ဝတ္ျပဳ ရွိခိုးလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ သုံးႀကိမ္ ဦးခ် ရသလဲ

ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္းသည္ ေစတီပုထိုး၊ ဘုရားဆင္းထုေတာ္၊ သံဃာေတာ္ မ်ား၊ မိဘဆရာ၊ သက္ႀကီးဝါႀကီး မ်ားကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္းသည္ ဓေလ့ထုံးစံ တစ္ခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းထက္ ပိုပါသည္။ပ္ေဆာင္အပ္ေသာ ဝတၱရား၊ လိုက္နာျပဳက်င့္ရမည့္ ဆက္ဆံေရး၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ လူမႈစ႐ိုက္၊ သိမ္ေမြ႕႐ိုက်ိဳးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အျဖစ္ ထိန္းသိမ္း ထားရွိရျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္းဧ။္ အဓိက ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အထူးတာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေမြးဖြားလာၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္သြားသလဲဆိုသည္ကို သတိ မမူလိုက္မိဘဲ ျဖစ္တတ္ၾကသည္၊ မိဘက ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္လို႔ လိုက္၍ျဖစ္သြားသည့္ မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ မ်ားမည္ ထင္သည္။ဆင္းထုေတာ္ကို, ေစတီပုထိုးမ်ားကို ရွိခိုးဦးခ်လိုက္သည္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သြားသည္ဟု ထင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မမွန္ပါ။

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ဟူေသာ ရတနာသုံးပါးဧ။္ ေလးနက္တဲ့ အဓိပၸာယ္၊ မြန္ျမတ္တဲ့ သိကၡာ၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိရွိနားလည္ရပါသည္၊ ယင္းသို႔ ေသေသခ်ာခ်ာတိတိက်က် သေဘာေပါက္နားလည္သျဖင့္ အမွန္တကယ္ အားကိုးယုံၾကည္ၿပီး ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္မွသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ စစ္စစ္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။

ရတနာသုံးပါးကို အစစ္အမွန္ ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္းရာ အျဖစ္ ခံယူျခင္းကို ” သရဏ ” ဟူ၍ေခၚဆိုရသည္။ဆႏၵအမွန္ျဖင့္ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ သျဖင့္ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ျခင္းကို (သရဏ ဂမန) ” သရဏဂုံ ” ဟူ၍ေခၚဆိုရသည္။

ထိုသို႔ အေသအခ်ာ သိရွိနားလည္၍ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၿပီး ဆည္းကပ္ပူေဇာ္သူကို ” သရဏဂုံ တည္သူ ” ဟူ၍ေခၚဆိုရသည္။ ဤသို႔ ” သရဏဂုံ တည္သူ ” ကိုသာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ စစ္စစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။မိမိတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိႏိုင္သည္ဟူေသာ အထင္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အယူဝါဒ တစ္ခုခုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာ တစ္ခုခုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊

စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ခဲ့လွ်င္ ထိုသူမွာ ” သရဏဂုံ ” ပ်က္ျပယ္သြားၿပီဟု သတ္မွတ္ရသည္။ ( စကားခ်ပ္ — ပုဂၢိဳလ္စြဲ ယုံၾကည္မႈ လြန္ကဲျခင္းမျဖစ္ရန္ သတိထားရမည္။)ရတနာသုံးပါးကို ေမ့ေလ်ာ့ေနလွ်င္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈျဖင့္ ေဝးကြာေနေသာေၾကာင့္ ” သရဏဂုံ ” ေမွးမွိန္ေနသည္၊ ညႇိဳးႏြမ္းေနသည္ဟု သတ္မွတ္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ရတနာသုံးပါးကို ေမ့ေမ့ ေလ်ာ့ေလ်ာ့မေနဘဲ၊ အစဥ္သျဖင့္ သတိတရ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနရန္ အလြန္လိုအပ္လွေပသည္။

ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနရမည္ ဆိုသည္မွာ ဆြမ္းကပ္လႉျခင္း၊ ပန္း ဆီမီးတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဝတၱဳ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လႉဒါန္းျခင္း၊ စသည္တို႔ကို အၿမဲျပဳလုပ္ေနရမည္ဟု မဆိုလိုပါ၊ရတနာသုံးပါးဧ။္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို စိတ္ထဲမွာ မေမ့မေလ်ာ့ ေအာင္းေမ့သတိရေနျခင္းသည္သာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။

သို႔အတြက္ ရတနာသုံးပါးကို အၿမဲႏွလုံးသြင္းႏိုင္ရန္ မည္သည့္ေနရာမွာျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ ေစတီ၊ ဆင္းတုေတာ္ ကိုျဖစ္ေစ၊ ရွိခိုးဝတ္ျပဳၿပီဆိုလွ်င္ ရတနာသုံးပါးကို ရည္စူးမွန္းဆၿပီး သုံးႀကိမ္ ဦးခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အမိန႔္ရွိသလို ” မင္းတို႔ဦးခ်တာက ပုဆိန္ေပါက္ေနသလို၊ ဖားဖမ္းေနသလို ပါပဲလား ” လို႔ မျဖစ္ရေလေအာင္ ပထမတစ္ႀကိမ္ ဦးခ်စဥ္တြင္ ” ျမတ္စြာဘုရားဧ။္ ဂုဏ္ေတာ္ ” တို႔ကိုႏွလုံးသြင္း အာ႐ုံျပဳ၍ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ဦးႏွိမ္ၿပီး ဝတ္ခ်ရသည္။

ဒုတိယတစ္ႀကိမ္တြင္ ” တရားေတာ္ဧ။္ ဂုဏ္ေတာ္ ” မ်ား၊ တတိယတစ္ႀကိမ္တြင္ ” သံဃာေတာ္ဧ။္ ဂုဏ္ေတာ္ ” မ်ားကို ႏွလုံးသြင္းကာအာ႐ုံျပဳလ်က္ ညင္သာေျဖးညႇင္းစြာ ဦးႏွိမ္ခ်၍ ရွိခိုးရသည္။ထိုသို႔ႏွလုံးသြင္း အာ႐ုံျပဳႏိုင္ရန္ ျမတ္စြာဘုရားဧ။္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ တရားေတာ္ဧ။္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ သံဃာေတာ္ဧ။္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာ မွတ္သားၿပီး အိပ္ရာဝင္, အိပ္ရာထတိုင္းအၿမဲ မျပတ္ ပြားမ်ားႀကံစည္ ေနအပ္ေပသည္။

ဗုဒၶက်မ္းဂန္တို႔တြင္ ” သရဏဂုံ ” အၿမဲတည္ေနေသာသူ သည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံး ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နာတာရွည္ေရာဂါတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုတ္ တရက္ မေတာ္တဆ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

တမလြန္သို႔ ဘဝကူးေျပာင္းသြားခဲ့ေသာ္ ေအာက္ဘုံမ်ားသို႔ မဆင္းဘဲ၊ အထက္ဘုံမ်ားသို႔သာ လားေရာက္ရသည္ဟု အတိအလင္း ျပဆိုထားေလသည္။ ။ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ” သရဏဂုံ ” အၿမဲတည္တံ့ေနရန္ အားထုတ္သင့္လွေပသည္။

ဓမၼရတနာ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =