လႈိင္သာယာရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မွ ေထာက္ ပံ့ေၾကး ေပးမႈ နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ ထံကို ဒဲ့ေျပာ….(႐ုပ္သံ)

လႈိင္သာယာရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မွ ေထာက္ ပံ့ေၾကး ေပးမႈ နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ ထံကို ဒဲ့ေျပာ….(႐ုပ္သံ)

‌ေဈးသည္ ေဈးျပန္ေရာင္း လို႔ မေပးဘူး၊ ဆိုက္ကားသမား ဆိုက္ကားျပန္နင္းလို႔ မေပးဘူး။ ဆိုင္ကယ္သမား ကယ္ရီျပန္ဆြဲေနလို႔ မေပးဘူး။ စက္႐ုံသမား စက္႐ုံျပန္ဆင္းေနလို႔ မေပးဘူး။ အိမ္ပိုင္မို႔ မေပးဘူး။ သူေတာင္း စားခြက္ရွိလို႔ မေပးဘူး။ တိတိက်က် စာထုတ္ေပးပါ” လႈိင္သာယာၿမိဳ႕ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦး ႏိုင္ငံေတာ္မွ COVID-19 ကာလ၌ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ ထားသည္။

ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္မွ ေထာက္ပံ့မည့္ အစီစဥ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္မွ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ ၫႊန္ၾကား ထားခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ သၾကၤန္ကာလ ၌ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဆန္အပါအဝင္ ရိကၡာအခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေထာက္ပံ့ရာ၌ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မ်ားသည္ လက္သင့္ရာေပးေဝမႈ ျပဳလုပ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္သံ မ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရ သည့္ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ ကို People Media မွ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါ ႐ုပ္သံသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ထံ ၎တို႔၏ ေျမျပင္ အေျခအေနမ်ား ကို တင္ျပေနသည့္ ႐ုပ္သံျဖစ္ပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − six =