စမ္းေခ်ာင္း ၊ နႏၵဝန္လမ္း က ေလးထပ္တိုက္ ဘယ္လို ၿပိဳက်ခဲ့သလဲ? (တိုက္ပထမထပ္ မွာ ေနထိုင္သူ နဲ.ေတြ.ဆုံေမးျမန္းျခင္း)

စမ္းေခ်ာင္း ၊ နႏၵဝန္လမ္း က ေလးထပ္တိုက္ ဘယ္လို ၿပိဳက်ခဲ့သလဲ? (တိုက္ပထမထပ္ မွာ ေနထိုင္သူ နဲ.ေတြ.ဆုံေမးျမန္းျခင္း)

၃၀.၅.၂၀၂၀ ရက္ေန႔၊ ည ၈နာရီ ၅၅ မိနစ္ အခ်ိန္ခန႔္က စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္းေတာင္ ရပ္ကြက္၊ နႏၷာဝန္လမ္း ရွိ တိုက္အမွတ္ ၂၈ (၄)ထပ္တိုက္ၿပိဳက် မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ

နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီတိုက္ရဲ႕ ပထမထပ္ မွာ ေနထိုင္တဲ့ ေဒၚယုနႏၵာထြန္း ကို ေမးျမန္း ထားပါတယ္။

video …

Credit Yangon Nation

Add a Comment

Your email address will not be published.

sixteen + 5 =