ထီထိုးတဲ့ သူတိုင္း သိထားဖို႔… ထီလက္မွတ္ တစ္ေဆာင္ ကို ထီ (၂)ခါ ေပါက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ (၁၀ ေစာင္တြဲ အခါ ၂၀ ေပါက္)

ထီထိုးတဲ့ သူတိုင္း သိထားဖို႔… ထီလက္မွတ္ တစ္ေဆာင္ ကို ထီ (၂)ခါ ေပါက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ (၁၀ ေစာင္တြဲ အခါ ၂၀ ေပါက္)

ထီ လက္မွတ္ ၁ ေစာင္ က (၅)ေသာင္း ဆု ၂ ခါ ေပါက္ တာ တစ္သိန္း ထုတ္မေပး တဲ့ ထီဆိုင္

ယခု ပုံပါထီ လက္မွတ္ ၁၀ ေစာင္သည္ ၅ေသာင္းဆု တြင္ ၂ ခါ ျပန္ ပါသည့္ အတြက္ ထီလက္မွတ္ ၁ ေစာင္ တည္းျဖင့္ ၅ေသာင္း၂ဆု =၁သိန္း ၁၀ေစာင္ဆိုလွ်င္ ၁၀ သိန္းရရွိမွာျဖစ္ ပါတယ္ ။ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚ ရွိ ထီဆိုင္ တစ္ဆိုင္ မွ ဝန္ထမ္းေကာင္မေလး တစ္ဦးက ယခုေဖာ္ျပပါ ထီ လက္ မွတ္ ကို ၅ေသာင္း ၁၀ ဆု= ၅သိန္း ပဲ ရရွိ မည္ဟု ထီေပါက္သူ အစ္ကို ၂ ဦး အား ေျပာပါ တယ္တဲ့။

က်ေနာ့္ ဆီ ကို ထီေပါက္သူ အစ္ကို ႏွစ္ဦး လာေရာက္ ေျပာၾကား၍ က်ေနာ္က ၁၀သိန္း ရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပလိုက္ ရ ပါသည္ ။ထီဆိုင္က အေရာင္းဝန္ထမ္းေကာင္မေလး ကို ထို အစ္ကိုႏွစ္ဦး က ထပ္မံေမးျမန္းရာ ထီေပါက္စဥ္ မွာ ႏွစ္ခါ ႐ိုက္မိေၾကာင္းႏွင့္ မိမိ တို႔ ပင္ရင္းဆိုင္မွာသာ သြားထုတ္ လိုက္ပါဟု လမ္းၫႊန္ျပန္တယ္ ။ထိုအစ္ကိုႏွစ္ဦး အကူညီေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ ယခုပုံပါ ထီေပါက္ လက္မွတ္ ၅ေသာင္း ၂၀ဆု =၁၀သိန္းကို ထုတ္ေပးလိုက္ ရပါတယ္။

ထီလက္မွတ္ တစ္ေစာင္က ဆုမဲ ဂဏန္းေတြ ထပ္ေနပါေစအႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္ခါထပ္ခါ ေပါက္ခြင့္ ရွိပါတယ္(ဥပမာ.မိမိထိုးထားတဲ့ ထီလက္မွတ္က သိန္း ၁ေသာင္းမွာေရာ.ေနာက္ထပ္ သိန္း ၅ေထာင္ မွာေရာ အကုန္တူေနပါက ႏွစ္ထပ္ကြမ္း သိန္း ၁ေသာင္း ၅ေထာင္ ရရွိမွာပါ) အဲ့ဒါေတြ ကို ထီဆိုင္က ဝန္ထမ္းေကာင္မေလးေတြ က မသိတာလား တမင္ မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ေန သလား ထီဆိုင္နာမည္ ကိုေတာ့ လူမႈေရးသေဘာအရ မတင္ေတာ့ပါဘူး။ နားမလည္ မႈမ်ားရွိပါက က်ေနာ့္ဖုန္း 0943160378ကို ဆက္သြယ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကူညီ ပါမည္ ။

Creidt:ကိုလင္းထြဋ္(မဂၤလာေ႐ႊေမာင္း)

Add a Comment

Your email address will not be published.

4 × 4 =