ဆရာမင္းသိခၤ ၏ (၇) ေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၃၁.၅.၂၀) မွ (၆.၆.၂၀) ရက္ေန႔ အထိ

ဆရာမင္းသိခၤ ၏ (၇) ေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၃၁.၅.၂၀) မွ (၆.၆.၂၀) ရက္ေန႔ အထိ

ဆရာမင္းသိခၤ၏

(၇) ရက္သားသမီးမ်ား အတြက္ (၃၁.၅.၂၀) မွ (၆.၆.၂၀) ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္စာ အခမဲ့ ေဟာစာတမ္းမ်ား

အားလုံး ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ရွယ္ေပးႏိုင္ ပါတယ္..

ေဗဒင္ ေဟာကိန္း မ်ားသည္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ ပညာရပ္ အတိုင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္..

စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္က်န္းမာျခင္းမ်ား နဲ႔ ျပည့္စုံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးမ်ား ကိုလည္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ ၾကပါေစ..

unicode

ဆရာမင္းသိခၤ၏

(၇) ရက္သားသမီးမ်ား အတြက္ (၃၁.၅.၂၀) မွ (၆.၆.၂၀) ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္စာ အခမဲ့ ေဟာစာတမ္းမ်ား

အားလုံး ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ရွယ္ေပးႏိုင္ ပါတယ္..

ေဗဒင္ ေဟာကိန္းမ်ားသည္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ ၏ ပညာရပ္အတိုင္း တြက္ခ်က္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္..

စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္က်န္းမာျခင္းမ်ား နဲ႔ ျပည့္စုံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးမ်ား ကိုလည္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ ၾကပါေစ..

Sir Min Thein Kha

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 5 =