ကိုဗစ္ မကလို႔ ကိုဗစ္အေဖ လည္း ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့ တဲ့ ျမစ္ႀကီးနား-မႏၲေလး ရထားစီးၾကသူမ်ား

ကိုဗစ္ မကလို႔ ကိုဗစ္အေဖ လည္း ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့ တဲ့ ျမစ္ႀကီးနား-မႏၲေလး ရထားစီးၾကသူမ်ား

ကိုဗစ္ မကလို႔ ကိုဗစ္ အေဖလည္း ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ျမစ္ႀကီးနား-မႏၲေလး ရထားစီးၾကသူမ်ားျမစ္ႀကီးနား-မႏၲေလး လမ္းပိုင္းမွာ ရထားစီးေနရတဲ့ လတ္တေလာ အေျခအေနပါတဲ့၊ ကိုဗစ္ မကလို႔ ကိုဗစ္အေဖလည္း မေၾကာက္ေတာ့တဲ့ ရထားစီး ျပည္သူမ်ားပါ။ တာဝန္ရွိ ျပည္သူမ်ား စိစစ္ ေပးၾကပါဦး ခင္ဗ်ာ။ အျပည့္အစုံကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္-“ျမစ္ႀကီးနား မႏၲေလး လမ္းပိုင္း အမွတ္၄၁ အဆန္၊ ၄၂အစုန္ တစီး သာေျပးဆြဲေနပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အထက္ပိုင္းလမ္းပိုင္းမွာ ရထားတစီးျဖင့္မလုံေလာက္ပါ။

က်န္မာေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း ခရီးသည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမူ အရေသာ္လည္းေကာင္း ရထားတစီး ျဖင့္မလုံေလာက္ပါ။ ယခုတင္ျပေသာပုံမွာ ၃ဝ-၅-၂၀၂ဝ ေန႔ထြက္တဲ့ အမွတ္၄၂ အစုန္ ေကာလင္းကန႔္ဘလူ လမ္းပိုင္းအေျခအေနပါ။

ပုံကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔နားလည္မွာပါ။ ခရီးသြာေတြမွာ လူနာတေယာက္ပါရင္အားလုံးေသႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးရထားကိုအႀကံျပဳလိုတာက အျမန္ရထား တစီးေလာက္ထပ္တိုးေျပးဆြဲျခင္းပါတယ္။”

crd : panpyoelat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 4 =