သင့္ အိမ္ဟာ မည္သည့္ ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူေနပါေစ အသက္ရွည္ အနာမဲ့ေစဖို႔ ဒီ အခ်က္ေတြ အတိုင္း အိပ္စက္ပါ…

မိမိကိုယ္မိမိ အသက္ရွည္ရာ အနာမဲ့ေစလိုလွ်င္ လူတို႔ ဦးေခါင္းထားၿပီး အိပ္စက္ရာ အရပ္သည္ မွန္ကန္ဖို႔လို…!

ေရွးကလူႀကီး မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေနရမည့္အိမ္ ေဆာက္လုပ္ ရာတြင္ မည္သည့္ အရပ္ကို မ်က္ႏွာျပဳ ရသည္ျဖစ္ေစ ဘုရားစင္ ထားရွိရမည့္ အရပ္ ။

အိပ္လွ်င္ ဦးေခါင္းျပဳ ရမည့္အရပ္ ၊ မ်က္ႏွာတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့ ရွိၾကသည္ ။

ျဖစ္သလို အိမ္ေဆာက္ျခင္း ၊ ေနထိုင္ အိပ္စက္ျခင္း မရွိၾကေပ ။

ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ အသက္ရွည္ရာ အနာမဲ့ ေၾကာင္း ဓေလ့ေကာင္း မ်ားကို ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ လိုက္နာျခင္း အားျဖင့္ အက်ိဳး ယုတ္စရာ အေၾကာင္း မရွိေပ ။

သိပၸံနည္း မက်ဟု ဆိုၾကသူမ်ား ရွိေသာ္လည္း သိပၸံပညာ ထြန္းကား လာသည္ႏွင့္ လူ႔သက္တမ္း မ်ား တိုလာ သည္မွာလည္း စဥ္းစားစရာ အခ်က္ ျဖစ္ေပသည္ ။

ေရွးထုံးကိုလည္း မပယ္ႏွင့္ ေဈးသုံးလည္း မလြယ္ႏွင့္ ဟူေသာ စကားသည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေရွးကလူႀကီး မ်ားသည္ အိပ္ရာဝင္ ခ်ိန္တြင္ ဦးေခါင္းခ်ရာ အရပ္ကို (၁)အေရွ႕အရပ္၊ (၂) ေတာင္အရပ္ တို႔ကို ဦးေခါင္းျပဳ၍ အိပ္စက္ရမည္။ ထိုသို႔ ဦးေခါင္းျပဳ အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းစြာ အိပ္ေပ်ာ္ ေစသည္ ။

ေကာင္းေသာ အိပ္မက္ကို ျမင္မက္ေစသည္ ။ အိပ္ေပ်ာ္ ေနခ်ိန္တြင္ အစာေၾကျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည္ ။ မလိုအပ္ေသာ အပုပ္၊ ေလ၊ ဝမ္း တို႔သည္ ညင္သာစြာျဖင့္ ေအာက္သို႔ သက္ေစသည္ ။

စျမင္းေဒါသမွ ကင္းေစသျဖင့္ အနာ ေရာဂါလည္း ကင္းေစသည္ ။ နံနက္ အိပ္ရာထ ခ်ိန္တြင္လည္း ေကာင္းစြာႏိုးထ ေစႏိုင္သည္ ဟု ယူဆၾကသည္ ။

( ၃ ) ေျမာက္အရပ္၊ ( ၄ ) အေနာက္အရပ္ တို႔သို႔ ဦးေခါင္းျပဳ၍ မအိပ္ ေကာင္းေပ ။ ထိုသို႔ ေခါင္းျပဳ အိပ္သူမ်ားသည္ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္ မေပ်ာ္ႏိုင္ ။

ေလပြျခင္း ၊ ေဟာက္ျခင္း ၊ အသက္ရႉ မဝျခင္း ၊ လန႔္၍ႏိုးျခင္း ၊ ေကာင္းေသာ ေလ ၊ အပုပ္တို႔ အထက္သို႔ ဆန္ျခင္း ၊ မ်က္စိ ပြင့္လ်က္ အိပ္ျခင္း ၊ လွ်ာကိုက္ မိျခင္း ၊ ႏႈတ္ႏွင့္ ခံတြင္းမွ အာပုပ္ရည္ တို႔ စီးက်ျခင္း

ကေယာင္ ကတမ္း ေျပာျခင္း၊ အိပ္မက္ မက္ ရာတြင္ အျမင့္မွ ေခ်ာက္ကမ္းပါး မွ ျပဳတ္က်သည္ဟု မက္ျခင္း စေသာ အျပစ္မ်ားစြာ ရွိသည့္အျပင္ ညဦးက စားထားေသာ အစာမ်ား မွာလည္း မေၾကမက်က္ သျဖင့္ ဝမ္းတြင္း စျမင္းခံျခင္း၊ ဒူလာ လိပ္ေခါင္း ေရာဂါျဖစ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ သည္ ဟု ဆိုသည္ ။

ဗုဒၶ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ က်မ္းစာမ်ား တြင္လည္း ဘုရားရွင္၏ လဲေလ်ာင္း ေနေသာ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ထုလုပ္ ကိုးကြယ္ ေသာအခါ သတိျပဳရမည့္ စာၫႊန္းမွာ ထို ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ ဦးေခါင္းေတာ္ ထားရွိရာကို ရည္ၫႊန္းလ်က္

( ၁ ) အေရွ႕ ေ႐ႊသာေလ်ာင္း၊

( ၂ ) ေတာင္ ေပါင္းေလာင္း၊

( ၃ ) ေျမာက္ ေစာင္းကုႆိနာ ဟု ဆိုသျဖင့္ အေရွ႕အရပ္ သို႔ ဦးေခါင္းထားလွ်င္ ေ႐ႊသာေလ်ာင္း ဆင္းတု ေတာ္၊ ေတာင္အရပ္ သို႔ ဘုရား ဦးေခါင္းျပဳ ထားလွ်င္ ေပါင္းေလာင္းေတာ္၊ ေျမာက္ အရပ္သို႔ ေခါင္းျပဳ ထားလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳသည့္ ကုႆိနာ႐ုံမွ ဆင္းတုေတာ္ ပုံတူဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ သည္ ။

အေနာက္တိုင္း ေဆးပညာရွင္ ႀကီးတစ္ဦးက ေဟာေျပာ ရာတြင္လည္း ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိသူမ်ားသည္ ေျမာက္အရပ္ သို႔ ဦးေခါင္းျပဳ၍ မအိပ္ရ ။

ေသြးတိုးတက္၍ ညအိပ္ရာ ထဲတြင္ ေလျဖတ္ ေနေစႏိုင္ သည္ကို သတိျပဳဟု ေဟာေျပာ သည္ကို မွတ္သားရဖူး ပါသည္ ။

ေန႔စဥ္ျပဳ ေနက် ေန၊ ထိုင္၊ စား၊ အိပ္ အမွားမ်ားေၾကာင့္ လူတို႔ အသက္တိုျခင္း ကို ျဖစ္ေစသ ျဖင့္ သာမန္ အေသး အဖြဲ ဟု မမွတ္ယူ ၾကဘဲ မိမိကိုယ္မိမိ အသက္ရွည္ရာ အနာမဲ့ေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ ၾကေစရန္ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ ျဖစ္ေစရန္ တင္ျပ လိုက္ရေပသည္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =