ေ႐ႊစက္ေတာ္ ေဘးမဲ့ေတာ အတြင္း မွ ေ႐ႊသမင္ ေက်ာ့ကြင္းေပါင္း (၁၇၀) ေက်ာ္ သိမ္းဆည္း ရမိ

ေ႐ႊစက္ေတာ္ ေဘးမဲ့ေတာ အတြင္း မွ ေ႐ႊသမင္ ေက်ာ့ကြင္းေပါင္း (၁၇၀) ေက်ာ္ သိမ္းဆည္း ရမိ

မင္းဘူးခ႐ိုင္ ၊ ေ႐ႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာ ဧရိယာ ဧကေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္အတြင္း၌ ေ႐ႊသမင္မ်ား အဓိက က်က္စား သည့္ ဧက ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ႏွင့္ ေမလမ်ား အတြင္း သမင္ ႏွင့္ ေတာဝက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ သည့္ ေက်ာ့ကြင္းေပါင္း ၁၇၂ ကြင္းကို ျဖဳတ္သိမ္း ခဲ့ရေၾကာင္း ေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး မွ သိရသည္။

“ ထြန္စက္တာယာေတြကေန သံႀကိဳး ထုတ္ၿပီးေတာ့ သမင္းကြင္း ေထာင္တာ ရွိေနတယ္။ ေဒသခံေတြထဲက လုပ္ၾကတာပါ။ အဲဒါကလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာပါၿပီ။ ဓေလ့လို ျဖစ္ေနၾကတာ။ ေ႐ႊသမင္ေတြ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ အၾကားသတင္းေတြ ရွိေပမယ့္ သက္ေသသကၠာရ မရွိေသးပါဘူး။ ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအင္အား နဲ႔ ေက်ာ့ကြင္း ေတြ သိမ္းဆည္းတာ ၊ ေက်း႐ြာေတြ မွာ အသိပညာေပးတာေတြ လုပ္ေနပါတယ္ ” ဟု ေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦး ေအာင္စိုးတင့္က ေျပာသည္။

ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ၊ တပ္မေတာ္ ဝါစိုက္ခင္းအနီးတြင္ ေ႐ႊသမင္မ်ား အမ်ားဆုံးက်က္စားသည့္ ကိုယ္စားျပဳဧရိယာမွာ ဧက ၄၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးေကာက္ယူတြက္ခ်က္ရသည့္ စာရင္းအရ သမင္ေကာင္ေရ ၁၁၀၆ ေကာင္ ရွိေၾကာင္း ၊ King Methode အရ မွားႏိုင္စြမ္း ၃၆၀ ေကာင္ရွိသည့္အတြက္ အႏႈတ္ဘက္ကတြက္လ်င္ ေကာင္ေရ ၈၀၀ ခန႔္ ၊ အေပါင္းဘက္က တြက္လ်င္ ေကာင္ေရ ၁၅၀၀ ခန႔္ ရွိေၾကာင္း ေ႐ႊစက္ေတာ္ ေဘးမဲ့ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ထံ မွ သိရသည္။

“ ကြၽန္ေတာ္ပင္စင္ယူတာ LPR တစ္လျပည့္ သြားၿပီ။ ပင္စင္မယူခင္မွာ ေ႐ႊသမင္ေတြ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခံရတယ္ လို႔သတင္းရတယ္။ ေသနတ္သမားတစ္ေယာက္ ညေနမိုးခ်ဳပ္ဆို ကားနဲ႔လာၿပီးပစ္တယ္လို႔သတင္းရလို႔ သစ္ေတာရဲေတြနဲ႔ ႏွစ္ည ဆက္တိုက္ သြားေစာင့္ခဲ့တယ္။ မေတြ႕ဘူး ” ဟု ေဘးမဲ့ ေတာ႐ုံး ၊ ဦးစီးအရာရွိ(ၿငိမ္း) ဦးသိန္းလြင္ က ေျပာသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေ႐ႊသမင္မ်ား က်က္စားရာေနရာမ်ား၌ သီးပင္စားပင္ ဧက (၂၀) စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၊ ဆားက်င္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း ၊ အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ေဘးမဲ့ေတာဧရိယာအတြင္း ေသာက္သုံးေရကန္ငယ္(၉)ကန္ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ သမင္ေသာက္ေရကန္ မ်ား ေရျဖည့္ျခင္း ၊ ေ႐ႊသမင္မ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္း မခံရ ေစရန္ ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဇယ်တု(မေကြး)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − two =