စမ္းေ ခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၌ ေလးထပ္တိုက္ အေဆာက္အဦ ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြား

စမ္းေ ခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၌ ေလးထပ္တိုက္ အေဆာက္အဦ ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ စမ္းေတာင္ ရပ္ကြက္ နႏၵဝန္လမ္း၊ အိမ္အမွတ္(၂၈)တြင္ ယေန႔ည ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ္ အခ်ိန္က ေလးထပ္တိုက္အေဆာက္အဦ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အဦ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားရာသို႔ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္တစ္စီး ထြက္ခြာ၍ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကနဦးသတင္း ရရွိသည္။

ျမင့္ျမင့္ေဌး (ျပန္/ဆက္)
MOI Webportal Myanmar

၃၀.၅.၂၀၂၀ ရက္ေန႔၊ (၂၀ ၅၅)အခ်ိန္ ခန႔္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္းေတာင္ရပ္ကြက္၊ နႏၵဝန္လမ္း တြင္ (၄)ထပ္ တိုက္ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသျဖင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္(၁)စီးႏွင့္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ Hydrulic platform 25 M(၁)စီးျဖင့္ ထြက္ခြာလ်က္ရွိပါသည္။

Update

(၂၁ ၀၂)အခ်ိန္တြင္ က်ား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ကေလး(၁)ဦး ကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Myanmar Fire Services Department

Add a Comment

Your email address will not be published.