ဝမ္းေရး အ တြက္ ဖိနပ္ ေရာင္းေန တဲ့ “စည္သူပလပ္ကြၽတ္”

ဝမ္းေရး အ တြက္ ဖိနပ္ ေရာင္းေန တဲ့ “စည္သူပလပ္ကြၽတ္”

“ ဖိနပ္ေတြ ကိုယ္ တိုင္ လိုက္ပို႔ ေပး သလို အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြ ေပ်ာ္ေအာင္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြလည္း လုပ္ေပးပါတယ္” ဆိုတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူ ပလပ္ကြၽတ္ ရဲ႕ ပုံရိပ္ ေတြပါ။

“ ဖိနပ္ေတြ ကိုယ္ တိုင္ လိုက္ပို႔ ေပး သလို အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြ ေပ်ာ္ေအာင္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြလည္း လုပ္ေပးပါတယ္” ဆိုတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ စည္သူ ပလပ္ကြၽတ္ ရဲ႕ ပုံရိပ္ ေတြပါ။

crd : panpyoelat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =