ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ေျမေပၚ မွာ တစ္ပင္ (၅) ေဒၚလာေပးၿပီး သစ္ပင္ စိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ မြန္ျမတ္တဲ့ လုပ္ရပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ေျမေပၚ မွာ တစ္ပင္ (၅) ေဒၚလာေပးၿပီး သစ္ပင္ စိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ မြန္ျမတ္တဲ့ လုပ္ရပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ေျမေပၚ မွာ တစ္ပင္ ၅ ေဒၚလာ ေပးၿပီး သစ္ပင္ စိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္…သူတို႔က စိုက္ၿပီး ျပန္သြားတာ။ ဘာေတာင္းဆိုမႈမွ မရွိ။ ဘာ ရလိုမႈမွ မပါ ပါဘူး…လူသားဆန္ျခင္းကို ဒီေျမေပၚမွာ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့႐ုံ ေလးပါပဲ အရမ္းကို မြန္ျမတ္လွပါတယ္

သူတို႔ ႏိုင္ငံ မဟုတ္ေပမယ့္ သစ္ပင္တစ္ပင္ ရဲ႕ တန္ဖိုးကို သူတို႔က ေကာင္းေကာင္းႀကီးနားလည္ပါတယ္… ျမန္မာေတြ အေန နဲ႔လည္း အတုယူ ေစခ်င္လို႔ ျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ ပါတယ္ေနာ္

( ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းေရာင္းေက်း႐ြာ အုပ္စု ၊ ရပ္႐ြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း Community Base Tourism မွာ ျဖစ္ပါတယ္ )

Credit Magway Highlight

Add a Comment

Your email address will not be published.

8 − one =