(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္

(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္

#သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ

ဃ ၃၁၃၁၀၂

#သိန္းတစ္ေသာင္း

ထ ၃၄၁၂၂၂

#သိန္းငါးေထာင္

ဝ ၅၇၇၁၁၄

ကဂ ၃၈၈၉၈၀

#သိန္းႏွစ္ေထာင္

ရ ၉၅၀၁၀၆

စ ၈၁၀၁၂၂

ဝ ၉၇၆၅၈၅

#သိန္းတစ္ေထာင္

မ ၇၅၅၆၂၆

ည ၆၈၆၉၅၀

ဃ ၂၅၅၅၅၉

ဆယ္သိန္းမွသိန္း(၁၅၀၀၀) အထိ အကၡရာနဲ႔ ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္ တူမွရမည္ မတူရင္ဘာမွမရပါ

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႔ ေရွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္ တူမွရမည္

လ ၆၇၃၁၀

စ် ၂၁၈၈၆

မ ၇၁၅၅၆

ဒ ၅၁၄၄၃

ကက ၉၉၅၅၄

ယ ၂၇၆၄၉

တ ၇၅၄၉၇

ဠ ၃၃၆၁၇

crd-POWER ထီဆိုင္ႀကီး ျပင္ဦးလြင္ #Myanmar_Online_News

ထီဖြင့္ပြဲ မၿပီးေသးပါ။ ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါမည္။

zawgyi code

၁၆ ႀကိမ္ေ်မာက္ သိႏၲစ္ေသာင္းၿခဲ ထီေပါကၥၪၱိဳက္ရန္

#သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ

ဃ ၃၁၃၁၀၂

#သိန္းတစ္ေသာင္း

ထ ၃၄၁၂၂၂

#သိန္းငါးေထာင္

ဝ ၅၇၇၁၁၄

ကဂ ၃၈၈၉၈၀

#သိန္းႏွစ္ေထာင္

ရ ၉၅၀၁၀၆

စ ၈၁၀၁၂၂

ဝ ၉၇၆၅၈၅

#သိန္းတစ္ေထာင္

မ ၇၅၅၆၂၆

ည ၆၈၆၉၅၀

ဃ ၂၅၅၅၅၉

ဆယ္သိန္းမွသိန္း(၁၅၀၀၀)အထိ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္ မတူရင္ဘာမွမရပါ

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္

လ ၆၇၃၁၀

စ္ ၂၁၈၈၆

မ ၇၁၅၅၆

ဒ ၅၁၄၄၃

ကက ၉၉၅၅၄

ယ ၂၇၆၄၉

တ ၇၅၄၉၇

ဠ ၃၃၆၁၇

crd-POWER ထီဆိုင္ႀကီး ျပင္ဦးလြင္ #Myanmar_Online_News

ထီျဖင့္ၿပဲ မ်ပီးေသးပါ။ ဆကႅကၱင္်ေပပး ပါမည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − seven =