(၁၀)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား အသက္ကယ္ ထိုင္ခုံ မသုံးပဲ ကားစီး လွ်င္ အေရးယူမည္

(၁၀)ႏွစ္ ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား အသက္ကယ္ ထိုင္ခုံ မသုံးပဲ ကားစီး လွ်င္ အေရးယူမည္

အသက္ (၁၀) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား အသက္ကယ္ ထိုင္ခုံ မသုံးပဲ ကားစီးလွ်င္ အေရး ယူမည္…

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္း ႏွင္စဥ္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား လိုက္ပါစီးနင္းပါက ကေလး အသက္ကယ္ထိုင္ခုံ အသုံးျပဳမွသာ စီးနင္းခြင့္ျပဳရန္ ဥပေဒျပဌာန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အသစ္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဥပေဒ၏ အခန္း ၁၃ ပုဒ္မ ၇၅ တြင္ “သတ္မွတ္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ ယာဥ္ေပၚပါရွိေသာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ မ်ားအား အသက္ကယ္ ထိုင္ခုံကို အသုံးမျပဳဘဲ စီးနင္းေစျခင္း မျပဳရ ” ဟု ျပဌာန္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္လမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာ-ေနျပည္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္ မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမ်ိဳးေက်ာ္ေအာင္က “ အသက္ကယ္ခုံကလည္း သူ႔အ႐ြယ္နဲ႔သူလိုက္ၿပီးတပ္ရမွာေပါ့။ သူဟာနဲ႔သူ ၁၀ႏွစ္ဆို၁၀ႏွစ္ ၊၁၃ႏွစ္ဆို ၁၃ႏွစ္ ခုံေတြရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အကုန္လုံးကို သတ္မွတ္ ထားတာ။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အားလုံးမွာ တပ္ဖို႔ကိုဥပေဒက ထုတ္ထား တာပဲေလ။Taxi ကလည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထဲမွာ ပါတာပဲေလ” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒ အသစ္ အရ အဌားယာဥ္ Taxi မ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ သည္ ယခင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒတြင္ မပါရွိခဲ့သည့္ ျပဌာန္းခ်က္အသစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၇၅ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ပါက က်ပ္သုံးေသာင္းထက္မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

crd : blacker