ေက်ာင္းသား မိဘ မ်ား သတိထားရမည့္ ေက်ာင္းဖြင့္ ခ်ိန္

ေက်ာင္းသား မိဘ မ်ား သတိထားရမည့္ ေက်ာင္းဖြင့္ ခ်ိန္

အေျခခံေ က်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းပို႔/ေက်ာင္းႀကိဳ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူစုလူေဝးမျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေက်ာင္းအႀကိဳ/အပို႔ ကားမ်ားမွာလည္း COVID -19 ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ေယာက္တြဲ ထိုင္ခုံမ်ားမွာ တစ္ေယာက္စီသာ စီးနင္းခြင့္ျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္လာမည့္ ေက်ာင္းကား အေရအတြက္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။မိဘမ်ားအေနျဖင့္ လူစုလူေဝးမျဖစ္ေစရန္ မိဘတစ္ဦးထဲကသာ သီးသန႔္ႀကိဳ/ပို႔ရန္ႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက လူအစားလဲရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

‌ေက်ာင္းအႀကိဳ/အပို႔ လုပ္မည့္သူမ်ား အားလုံးကို စာရင္းေကာက္ယူ၍ ဖုန္းနံပါတ္ယူထားရန္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ေက်ာင္းအႀကိဳ/အပို႔ ကားမ်ားအေနျဖင့္ ပုံမွန္အတိုင္း ပို႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ေက်ာင္းကားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခုံတစ္ေယာက္သာ ထိုင္ရမည္ျဖစ္၍ အဲယားကြန္းသုံး ကားမ်ား အေနျဖင့္ အဲယားကြန္းပိတ္၍ ကားတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္။

မူလတြင္ အေယာက္ (၄၀) စီးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းကား မ်ားသည္ လူဦးေရကို ေလ်ာ့၍ အႀကိဳ/အပို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ေက်ာင္းအႀကိဳ/အပို႔ ကားမ်ားတြင္ လိုက္ပါမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကားေပၚလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကားေပၚကဆင္းပါက လုပ္ေဆာင္ရမည္အခ်က္မ်ားကိုပါ သိထားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ College (108) ေကာလိပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး (၁၀၈) ခုရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

‌ေက်ာင္းကားမ်ားသည္ မူလအေနအထားထက္ (၂)ဆ ပိုမိုလို အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္။ေက်ာင္းကားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

Credit: MRTV

Add a Comment

Your email address will not be published.

one × 4 =