တေယာက္ ကူးရင္ အကုန္ကူးမယ့္ ပုံစံ နဲ႔ ေက်ာင္းပို႔ မယ့္ မိဘေတြ စဥ္းစား ရမယ့္ အခ်က္(၄)ခ်က္

တေယာက္ ကူးရင္ အကုန္ကူးမယ့္ ပုံစံ နဲ႔ ေက်ာင္းပို႔ မယ့္ မိဘေတြ စဥ္းစား ရမယ့္ အခ်က္(၄)ခ်က္

ဆရာႀကီး လုပ္တယ္ ေျပာၾကဦး မွာပဲ၊ တကယ္က ကိုယ္လည္း မိဘဆိုေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ မိတာ၊ ေက်ာင္းေတြ ငါးမ်ိဳး ခြဲမယ္။

ပုံမွန္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တစ္ပတ္ျခားတက္ ႏိုင္မည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ ႏွစ္သုတ္ တက္ (2 Shifts) ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္မယ့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ ႏွစ္သုတ္တက္၍ တစ္ပတ္ျခား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည့္ေက်ာင္းမ်ား၊ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ား

အဓိကက social distancing အတြက္ အေျခခံထားတယ္ ယူဆရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကားမွာ လြတ္သြားႏိုင္ တာေလးေတြ ေျပာၾကည့္မယ္။

၁- ကေလးေတြက ေဆာ့ခ်င္ တယ္။ ေက်ာင္းမတက္ခင္၊ အားလပ္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ ကစားတာ၊ ေတြ႕တာ ရွိႏိုင္တယ္။ ကူးႏိုင္တယ္

၂- ေက်ာင္းသားေတြ မထိဘူး ပဲထား။ ပထမ ႏွစ္ရက္တက္တဲ့ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ထိတဲ့ ဆရာမဟာ ဒုတိယ သုံးရက္ တက္တဲ့ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ထိမွာပဲ။ တကယ္ေတာ့ ေရာဂါပ်ိဳးခ်ိန္ဟာ လကၡဏာမျပပဲ ကူးႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြာရန္တင္းဟာ ပထမ ၁၄ ရက္၊ ေနာက္ မလုံေလာက္လို႔ ၂၁ ရက္ထား ရတယ္။ ဒီေတာ့ လုံးလုံး မထိေအာင္ သုံးပတ္ျခားမွ ရမယ္။ ဒီေတာ့ ေက်ာင္းခ်ိန္ခြဲ ဖြင့္ရတာ အပိုပဲ

၃- ျမန္မာျပည္မွာ အြန္လိုင္း ပညာေရးလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒီေတာ့ ေက်ာင္းဖြင့္တာသည္ ေရာဂါ မရွိသူ ေတြခ်ည္း တက္ရင္သာ ဘာမွ မျဖစ္တာ။ ျဖစ္သူတေယာက္ပါတာနဲ႔ ကူးကို ကူးမယ္လို႔ ေတြးမိတယ္။ ႏွစ္သုတ္ခြဲလည္း ႏွစ္သုတ္လုံး ကူးမယ္။

၄- က်ဴရွင္ပါ ဖြင့္ၾကမွာ။ တားရမွာ မဟုတ္။

၅- ဆရာ ဆရာမေတြ လူအင္အားမေလာက္၊ သူတို႔တေတြ အသံ ထြက္လာလိမ့္မယ္။ မလုပ္ခ်င္ ထြက္ဆိုၿပီး အြန္လိုင္းေလာ္ဘီေတြက ဆဲမယ္။ ဘယ္လိုကန္ေတာ့ရတာ ဘာညာ ေအာက္ဖဲ လွန္ၾကမယ္

၆- ဒါက ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိုယ္ေျပာတာ၊ အစိုးရ မူဝါဒ ဘာရွိရွိ ပိုးရွိသူတေယာက္ပါရင္ ကူးမွာလား ျပန္တြက္ၾကည့္ေတာ့ ကူးမွာပဲလို႔ အေျဖရတယ္။ အစိုးရကို အျပစ္မတင္ေပမယ့္ ဂဏန္းမၿငိမ္ေသးခင္ သမီးကို ေက်ာင္းမပို႔ရက္ပါ။ ဒါပါပဲ

မျဖစ္မေန ပို႔မွ ဆို ဒီအခ်က္ေတြ ကို စဥ္းစားပါ-

(၁) ကိုယ့္သားသမီး ထားမယ့္ ေက်ာင္း ဘယ္စနစ္လဲ စုံစမ္းပါ။

(၂) တပတ္ျခားသည္ risk အနည္းဆုံး၊ ေန႔စဥ္ပုံမွန္သည္ risk အမ်ားဆုံးပါ၊ ကိုယ့္သားသမီး အတန္းနဲ႔ တက္ရမယ့္ေက်ာင္းစနစ္ နဲ႔ သင္ၾကားလို႔ ရမရ တြက္ပါ။

(၃) ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၾကားအတန္းေတြ က ေအာင္႐ုံလို႔ သေဘာ ထားပါ၊ က်ဴရွင္ေတြနဲ႔ ထိပ္ဆုံးေရာက္ဖို႔ထက္ အသက္က အေရးႀကီးေၾကာင္းေတြးပါ။

(၄) ထားမထား ကိုယ္ပဲ ဆုံးျဖတ္ပါ၊ တခုခု ျဖစ္ရင္ ဘယ္သူ႔အျပစ္မွ မဟုတ္၊ သင့္ အျပစ္ပါ။

သကၠမိုးညိဳ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =