၂၀၂၀ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔ တြင္ ဖြင့္လွစ္ မယ့္ ေအာင္ဘာေလ ထီထိုး ကံစမ္းခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္

၂၀၂၀ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔ တြင္ ဖြင့္လွစ္ မယ့္ ေအာင္ဘာေလ ထီထိုး ကံစမ္းခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္

” ထီထိုးတဲ့သူတိုင္း ထီေပါက္ကိန္းရွိသည္ ”

၂၀၂၀ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔ တြင္ ဖြင့္လွစ္ မယ့္ ေအာင္ဘာေလ ထီထိုး ကံစမ္းခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား – ေသာၾကာသားသမီးတစ္ဦး ႏွင့္ စပ္ထိုးပါ …။ သစ္သီး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးစားၿပီးထိုးပါ …။ ( ၄ ၊ ၆ ၊ ၃ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

တနလၤာသားသမီးမ်ား – တနလၤာသားသမီး တစ္ဦးႏွင့္ စပ္ထိုးပါ …။ နန္းႀကီးသုပ္ စားၿပီးထိုးပါ …။ ( ၇ ၊ ၂ ၊ ၉ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

အဂၤါသားသမီးမ်ား – ဗုဒၶဟူးသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္ထိုးပါ …။ ေပါင္မုန႔္ ေထာပတ္သုပ္စားၿပီးထိုးပါ …။ ( ၄ ၊ ၅ ၊ ၇ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား – စေနသားသမီး တစ္ဦးႏွင့္ စပ္ထိုးပါ …။ ႏြားႏို႔ေသာက္ၿပီး ထိုးပါ …။ ( ၅ ၊ ၄ ၊ ၀ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား – အဂၤါသားသမီး တစ္ဦးႏွင့္ စပ္ထိုးပါ …။ ဇီးသီး (သို႔မဟုတ္) ဇီးယို ၊ ဇီးထုပ္ စားၿပီးထိုးပါ …။ ( ၁ ၊ ၇ ၊ ၃ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား – ၾကာသပေတးသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္ထိုးပါ …။ စမူဆာ (သို႔မဟုတ္) ေပါက္စီ စားၿပီးထိုးပါ …။ ( ၃ ၊ ၅ ၊ ၂ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

စေနသားသမီးမ်ား – တနဂၤေႏြသားသမီး တစ္ဦးႏွင့္ စပ္ထိုးပါ …။ အုန္းသီးပါတဲ့မုန႔္စားၿပီးထိုးပါ …။ ( ၆ ၊ ၁ ၊ ၅ ) မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ေအာင္ဘာေလထီ ဆုႀကီးမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ …။

မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္(ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

Add a Comment

Your email address will not be published.

thirteen + one =