သားတို႔ သမီးတို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္း တက္ ရမွာလဲ ဟင္? တဲ့ စိတ္ မေကာင္းလိုက္ တာဗ်ာ

သားတို႔ သမီးတို႔ ဘယ္လိုေက်ာင္း တက္ ရမွာလဲ ဟင္? တဲ့ စိတ္ မေကာင္းလိုက္ တာဗ်ာ

မႏွစ္ က ေရးၿမိဳ႕နယ္ဖက္ မွာ ဝိသမေလာဘသားမ်ား ရဲ႕ သစ္ေတာမ်ားခုတ္၊ သယံဇာတေတြ တူးေဖၚမႈေၾကာင့္ သဘာဝတရားႀကီး ေဖါက္ျပန္ ေရေဘးကပ္မ်ားႀကဳံေတြ႕မႈအား နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွသြားေရာက္ ကူညီေဖးမေပးရင္း “ေပါ့ေဆာ့” ေက်း႐ြာရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ ျပသမႈႏွင့္သူတို႔ရဲ႕” သားတို႔သမီး တို႔ ဘယ္လိုစာသင္ရမွာလဲ?”ဟုေမးျမန္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာကူ(ရန္ကုန္)တြင္ ရွိသည့္အလႉေငြအားအခ်ိဳးက်ခြဲျခမ္းၿပီး “ေပါ့ေဆာ့ေက်း႐ြာ”တြင္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးေနသည့္ အုတ္ေက်ာင္းငယ္ေလးအား တင္ျပအပ္ပါသည္။

ယခင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကေလးငယ္(၅၀)ခန႔္သာတက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ သစ္ေက်ာင္းေဆာင္ေလး မွ ယခု ကေလးငယ္(၁၀၀) ခန႔္ပညာသင္ၾကားႏိုင္မည့္အုတ္ေက်ာင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။

ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ အကူအညီေပးခဲ့ေသာ နယ္ခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္အပင္ပန္းခံကူညီေပးခဲ့ေသာ ေရးၿမိဳ႕မိသားစု ပရဟိတအဖြဲ႕သားမ်ားအားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိသလို ပါဝင္လႉဒါန္းၾကေသာ ေရေဘး ကူညီမႈအလႉရွင္မ်ားအားလည္းသာဓု သာဓု သာဓုေခၚဆို လိုက္ပါသည္။

ထပ္မံ၍ “ခ်ဲတိုက္ေက်း႐ြာ” ရွိပ်က္စီး ယိုယြင္းေနေသာသစ္သား စာသင္ေက်ာင္းအားလည္း အုတ္ေက်ာင္းအျဖစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းရန္ရွိေသးသျဖင့္ လႉဒါန္းလိုေသာအလႉရွင္မ်ားအားလည္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ကိုဗစ္ႀကီးၿပီးသြားရင္ သားတို႔ သမီးတို႔ စိတ္ခ်ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း ရန္ကုန္)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 20 =