ထီေပါက္ ကိန္း ရွိ/မရွိ ဒီလိုေလး အလြယ္ တြက္ ၾကည့္မယ္

ထီေပါက္ ကိန္း ရွိ/မရွိ ဒီလိုေလး အလြယ္ တြက္ ၾကည့္မယ္

ထီေပါက္ကိန္း ရွိ/မရွိ ဒီလိုေလး တြက္ၾကည့္ လို႔ ရပါတယ္။ စေလဦးပုညရဲ႕ ထီေပါက္ ကိန္း ရွိ/မရွိ တြက္နည္းေလးပါ။

အမွတ္(၁)-မိမိရဲ႕ ျမန္မာ ေမြးခုႏွစ္ ကိုတည္ မိမိရဲ႕ ၿဂိဳဟ္သက္ ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

ၿဂိဳဟ္ သက္ မ်ား-

တနဂၤၤေျႏ= ၆

တနလၤၤာ= ၁၅

အဂၤၤါ= ၈

ဗုဒၶဟူး= ၁၇

ၾကာသ ေပတး= ၁၉

ေသာၾကာ= ၂၁

ေစန= ၁၀

ရာဟု= ၁၂

အမွတ္(၂) ေပါင္းၿပီး ၄၃ နဲ႔ (÷)ပါ။

အမွတ္(၃) ရရွိတဲ့ အႂကြင္းနဲ႔ မိမိ ရဲ႕ အသက္ နဲ႔ ထပ္ေပါင္းပါ။ မိမိအသက္ဆိုတာ ၂၉ျပည့္ၿပီးလွ်င္ ၃ဝလို႔ ယူရပါမယ္။

အမွတ္(၄) ေပါင္းၿပီးလွ်င္ ၇နဲ႔ ထပ္ (÷)စားပါ။ ရလာတဲ့ အႂကြင္းက

ဝႂကြင္း၊ ၅ႂကြင္းဆို ထီဆုႀကီးေပါက္မည္။

၁ႂကြင္း၊ ၆ႂကြင္းဆို ထီဆုေသး ျဖစ္မည္။

ထိုသို႔ ေပါက္ဖို႔ အခြင့္ရွိလာလွ်င္ မိမိ၏ ျမန္မာေမြး ခုႏွစ္ကို တည္ ၇ျဖင့္ ထပ္ (÷)စားပါ။

၁ ႂကြင္း = ၇အစ ၅အဆုံး၊ ၆အစ ၅အဆုံး

၂ ႂကြင္း= ၁အစ ၆အဆုံး၊ ၆အစ ၇အဆုံး

၃ ႂကြင္း= ၂အစ ၇အဆုံး၊ ၅အစ ၇အဆုံး

၄ ႂကြင္း= ၃အစ ၁အဆုံး၊ ၂အစ ၁အဆုံး

၅ ႂကြင္း= ၄အစ ၂အဆုံး၊ ၃အစ ၂အဆုံး

၆ ႂကြင္း= ၅အစ ၃အဆုံး၊ ၃အစ ၄အဆုံး

0 ႂကြင္း= ၆အစ ၄အဆုံး၊ ၅အစ ၄အဆုံး

ထိုဂဏန္းေလးေတြ ထိုးဖို႔ အႀကံျပဳ အပ္ပါသည္။ စေလ ဦးပုည၏ ထီေပါက္ မေပါက္ တြက္နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထီေပါက္ခ်င္ ရင္ စာေရးတံမဲလႉၾကပါ။

Credit-Original Uploader

Add a Comment

Your email address will not be published.

16 − 2 =