မႏၲေလးသို႔ သြားလာၾကမည့္ သူေတြ အတြက္ သတင္းေကာင္းေလး ေရာက္ရွိ လာပါၿပီ

မႏၲေလးသို႔ သြားလာၾကမည့္ သူေတြ အတြက္ သတင္းေကာင္းေလး ေရာက္ရွိ လာပါၿပီ

မႏၲေလးသို႔ လာေရာက္ သူမ်ား ဇြန္(၁)ရက္မွ စတင္ကာ Quarantine ဝင္ရန္မလိုေတာ့၊

အေဝးေျပးခရီးသည္တင္ ယာဥ္လိုင္း မ်ားလည္း ဇြန္(၁)ရက္မွ စတင္ကာ ျပန္လည္ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳမည္

COVID-19 ေရာ ဂါ ကူးစက္ျပန္ပြား မႈ ကာကြယ္ေရး ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည့္ ေဒသမ်ားမွ မႏၲေလးသို႔ လာေရာက္သူမ်ား Quarantine (အသြားအလာ ကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း) ဝင္ရန္ သတ္မွတ္ထားမႈကို ဇြန္(၁)ရက္မွ စတင္ကာ ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔ ေမ(၂၉)ရက္တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ခ်မွတ္ထားသည့္ တားျမစ္ကန႔္သတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ေျဖေလွ်ာ့မည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရ လွ်ပ္စစ္၊စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က သတင္းမီဒီယာ မ်ားအား ေျပာသည္။

ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည့္ ေဒသမ်ားမွ မႏၲေလး သို႔ လာေရာက္သူမ်ား Quarantine (၂၈)ရက္ ေနထိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားမႈကို ဇြန္(၁)ရက္မွ စတင္ကာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ ျဖစ္သလို အေဝးေျပခရီးသည္တင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကိုလည္း ဇြန္(၁)ရက္မွစတင္ကာ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ ေျပးဆြဲ ခြင့္ ျပဳမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဟိုတယ္၊မိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းမ်ားကိုလည္း ဇြန္(၁)ရက္မွစတင္ကာ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆိုသည္။

“ေျဖေလွ်ာ့မႈ တခ်ိဳ႕ လုပ္ပါမယ္၊ လုပ္ လိမ့္မယ္၊ ဥပမာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေတြ ကို ျပည္ေထာင္စု က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထာတဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ ျပန္လည္ေျပးဆြဲေစတာမ်ိဳး၊ ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္လိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္ေတြေပါ့။ စားေသာက္ဆိုင္ေတြကို ဆိုင္ထိုင္ စနစ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့

စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ နဲ႔အညီ ဆိုင္ထိုင္စနစ္ ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ဒါေတြ ရွိလာမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဘာရွိမလဲ၊ နံပတ္သုံး အေနနဲ႔က Quarantine ဟာ ျပည္ေတာ္ျပန္ အမ်ားစု သာလွ်င္ Quarantine စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ဖို႔ပဲ ရွိမွာေပါ့။ က်န္တဲ့ Entertainment လုပ္ငန္းေတြ က ယာယီ အားျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရဦးမွာ ျဖစ္တယ္။ Entertainment ဆိုေတာ့ အကုန္ပါၿပီေပါ့”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ေမ(၂၉)ရက္ ညပိုင္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျပာသည္။

အထက္ပါအတိုင္း ေျဖေလွ်ာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း စနစ္တက် ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။

ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည့္ ေဒသမ်ားမွ မႏၲေလး သို႔ လာေရာက္သူမ်ား Quarantine ေနထိုင္ရမည့္ ကန႔္သတ္ခ်က္ ပယ္ဖ်က္ေသာ္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာသူမ်ာအေနျဖင့္မူ Quarantine ေနထိုင္ရမည္ဟု ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းသို႔ အေဝးေျပးခရီးသည္တင္ ယာဥ္လိုင္မ်ား ဝင္ေရာက္ေျပး ဆြဲခြင့္ကို ဧၿပီ(၇)ရက္မွ စတင္ကာ ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည့္ ေဒသမ်ားမွ မႏၲေလးသို႔ လာေရာက္သူမ်ား Facility Quarantine (၂၁)ရက္ႏွင့္ Home Quarantine (၇)ရက္ ေနထိုင္ရန္ ဧၿပီ(၂၁)ရက္ ကတည္း က သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ COVID-19 ကာကြယ္ေရး တားျမစ္ကန႔္သတ္ခ်က္ အမိန႔္အခ်ိဳ႕မွာ မနက္ျဖန္ ေမ(၃၁)ရက္တြင္ သက္တမ္းကုန္မည္ ျဖစ္သည္။

COVID-19 ေရာဂါ ကူးက္ျပန႔္ပြားမႈ ကာကြယ္ေရး ခ်မွတ္ ထားသည့္ တားျမစ္ကန႔္သတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ဇြန္(၁)ရက္မွ စတင္ကာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အသိေပးေၾကညာထားသည္။ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားမွ လြဲ၍ က်န္ရွိေနေသးေသာ ကန႔္သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားကိုမူ ဇြန္(၁၅)ရက္အထိ တိုးျမင့္မည္ဟု COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚ တုန႔္ျပန္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီက ေၾကညာသည္။

COVID-19 ကာကြယ္ေရးအတြက္ ကြၽဲဆည္ကန္ကားကြင္း ပိတ္သိမ္း ထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္/ Photo – Aung Kyaw Lin FB.

Mandalay_Indepth_News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × two =