ေဆြမ်ိဳးေတြ နဲ႔ မိတ္ေဆြ အရင္းအခ်ာေတြကို ဘယ္ေတာ့ မွ ေစ်းသြား မေရာင္း ပါနဲ႔ (ဂ်က္မား)

ေဆြမ်ိဳးေတြ နဲ႔ မိတ္ေဆြ အရင္းအခ်ာေတြကို ဘယ္ေတာ့ မွ ေစ်းသြား မေရာင္း ပါနဲ႔ (ဂ်က္မား)

ဂ်က္ မားက ေျပာဖူးတယ္။ မိတ္ေဆြ ရင္းခ်ာေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြ ကို ေဈးေရာင္းတဲ့ အခါ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေလွ်ာ့ေရာင္းေရာင္း တန္ဖိုးထားမွာမဟုတ္ဘဲ ခင္ဗ်ား သူတို႔ရဲ႕ ပိုက္ဆံကိုလိုခ်င္တယ္လို႔ ပဲျမင္မွာျဖစ္တယ္။

ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရင္းႏွီးထားတဲ့ ေငြ အခ်ိန္ အင္အား ေတြကို သူတို႔ အေလးထား မွာမဟုတ္ဘဲ ခင္ဗ်ားထက္စာရင္ အျခားသူစိမ္းတစ္ေယာက္က သူတို႔အေပၚ အျမတ္ထုတ္သြားတာ ကို ပိုလို႔လိုလားတယ္။

သူတို႔နဲ႔ ရင္းႏွီးသူရဲ႕ စီးပြားေရးကို အားေပးမယ္ ဆိုတာထက္ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ခင္ဗ်ားသူတို႔ဆီက အျမတ္ဘယ္ေလာက္ရသြားၿပီလဲပဲ ေတြးေနမွာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ လူမြဲေတြ ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြ ဘာလို႔ခ်မ္းသာလဲဆိုတာ ၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ အသိုင္းအဝိုင္းက လူေတြကို ပံ့ပိုးလိုစိတ္ရွိတယ္။ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အက်ိဳး စီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ေပးတာထက္ ပိုတဲ့အက်ိဳးကိုျပန္ရတယ္။

ကိုယ့္ေၾကာင့္စီးပြားျဖစ္ သြားတဲ့ မိတ္ေဆြေတြက ကိုယ့္ကို ျပန္လည္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္လို႔ ခင္ဗ်ားနဲ႔ အတူ ခင္ဗ်ားရဲ႕အသိုင္းအဝိုင္း ဟာ စီးပြားျဖစ္ထြန္း တိုးတက္လာလိမ့္မယ္။ ဒီသေဘာတရားကို နားလည္ရင္ ခင္ဗ်ား ခ်မ္းသာ လာမွာပဲ။

အဲဒီေတာ့ ေစ်းေရာင္းတဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပထမဆုံး ေဖာက္သည္ေတြက သူစိမ္းေတြပဲ ျဖစ္မွာပဲ။ မိတ္ေဆြေတြက သူတို႔ကို ေစ်းေရာင္းေတာ့ မွာပဲ ဆိုၿပီး ခင္ဗ်ားကို ေရွာင္လိမ့္မယ္။ အမ်ိဳးေတြကို ေစ်းသြား ေရာင္းတဲ့အခါ ခင္ဗ်ားကို အထင္အျမင္ေသးသလို ျပဳမႉဆက္ဆံလိမ့္မယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔ ခင္ဗ်ား စီးပြား ျဖစ္ေအာင္ျမင္တဲ့အခါ ညစာ စားပြဲေတြ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြ လုပ္တဲ့အခါ သူစိမ္းေတြထက္ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြရင္းခ်ာေတြ စားေသာက္တာေတြ ေပ်ာ္ျမဴးတာေတြ အတြက္ ခင္ဗ်ား ပိုက္ဆံရွင္းေပးေနရတာကို ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။

ဂ္ကၼား

Add a Comment

Your email address will not be published.

3 × 3 =