ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔ မွ စတင္ၿပီး ကိုဗစ္ အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔ မွ စတင္ၿပီး ကိုဗစ္ အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

အခ်ိန္နဲ႔ ဒီေရဟာ မည္သူ႔ ကိုမွ မေစာင့္တဲ့ ။ မည္သူ၊ မည္သည့္ အရာက မွ လည္းမေ႐ြ႕မလ်ား၊ မေျပာင္းမလဲမရွိပါ ။ Covid နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး၊ ျပည္သူေတြ နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး အတြက္ Facebook ကိုစၿပီးအ သုံးျပဳခဲ့တာ (၂)လ နီးပါးရွိ လာပါၿပီ ။ ဒီကာလအတြင္း မွာ unicode ႏွိပ္တဲ့ေနရာ မွာ ကြၽန္မလက္ေတြ သြက္လာ ပါတယ္ ။ (ႂကြားႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ေတာ့ မဟုတ္ေသး ပါဘူး။) Covid ဘက္ကလည္း အၿငိမ္မေန ပါ။ တစ္ေန႔ တစ္မ်ိဳး မ႐ိုးရေအာင္ေပါ့ ။

ေမလ(၃၁)ေန႔အထိ ေရာဂါ မပ်ံ႕ပြါးေရးအတြက္ ခ်ထားတဲ့ သတ္ မွတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔ကစၿပီး ေျဖေလွ်ာ့ပါမယ္ ။ သ တိႀကီးစြာ နဲ႔ တျဖည္းျဖည္း ႏိုင္ငံ ရဲ႕ယႏၲရား ျပည့္ဝစြာ ျပန္လည္ပတ္ ႏိုင္ေရး ကို ဦးတည္ ပါတယ္ ။

ဒီကိစၥ မွာသာမက၊ အျခားကိစၥအဝဝ မွာပါ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ ခ်က္ေတြ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ၊ ျဖစ္သင့္တာေတြ၊ ျဖစ္ႏိုင္တာေတြ အၿမဲစိတ္ထဲမွာရွိေနပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးအ ေျဖကို အၿမဲရွာေနပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးအေျဖ ရႏိုင္ဖို႔က ျပည္ သူေတြ ရဲ႕ အကူအညီ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ကို လိုအပ္တယ္ ဆိုတာ ကိုေတာ့ ထပ္ေလာင္းေျပာ ခ်င္ပါတယ္။ ႏွလုံး ၊ ဦးေႏွာက္ထဲ စြဲသြားေအာင္ အႀကိမ္(၂၀၀) ေျပာရမဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေလ ။

ယခုေျဖ ေလွ်ာ့ေပးမႈေတြ ဟာ စည္းကမ္း လိုက္နာျခင္း အားျဖင့္ covid ကာကြယ္ေရး ကို ေဖးမေပးျခင္း ရဲ႕အက်ိဳးျဖစ္တာေၾကာင့္ covid ကို အႏိုင္ရေရး အတြက္ စည္းကမ္းထိန္း။ သိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဆက္ၿပီး ကူညီၾကပါ လို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ပါတယ္ ။

Aung San Suu Kyi

Add a Comment

Your email address will not be published.

one × 1 =