အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား စာသင္ခ်ိန္ (၅)မ်ိဳး သတ္မွတ္၊ အစိုးရခန႔္ ဆရာမ်ား က်ဴရွင္သင္ လ်င္ ဥပေဒႏွစ္ခု ႏွင့္ အေရးယူ ခံရဖြယ္ရွိ

အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား စာသင္ခ်ိန္ (၅)မ်ိဳး သတ္မွတ္၊ အစိုးရခန႔္ ဆရာမ်ား က်ဴရွင္သင္ လ်င္ ဥပေဒႏွစ္ခု ႏွင့္ အေရးယူ ခံရဖြယ္ရွိ

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ စာသင္ခ်ိန္ငါးမ်ိဳးသတ္မွတ္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရခန႔္ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ က်ဴရွင္သင္ၾကားပါက ဥပေဒႏွစ္ခုျဖင့္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္တုတ္က ျမန္မာတိုင္းမ္ သို႔ ေမ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

စာသင္ခန္းအတြင္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ၆ ေပအကြာအေဝးထက္ မေလ်ာ့ဘဲ တစ္ရက္လွ်င္ ေက်ာင္းသား ၂ဝ ဦးျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္မည့္ေက်ာင္းကို ပုံမွန္စာသင္ခ်ိန္(ပုံမွန္ေက်ာင္း)အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၀ ထက္ပိုေသာ၊ တစ္သုတ္တက္ေက်ာင္း မ်ားကို နံနက္၊ ေန႔လယ္ ႏွစ္ခ်ိန္ခြဲသင္ရန္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ထပ္မ်ားပါက နံနက္၊ ေန႔လယ္ႏွစ္ခ်ိန္မွာပင္ တစ္ရက္ျခား ေက်ာင္းခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမ၂၇ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဦးေက်ာ္တုတ္ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ နံနက္ႏွင့္ ေန႔လယ္ႏွစ္ခ်ိန္ ေက်ာင္းျဖစ္ပါက ႏွစ္သုတ္တက္ တစ္ရက္ျခားႏွင့္ ႏွစ္သုတ္တက္ တစ္ပတ္ျခား ေက်ာင္းခ်ိန္မ်ား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တုတ္က ေျပာသည္။

“ စာသင္ခ်ိန္က ၅မ်ိဳးမွာ ေက်ာင္းသား အရမ္း မ်ားတဲ့ ေက်ာင္းေတြက ခုံနံပါတ္ဘယ္ေလာက္ကေန ဘယ္ေလာက္ ထိ ပထမ တစ္ရက္မွာ တက္ၿပီး ေနာက္ရက္မွာကေတာ့ ခုံနံပါတ္ဘယ္ေလာက္ထိ တက္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားမယ္။ ေက်ာင္းသားအရမ္းမ်ားရင္ေတာ့ တစ္ပတ္ျခားတစ္ခါ ေက်ာင္းတက္ရမယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္တုတ္က ေျပာသည္။

COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ကာလအတြင္း အစိုးခန႔္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ က်ဴရွင္စာသင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားပါက ဝန္ႀကီးဌာနက ဥပေဒႏွစ္ခုျဖင့္အေရးယူဖြယ္ရွိၿပီး အထူးၾကပ္မတ္မည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒီတစ္ႏွစ္ကေတာ့ အစိုးရခန႔္ ဆရာေတြကို က်ဴရွင္ေတြ၊ စာက်က္ဝိုင္းေတြမွာ စာလုံးဝမျပဖို႔ဆိုၿပီး ဝန္ႀကီးက ေျပာသြားတယ္။သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔မညီတဲ့ စာက်င္ဝိုင္း၊ က်ဴရွင္ေတြကိုအေရးယူတဲ့အခါမွာ ဥပေဒ ႏွစ္ခု (သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ ေရးဥပေဒ)နဲ႔အေရးယူႏိုင္တယ္ဆိုတာ အားလုံး လည္း သိထားၾကလိမ့္ မယ္ထင္ပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္တုတ္ကေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ သီးျခားခြင့္ျပဳရန္ ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း COVID-19 ကာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဖြင့္လွစ္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

The Myanmar Time

Add a Comment

Your email address will not be published.

2 × 1 =