တ႐ုတ္သည္ သူ၏ စစ္တပ္မ်ားအား ‘တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ အမိန႔္ေပး ..

တ႐ုတ္သည္ သူ၏ စစ္တပ္မ်ားအား ‘တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ အမိန႔္ေပး …

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ တင္းမာမႈမ်ားၾကားမွ တ႐ုတာ္အစိုးသည္“ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ” ဟူေသာ စကားလုံးကိုဖယ္ရွားလိုက္ၿပီး ေနာက္တ႐ုတ္သည္စစ္တပ္အတြက္အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္အမိန႔္ေပးခဲ့သည္။သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္မိန႔္ခြန္း၌ေျပာၾကားရာတြင္စစ္အတြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္းသည္ႏွစ္စဥ္အစိုးရ ၏ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ တြင္ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကိုရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္တ႐ုတ္သည္ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ကြဲလြဲေနေသာကြၽန္းမ်ား၏ကမ္းေျခတြင္ ၎၏ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသစ္ႏွစ္စင္းကို စတင္အသုံးျပဳရန္သတင္းမ်ားထြက္ရွိလာသည္။ကိုဗစ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ေပက်င္းမွ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို ျပသႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အၾကားျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာမႈ မ်ားျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းရွိနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကစစ္ေအးတိုက္ပြဲအသစ္အား သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။သူ၏တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္တိုက္ခိုက္ေရး အဆင္သင့္ရွိေနျခင္းအေၾကာင္းေျပာဆိုရာတြင္ မစၥတာရွီက်ိဖ်င္ကအဆိုး႐ြားဆုံးျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ျပင္ဆင္ရန္အမိန႔္ေပးခဲ့သည္ဟုအစိုးရပိုင္ဆင္ဟြာသတင္းကေဖာ္ျပသည္။

လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အမွန္တကယ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တိုရဒံစစ္တပ္၏မစ္ရွင္မ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းတိုးတက္ေစရန္လို အပ္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေရတပ္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၾကေသာေလ်ာင္းနင္ႏွင့္ Shandongတို႔ကို Bohai ပင္လယ္ေအာ္သို႔ေစလြတ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ႀကီးမားေသာ စစ္သေဘၤာႏွစ္စင္အားရရွိလာၿပီးေနာက္ ထိုင္ဝမ္အားေၾကာက္ လန႔္ေစရန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရတပ္ေလ့က်င့္မူမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။အာဏာရကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏သတင္းစာျဖစ္ေသာ Global Times ကတ႐ုတ္သည္ထိုင္ဝမ္ကိုျပန္လည္ သိမ္းယူရန္စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုင္ဝမ္အေရးကို တ႐ုတ္ဖက္မွေျပာၾကားရာတြင္” ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ” ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္စားပြဲေပၚမွလုံးဝအေျဖမထြက္ဟုဆိုသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ထိုင္ဝမ္အား သီးျခားခြဲထြက္ေနေသာသူ ပုန္ဟုစြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။ယခင္ကထိုင္ဝမ္အားအင္အားျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးနည္းမ်ားျဖင့္
သိမ္းပိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာက်သည္။တ႐ုတ္သည္ ထိုင္ဝမ္အား ေဖာက္ျပန္ေသာႏိုင္ငံ ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ထိုင္ဝမ္ကိုစစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ရန္အတြက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္လူထုေထာက္ခံမႈ“ ေျမျပင္ထိုးေဖာက္ျခင္း” အေၾကာင္းသတင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိက်သည္။

Ref – Thesun

Add a Comment

Your email address will not be published.

five − 1 =