ဘယ္ႏိုင္ငံကိုမွ အားမကိုးရေအာင္ ..အေမစု ကိုယ္တိုင္ တည္ေထာင္ ဥကၠ႒ လုပ္ေနတဲ့ “စုအသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း” မွ ျပည္သူလူထု အတြက္ MASK ေတြ ခ်ဳပ္ လုပ္ေပးေနပါပီ

ဘယ္ႏိုင္ငံကိုမွ အားမကိုးရေအာင္ ..အေမစု ကိုယ္တိုင္ တည္ေထာင္ ဥကၠ႒ လုပ္ေနတဲ့ “စုအသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း” မွ ျပည္သူလူထု အတြက္ MASK ေတြ ခ်ဳပ္ လုပ္ေပးေနပါပီ

ျပည္ သူ အတြက္ အစိုးရအေန နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ တာ အားမရ လို႔တဲ့ … အေမ တည္ေထာင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒ လုပ္ေန တဲ့ စု အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း က ျပည္သူ လူ ထု အတြက္ Masks ေတြ ခ်ဳပ္ေပးေန ပါၿပီ ….ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ကို ပိုင္ ဆိုင္ လိုက္ ရ တဲ့ အက်ိဳး ေက်းဇူးပဲ…တို႔ ႏိုင္ငံ မွာ Mask လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ဘယ္ႏိုင္ငံ ကို မွ အား ကိုး အား ထားျပဳ စရာ မ လို႔ေတာ

အမ်ိဳးသား အဆ င့္ေစတနာ့ ဝန္ထမ္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ေမွပးအပ္ မည့္ COVID19ကာကြ ယ္ေရးေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အဝတ္ Maskမ်ားအား စုအသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း သိပၸံေ႐ႊျပည္သာ မွ တာဝန္ ယူ ခ်ဳပ္လုပ္လွ်က္ရွိ

နိင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဥကၠဌ အျဖစ္ ဦးေဆာင္ သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ မွ Quarantine Centerမ်ားတြင္ COVID 19ကာကြယ္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾက သူမ်ား ဖြတ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အဝတ္ပိတ္ Maskမ်ားအား NLDပညာေရးကြန္ရက္ ဦးေဆာင္မႉျဖင့္”စု”အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသိပၸံေ႐ႊျပည္သာနည္း ပညာႏွင့္ ဘာသာစကား ပညဒါန သင္တန္းေက်ာင္းမွတာဝန္ယူ၍သင္တန္းနည္းျပမ်ား

သင္တန္းသား/သူ မ်ားကခ်ဳပ္လုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လည္းပူးေပါင္းကူညီခ်ဳပ္လုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း အမိအဘျပည္သူ မ်ားအား အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္းႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႀကီးအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ အဝတ္

Maskမ်ားအား တာဝန္ယူ ခ်ဳပ္လုပ္ၾကရသည့္အတြက္လည္ေကာင္း COVID 19 ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ႏိုင္ငံသူ/သား အမိ အဘျပည္သူမ်ားအတြက္တေထာင့္တေနရာမွေန ၍ တတ္စြမ္း သမွ် ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနရျခင္းမ်ားအတြက္”စု”အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းသိပၸံ ေ႐ႊျပည္သာ နည္းပညာႏွင့္ဘာသာ စကားပညာဒါန

သင္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ မိသလို Mask မ်ားအား ခ်ဳပ္လုပ္ရန္တာဝန္ေပးအပ္ႏွံသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး”လူမႉဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန”ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အားေက်းဇူးအထူးပင္တင္ ရွိပါေၾကာင္း မွက္တမ္းတင္ အပ္ ပါသည္ ။

ကမာၻသူကမာၻသားမ်ား အားလုံးႏွင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသူ / သားမ်ား အားလုံးCovid19ကပ္ေရာဂါေဘး မွ ကင္းလြတ္ၾကပါေစေၾကာင္းေတာင္း ဆုျပဳအပ္ ပါသည္ ။

ႀကီးၾကပ္မႉေကာ္ မတီ

ေဇာ္ျမတ္လင္း တာဝန္ခံ

စု အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သိပၸံ ေ႐ႊျပည္သာ

Nay Lin Naung

Add a Comment

Your email address will not be published.

2 × five =