ကမာၻႏိုင္ငံ အသီးသီး က ၾကည့္ရႈ႕သူ မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ေလးစား ျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္ မွ ေရလုပ္သား အခ်ိဳ႕ ရဲ႕ လုပ္ရပ္ (႐ုပ္သံဖိုင္)…

ကမာၻႏိုင္ငံ အသီးသီး က ၾကည့္ရႈ႕သူ မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ေလးစား ျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္ မွ ေရလုပ္သား အခ်ိဳ႕ ရဲ႕ လုပ္ရပ္ (႐ုပ္သံဖိုင္)…

Video ေအာက္ ဆုံး တြင္ ပါဝင္ သည္

ကမာၻႏိုင္ငံ အသီးသီး က ၾကည့္ရႈ႕ သူမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး ေလးစားျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္မွ ေရလုပ္သား အခ်ိဳ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဗီဒီယိုဖိုင္ေလး ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြလည္း ၾကည့္ရႈ႕ မိ မယ္ ထင္ ပါ တယ္ ။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလး ကေတာ့ ငါးဖမ္းသေဘၤာေပၚတြင္ ဖမ္းစီးရမိခဲ့တဲ့ အဖိုးတန္ (Whale Shark) ငါးမန္း တစ္ေကာင္ အားျပန္ လည္ လြတ္လပ္ ခြင့္ေပးခဲ့ျခ င္းပဲျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး ငါးဖမ္းထြက္ ခဲ့တဲ့ ေလွေပၚတြင္ ငါးဖမ္းပိုက္ေတြနဲ႔ အတူ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေလွဦးစီး ရဲ႕ စိတ္ထားျဖဴစင္မႈျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ ေပးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင့္ ဗီဒီယိုဖိုင္အရ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလး ကိုေတာ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပၾကည့္ရႈ႕သူ သန္းခ်ီရွိခဲ့ၿပီး ေလးစား ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ ေကာင္းခ်ီးေ ထာပနာျပဳၾကတာေတြ႕ ရပါတယ္။

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာလည္း အလား တူ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး နဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြမ်ားစြာ လိုအပ္လွ်က္ ရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။ျပည္တြင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ျဖဴစင္တဲ့ စိတ္ထားကို ျပသခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကို ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေအာက္ဆုံးမွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္ ။ ပရိသတ္ေတြလည္း ကူညီေဖးမျခင္းျဖင့္ လက္ဆင့္ ကမ္းမွ်ေဝေပးလိုက္ၾကပါ အုန္းေနာ္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =