မိဘကို လုပ္ေကြၽးေသာ သားသမီးတိုင္း လက္ေတြ႕ ခံစား ရမည့္ အက်ိဳးတရား (၁၂) ပါး

မိဘကို လုပ္ေကြၽးေသာ သားသမီးတိုင္း လက္ေတြ႕ ခံစား ရမည့္ အက်ိဳးတရား (၁၂) ပါး

သားသမီးတိုင္း မိဘကို လုပ္ေကြၽးရန္ အခြင့္ အေရး (၅) ပါး

၁။ မိဘကို ေကြၽးေမြး ျပဳစုရန္ မိမိမွာ ျဖဴစင္ ေသာ ေစတနာ ရွိျခင္း

၂။ မိမိမွာ ေကြၽးေမြးႏိုင္ေသာ အင္အား ရွိျခင္း

၃။ ကိုယ့္ကို မိဘ က အားကိုးျခင္း

၄။ မိဘမ်ား အသက္ ရွင္လွ်က္ရွိျခင္း

၅။ မိဘ မ်ား က်န္းမာသာယာစြာ ရွိျခင္း

မိဘကို လုပ္ေကြၽးေသာ သားသမီး တိုင္း လက္ေတြ႕ ခံစားရမည့္ အက်ိဳးတရား (၁၂)ပါး

၁။လူတိုင္း ခ်ီးမႊမ္းမႈကို ခံရသည္

၂။ အသိလိမၼာဉာဏ္ ပညာ တိုးပြားမယ္

၃။ လူအမ်ားတို႔၏ ၾကည္ၿငိဳ ပူေဇာ္မႈခံရမည္

၄။ အေခြၽအရံေပါ မ်ားမည္

၅။ ေက်ာ္ေဇာ ထင္ရွားမည္

၆။ စီးပြားဥစၥာ ရတနာ ေန႔တိုင္း တိုးတက္မည္

၇။ ေရာဂါေဘး အႏၲရာယ္ ကင္းမည္

၈။ က်က္သေရ မဂၤလာ ေန႔တိုင္းတိုးမည္

၉။ အသက္ရာေက်ာ္ ေန ရမည္

၁၀။ နတ္တို႔ ခ်စ္ခင္ေစာင့္ ေရွာက္မည္

၁၁။ ေလာက၏ အျမင့္ဆုံး ခ်မ္းသာကို ခံစားရမည္

၁၂။ တမလြန္ဘဝတြင္ နတ္ခ်မ္းသာ ကို ခံစားရမည္။

All Credit goes to the original writer and thank you