အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန က အလုပ္ေပးမည္

အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန က အလုပ္ေပးမည္

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားျပားလာခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက လက္လုပ္လက္စား အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ကိုဗစ္-၁၉ စီးပြားေရး ကယ္ဆယ္ေရးစီမံကိန္း (CERP) အရ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“အေျခခံလူတန္းစားေတြ အတြက္ အလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ က႑ေတြကေနၿပီး လုပ္ငန္းေလးေတြ ဆြဲထုတ္တာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ Cash for Work ေန႔စားသေဘာေပါ့။ သူတို႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေလးေတြ အဆင္ေျပေအာင္ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ဒီအစီအစဥ္ထဲမွာ ထည့္ထားတာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကို ေန႔စားအျဖစ္ ခန႔္အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္အသုံးျပဳသည့္ ဘ႑ာေငြမွ လုပ္ခလစာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းပမာဏ၊ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳမႈအေပၚ မူတည္ ကာ အလုပ္အကိုင္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္သားအေရအတြက္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကိုလည္း တြက္ခ်က္စိစစ္ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္း၊ ေက်းလက္လမ္း တံတားေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအလုပ္မ်ားစြာ ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ လယ္ဧက (၂) သိန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာဧကႏွစ္သိန္း၊ စုစုေပါင္း ဧက (၄)သိန္း စိုက္ပ်ိဳးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ လယ္ယာအလုပ္သမားမ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါစိုက္ပ်ိဳးဧက (၄) သိန္းတြင္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း၊ ပ်ိဳးႏုတ္ျခင္း၊ သြင္းအားစု ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တရားဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီတို႔ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္း ငါးခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္ လိုအပ္သူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန႔္ခြဲေရးဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

crd : blacker

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + thirteen =