ဝင္ေငြ မရွိတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဟာ မပ်ံသန္း ႏိုင္တဲ့ ငွက္တစ္ေကာင္ နဲ႔ တူတယ္

ဝင္ေငြ မရွိတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဟာ မပ်ံသန္း ႏိုင္တဲ့ ငွက္တစ္ေကာင္ နဲ႔ တူတယ္

ဝင္ေငြမရွိတဲ့ မိန္းမ တစ္ေယာက္ဟာ

မပ်ံသန္းႏိုင္တဲ့ ငွက္တစ္ေကာင္ နဲ႔တူတယ္

ေကာင္းကင္ကို ၾကည့္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ေန႐ုံပဲ

အျမင့္ဆိုတာ သူမအတြက္ အိပ္မက္တစ္ခုမွ်သာ

အိမ္ေထာင္ရွင္ မိန္းမဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ ဖက္တြယ္မက္ေမာေနတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဟာ အခန္းက်ဥ္းေလး ထဲက မီးလုံးေလး တစ္ခုနဲ႔တူတယ္

ဖြင့္ျခင္း ပိတ္ျခင္း ခံေနရ တဲ့ သူ႔အလင္းဟာ

ကန႔္သတ္နယ္ေျမ တစ္ခုနဲ႔

တကယ္ေတာ့ မိန္းမ တစ္ေယာက္ဟာ

အမ်ားနည္းတူ ေတာင္ပံျဖန႔္ ပ်ံသန္းႏိုင္ ရမယ္

ဘဝဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ အိပ္မက္ေန႐ုံနဲ႔ တင္းတိမ္ မေနသင့္ဘူး

မိသားစုအတြက္ လြယ္အိတ္လို လူမျဖစ္သင့္ဘူးေပါ

မိန္းမတစ္ေယာက္ ဟာ ေနမင္းလို ကိုယ္ပိုင္အလင္းလဲ ရွိသင့္တယ္ ေန႔အခါလုံေလာက္တဲ့ အလင္းေရာင္ကို ႀကဲျဖန႔္ရင္းညခင္းမွာလမင္းအတြက္လည္း မွ်ေဝ ထြန္းလင္းခြင့္ေပးရမယ္

#Credit -ေလးစားစြာျဖင့္-Yi

ေလးစားစြာျဖင့္

#ဘဝမွစာေမဦး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × two =