မန္းတေလးသူ / မန္းတေလးသား ေတြညီ ၫြတ္ခ်က္ . .

မန္းတေလးသူ / မန္းတေလးသား ေတြညီ ၫြတ္ခ်က္ . .

ဒီေန႔ေန႔ လည္ပိုင္း Scoopyi နဲ႔ ေကာင္မေလးဆီက ဖုန္းလုၿပီးထြက္ေျပးလို႔ လိုက္ဖမ္း ၾကတယ္

ေမာင္းတာ ျမန္ခ်က္ စကူပီနဲ႔ ေတာင္မနဲလိုက္ရတယ္ ေနာက္ဆုံး ဒိုတစ္စီး နဲ႔ ေနာက္ထပ္ဆိုင္ကယ္ တစ္စီးက ဆိုင္ကယ္ခ်င္းဝင္တိုက္ၿပီးဖမ္းေပးမွ မိသြားတယ္

ဖမ္းမမိေလာက္ဘူး ထင္ၿပီး ေနာက္ကလိုက္ဖမ္းတဲ့ သူေတြကိုလွည့္ဆဲေသးတာတဲ့ဗ် ၂ ေယာက္ဖမ္းမိပါတယ္ ၃၆လမ္း၊ ၈၀x၈၁ ၾကားမွာမိတာပါ……

ေနာက္ကဆိုင္ကယ္ကိုယ္စီနဲ႔လိုက္ၿပီးဝိုင္းဖမ္းတဲ့ ညီအစ္ကိုေတြ ေတာ္ပါတယ္ဗ်ာ….ေလးစားပါတယ္ဗ်

source & photo crd – Nay Nat Nwe

Add a Comment

Your email address will not be published.