မိဘေတြ နဲ႔ အဖိုးအဖြားေတြက လက္မခံဘဲ စြန႔္ပစ္ ေတာ့မယ့္ ခ်စ္စရာေကာင္း တဲ့ ကေလးေလး

မိဘေတြ နဲ႔ အဖိုးအဖြားေတြက လက္မခံဘဲ စြန႔္ပစ္ ေတာ့မယ့္ ခ်စ္စရာေကာင္း တဲ့ ကေလးေလး

မိဘက စြန႔္ပစ္ေတာ့မယ့္ ကေလးေလးပါ။ ေဂဟာ ပို႔ေတာ့ မွာဆိုလို႔ မိဘအရင္း လို ေမြးစားမယ့္သူ ရွိရင္ ကြၽန္မ ကိုယ္တိုင္ လက္ထဲအေရာက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း နဲ႔ ထည့္ေပးပါမယ္။

၇ ရက္သားေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သားေယာက္်ားေလး ပါ။ ဖေအေရာ အေမေရာ အဖိုးအဖြားေတြကေရာ လက္မခံဘဲ စြန႔္ပစ္ခ်င္ေနတဲ့အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းပါတယ္။ ေမြးစားမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ႏိုင္မယ့္သူကို ေ႐ြးၿပီး ေပးပါမယ္။

ကေလးဘဝေရွ႕ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ ရွိမယ့္သူ ကေလးဘဝအတြက္ မိသားစုေမတၱာ ေပးႏိုင္မယ့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေပးပါမယ္။ ေမြးစားခ်င္ရင္ ခ်က္ေဘာာက္က ဆက္သြယ္ေပးပါ။ သတင္းေပါက္ၾကားမွ မရွိေစရပါဘူး။

ကိုယ္တိုင္ ေမြးစားခ်င္ေပမယ့္ အခုလည္း တစ္ေယာက္ နဲ႔ဆိုေတာ့ အဆင္မေျပ လို႔ပါ။ ေမြးစားမယ့္သူ မေပၚဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္မ်က္စိေအာက္မွာရွိမယ့္ စိတ္ခ်ရမယ့္ ေနရာတစ္ေနရာ စီစဥ္ေပးဖို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ မိဘအရင္းလို အေမြစားအေမြခံ ေမြးစားမယ့္၊ မိသားစုဘဝ ေပးႏိုင္မယ့္သူ လက္ထဲ အေရာက္ ထည့္ေပးခ်င္ပါတယ္။ (အလႉခံပိုစ့္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ လႉတန္းရန္ မလိုအပ္ပါ)

အိပန္ဆယ္လို

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 6 =