ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ေပၚ လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၂ အထိ ခပ္ခြာခြာ ေနသင့္ေသးဟု ပညာရွင္မ်ားေျပာၾကား

ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ေပၚ လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၂ အထိ ခပ္ခြာခြာ ေနသင့္ေသးဟု ပညာရွင္မ်ားေျပာၾကား

ေရွ႕လာမယ့္ႏွစ္ေတြ မွာလည္း Covid-19 ဟာ ျပန္လည္ ထႂကြလာဖြယ္ရွိတယ္လို႔ မွန္းဆထားတဲ့ ဆန္းစစ္မႈတစ္ခုမွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ ကိုယ္ကာယခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနေရးစည္းမ်ဥ္းကို ၂၀၂၂ခုႏွစ္အထိ ႀကိဳၾကားျပဌာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ႏိုင္တယ္လို႔ သတိေပးထားၾကပါတယ္။

Science ဂ်ာနယ္မွာ ပုံႏွိပ္ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စာတန္းအရေတာ့ တစ္ႀကိမ္တည္းပိတ္သိမ္း႐ုံနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါကို လုံးဝထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ မလုံေလာက္ပဲ တကယ္လို႔ ဆက္လက္ကန႔္သတ္မထားဘူးဆိုရင္ ဒုတိယအႀကိမ္ကူးစက္မႈဟာ လက္ရွိျဖစ္ေနတာထက္ကို ပိုၿပီးႀကီးမားျပင္းထန္ႏိုင္တယ္ လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးေရာ၊ ထိေရာက္တဲ့ကုသမႈပါ မရွိေသးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ျပန္လည္ထႂကြမႈဟာ ၂၀၂၅ခုႏွစ္ေလာက္အထိကို ျပန္ျပန္ျဖစ္ေနႏိုင္ေသးတယ္လို႔လည္း ေဟာကိန္းထုတ္ထားပါတယ္။

“ကူးစက္ခံရတဲ့လူေတြနဲ႔ ကူးစက္ခံ ရလြယ္တဲ့လူေတြဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိေသးသေ႐ြ႕ ကူးစက္မႈက ဆက္ပ်ံ႕ပြားေနဦးမွာပါ။ လူအုပ္လိုက္ ႀကီးမားတဲ့ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ေတြ႕ရေသးသေ႐ြ႕ေတာ့ လူမ်ားစုႀကီးဟာ ကူးစက္ခံရလြယ္ေနဦးမွာပဲ”လို႔ ဟားဘတ္တကၠသိုလ္ ကူးစက္ေရာဂါဌာနက ပါေမာကၡလည္းျဖစ္၊ တြဲဖက္ သုေတသနမႉးလည္းျဖစ္တဲ့ မတ္ လစ္ဆစ္က ေျပာပါတယ္။

“ကူးစက္ေရာဂါကို ၂၀၂၀ ေႏြရာသီမွာ ၿပီးသြားမယ္လို႔ ေဟာကိန္း ထုတ္တာဟာ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ သိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီပါဘူး” လို႔လည္း ၎က ေျပာၾကားပါတယ္။ေဆး႐ုံေတြက ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏအတြင္းမွာပဲ အေရအတြက္ကို ထိန္းထားဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ္ကာယခ်င္းခပ္ခြာခြာေန ဖို႔ဟာ ကာလအေတာ္ၾကအထိ လိုအပ္ေနဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိပၸံပညာရပ္နယ္ပယ္မွာ သေဘာတူထားၾကပါတယ္။ မတ္လတုန္းက အစိုးရရဲ႕ သိပၸံအႀကံေပးအုပ္စုက ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ စာတန္းထဲမွာေတာ့
ယူေကအေနနဲ႔ အထူးၾကပ္မက္ကုသရမယ့္အေရအတြက္ကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏအတြင္းမွာပဲ ထိန္းထားဖို႔ဆိုရင္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ကိုယ္ကာယခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနမႈကို အခ်ိန္ အပိုင္းအျခားလိုက္ ျပဌာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။

crd : thuthulay