မည္သည့္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ အိမ္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ် ေပးေတာ့မည္

မည္သည့္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ အိမ္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ် ေပးေတာ့မည္

အၿငိမ္းစားႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ အိမ္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ် ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း စာ႐ြက္စာတမ္းသက္ေသနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ခုႏွစ္ကမဆို ၂၀၁၉ အထိ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူမ်ားႏွင့္၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အၿငိမ္းစား ယူမယ့္သူမ်ား အက်ဳံးဝင္ပါတယ္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးက အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းအားလုံး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အရပ္ဖက္ဌာနမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားထဲက ေနျပည္ေတာ္မွာ အေျခခ်ဖို႔ စဥ္းစားထားတဲ့သူတိုင္း ဝယ္ယူခြင့္ရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕မေစ်းနဲ႔ နီးတယ္။ ဓါတ္ဆီဆိုင္၊ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း နဲ႔ နီးတယ္။ အနာဂတ္ အေဝးေျပးကားဂိတ္ လ်ာထားေနရာနဲ႔ နီးတယ္။ အိမ္ရာအနီးမွာ commercial zone ေလးေတြ ရွိ လာပါဦးမယ္။

အခန္းအက်ယ္ ၆၅၀ စတုရန္းေပ ရွိပါတယ္။ အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္း၊ ဧည့္ခန္းႏွင့္ ထမင္းစားခန္းတြဲလ်က္၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊ ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာ တစ္စုံ စသျဖင့္ ပါဝင္ပါတယ္။ေလးခန္းတြဲ၊ ေလးထပ္တိုက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဧရိယာ ဧက(၇၀) ခန႔္မွာ အခန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါတယ္။

Ye Min Oo

Add a Comment

Your email address will not be published.

5 × four =