အမႊာ ႏွစ္ေယာက္ မွ က်န္ရွိေသာ အႀကီးမ ရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းအား ရွာေဖြမႈကို ရပ္နား လိုက္ၿပီ တဲ့ စိတ္မေကာင္း လိုက္တာ

အမႊာ ႏွစ္ေယာက္ မွ က်န္ရွိေသာ အႀကီးမ ရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းအား ရွာေဖြမႈကို ရပ္နား လိုက္ၿပီ တဲ့ စိတ္မေကာင္း လိုက္တာ

(24.5.2020) ရပ္ေန႔ က စစ္ကိုင္း တံတားအေဟာင္း ေပၚ မွ ခုန္ခ်သြားေသာ အမႊာညီမ ႏွစ္ေယာက္ အား SERT ေရျပင္ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ မွ ဧရာဝတီျမစ္ အတြင္း ရွာေဖြခဲ့ရာ (26.5.2020 )ရက္ေန႔တြင္ ညီမျဖစ္သူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား တံငါသည္မ်ား ၏ သတင္းေပးမႈျဖင့္ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့ၿပီး

က်န္ရွိေနေသာ အစ္မျဖစ္သူ၏ ႐ုပ္ အေလာင္းအား ကာယကံရွင္ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္အတူ ယေန႔ဧရာဝတီ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းအထိ ရွာေဖြေပးခဲ့ရာ မေတြ႕ရွိပါ ေသာေၾကာင့္ ကာယကံရွင္ မိသားစုမ်ား၏ ဆႏၵအရ ႐ုပ္အေလာင္းအား စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ရွာေဖြ မႈရပ္နားလိုက္ေၾကာင္း အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ စစ္ကိုင္း မွ သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့ပါသည္။

အမႊာညီမ ႏွစ္ဦးစလုံးေကာင္းရာဘုံဘဝ ေရာက္ရွိပါ ေစ ဆုေတာင္း ရင္း……။ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ စစ္ကိုင္း PH-09779900100 / 09792119119

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 2 =