကည္ ျခင္းသည္ သင္ႏွင့္သာ ဆိုင္ပါသည္။ အျငင္းပြား ဖြယ္ရာ မျဖစ္လိုေသာ ပိုစ့္တစ္ပုဒ္ဟုမွတ္ယူပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၈) ႏွစ္က သင္ၾကားျပသေပး သြားပါေသာ ဆရာအား ဦးၫႊတ္လ်က္။ ျမတ္မို

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =