(၁၀)ရက္ အတြင္း ႏိုင္ငံတြင္း ကူစက္မႈ သုညႏွင့္ ျပည္ပ စီမံကိန္းမ်ား စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္

(၁၀)ရက္ အတြင္း ႏိုင္ငံတြင္း ကူစက္မႈ သုညႏွင့္ ျပည္ပ စီမံကိန္းမ်ား စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္

ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္ ၅၇ ႏွစ္ ရွိသူသည္ ခရီးသြား ရာဇဝင္ မရွိ၊ ကူးစက္ခံရသူ ႏွင့္ လည္း ထိေတြ႕ခဲ့ျခင္း မရွိပါပဲလွ်က္ ကူးစက္ခံခဲ့ရသည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ၿပီးေနာက္ အလားတူ ကူးစက္ခံရမႈ မ်ိဳး မေတြ႕ရွိသည္မွာ ဆယ္ရက္ အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ေမလ ၁၆ ရက္ မွ ၂၅ ရက္အတြင္း မေလးရွား၊ ယူေအအီး၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ အီတလီ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လာသူမ်ားအထဲ ၂၅ ဦးထံတြင္ ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔အထိ ၂၁,၅၉၃ ဦးအား စမ္းသပ္ခဲ့ရာတြင္ စုစုေပါင္း ကူးစက္ခံထားရသူ ၂၀၆ ဦး၊ ျပန္လည္ က်န္းမာ လာသူ ၁၂၄ ဦး ႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၆ ဦး ရွိေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

အစိုးရမွာလည္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္း ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈ အားေကာင္းေစရန္ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ စီမံဘ႑ာႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ စကၤာပူရွိ Infrastructure Asia (IA) ႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ သေဘာ တူညီခ်က္ အရ IA မွ ျမန္မာ၏ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြ စီစစ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို အြန္လိုင္း မွ လက္မွတ္ေရးထိုး ပြဲသို႔ ျမန္မာဘက္မွ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိမ္း ၊ စကၤာပူ ဘက္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး ဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုတိယ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး မစၥက္ အင္ဒရာနီ ရာဂ်ာတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါဆိုး လြန္ေျမာက္ၿပီးသည့္အခါ ေက်းလက္ ေန ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ အားျဖည့္ေပးႏိုင္ ေရး အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး စနစ္ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ ကမာၻဘဏ္မွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေခ်းငွားခြင့္ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ေခ်းေငြမ်ားအား လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသန ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေတာင္သူမ်ား အား အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ျဖန႔္ျဖဴးေပးေရး ႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရး မ်ား တြင္ အသုံးျပဳသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကိုဗစ္-၁၉ အတြက္ စိုက္ထုတ္ သုံးစြဲခဲ့ရသျဖင့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆုံး ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈမ်ား ေထမိေစရန္ ကမာၻေငြေၾကး ရံပုံေငြ အဖြဲ႕မွ ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေခ်းငွားရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမလဆန္းတြင္ စီမံဘ႑ာ ဒုဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္မွ စီးပြားေရး အား ျပန္လည္ ကုစားႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ CERP စီမံခ်က္မ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တ႐ုတ္မွ လန္ကမ္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အထူးရံပုံေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ၆.၇ သန္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။

လန္ကမ္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ မဲေခါင္ျမစ္ အထက္ပိုင္း အား ေခၚေဝၚေသာ အမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္၊ ကေမာၻဒီယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ၂၀၁၆ တြင္ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၈ မွစ၍ ျမန္မာ အား အထူးစီမံကိန္း ၅၁ ခု အတြက္ ရံပုံေငြမ်ား လႊဲအပ္ေပး လာခဲ့သည္မွာ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၆ သန္းေက်ာ္ ရွိသြားၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

(လွစိုးေဝ)

Add a Comment

Your email address will not be published.